Tadeusz Czajka: W Tarnowie Podgórnym postawili na swoim

Możliwość komentowania Tadeusz Czajka: W Tarnowie Podgórnym postawili na swoim została wyłączona Aktualności

Rozmowa z Tadeuszem Czajką, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego fot, mat. prasowe
Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego fot. mat. prasowe

W Gminie Tarnowo Podgórne mieszkańcy zadecydowali o  inwestycjach realizowanych przez Gminę – zakończyło się głosowanie na propozycje Planu Rozwoju Lokalnego 2023-2028

– Tworzymy dokument, który stanie się konstytucją inwestycyjną naszej Gminy – wyjaśnia Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. – Powstaje on przy szerokim udziale mieszkanek i mieszkańców Gminy, bo to oni powinni mieć największy wpływ na zmiany w  ich bezpośrednim otoczeniu. Dlatego w kampanii promocyjnej zachęcaliśmy, by postawili na swoim.

Najpierw swoje propozycje zgłaszali radni Gminy, sołtysi, rady sołeckie, ale także indywidualnie mieszkanki i  mieszkańcy Gminy. Wpłynęło blisko 200 potencjalnych zadań, z których powstały dwie listy inwestycji: ogólnogminne i lokalne. Przedsięwzięcia ogólnogminne to takie, które co prawda realizowane są w konkretnej miejscowości, ale ich oddziaływanie dotyczy całej Gminy – tu jest np. budowa budynku dla tarnowskiego Liceum, powstanie nowej plaży nad Jez. Lusowskim czy budowa Zakładu Aktywności Zawodowej. Natomiast zadania lokalne to takie, które są ważne z  punktu widzenia mieszkańców danej miejscowości – tu znajdują się zgłoszone przez nich budowy dróg lokalnych, placów zabaw, boisk sportowych czy ścieżek pieszo-rowerowych.

Konsultacje wieloletnich planów inwestycyjnych w  Gminie Tarnowo Podgórne były prowadzone już wcześniej – wówczas nad zgłaszanymi propozycjami pochylali się członkowie powołanego w  tej sprawie Zespołu Konsultacyjnego, który tworzyli radni, sołtysi i  przedstawiciele różnych lokalnych grup i  organizacji społecznych. Tym razem to mieszkańcy stawiali na swoim – w głosowaniu.

Głosować można było na dwa sposoby: w  dniach 14 – 17 listopada elektronicznie lub 20 listopada w  punktach głosowania otwartych w  godz. 8.00-20.00 w  każdej miejscowości.

– W  głosowaniu elektronicznym wykorzystaliśmy system „uszyty” dla nas na miarę – wyjaśnia Wójt Tadeusz Czajka. – Z kolei nad przebiegiem glosowania tradycyjnego czuwały komisje złożone z  pracowników Urzędu Gminy oraz sołtysów i rad sołeckich.

W konsultacjach społecznych udział wzięło 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Wśród inwestycji ogólnogminnych najwięcej – jedną trzecią głosów – uzyskał projekt budowy Liceum Ogólnokształcącego w  Tarnowie Podgórnym. Na drugiej pozycji jest budowa plaży nad Jeziorem Lusowskim (blisko 30 %), na trzeciej – budowa Centrum Kultury Tarnowo Podgórne (ponad 14,2 %). Po 12 % otrzymały budowa zbiornika retencyjnego na Szuminie oraz budowa Zakładu Aktywności Zawodowej.

Wyniki głosowania stanowią podstawę do opracowania ostatecznego projektu Planu Rozwoju Lokalnego 2023-2028. – Niestety, ze względu na niepewność finansów samorządowych, najnowszy Plan Rozwoju Lokalnego nie będzie określał konkretnego roku realizacji poszczególnych zadań, a jedynie wyznaczy ich kolejność – podkreśla Wójt Tadeusz Czajka.

Nad zapisami projektu na początku 2023 roku pochylą się Radni Gminy – w Tarnowie Podgórnym ten dokument przyjmowany jest w formie Uchwały Rady.

Więcej informacji na temat Planu Rozwoju Lokalnego dostępne są na gminnej stronie internetowej: https://www.tarnowo-podgorne.pl/prl/

Jedną z inwestycji zrealizowanych w ramach gminnego Planu Rozwoju Lokalnego jest budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne
Jedną z inwestycji zrealizowanych w ramach gminnego Planu Rozwoju Lokalnego jest budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne fot. mat. prasowe

źródło: Gmina Tarnowo Podgórne