Stawiać ratowanie życia drugiego człowieka ponad wszelkie inne wyzwania

Możliwość komentowania Stawiać ratowanie życia drugiego człowieka ponad wszelkie inne wyzwania została wyłączona Aktualności, Zdrowie

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala wybitny kardiochirurg, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, podczas Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018 został uhonorowany Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji.

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala Foto: Krzysztof Matuszynski

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od 27 lat pielęgnuje tradycję przekazywania podziękowań wybitnym osobowościom.

– Celem rozdania Laurów Umiejętności i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na autorytety – niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach. To również próba przypomnienia o uniwersalnych wartościach poprzez osoby, w których działaniach można je odnaleźć – mówił Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Wśród dotychczasowych Laureatów znalazły się takie osobistości jak: Ojciec Święty Jan Paweł II, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso, Sekretarz Generalny NATO Javier Solana, Emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie Jan Nowak Jeziorański, Komisarz UE ds. Energii AndrisPiebalgs, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz czy wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki.

Legenda polskiej medycyny

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala w 1974 roku ukończył z wyróżnieniem studia wyższe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1975-1980 pracował jako asystent, a następnie starszy asystent i adiunkt w Klinice Chirurgii Serca na macierzystej uczelni. W roku 1979 otrzymał stopień doktora nauk medycznych, broniąc z wyróżnieniem przewód doktorski.

W latach 1981-1985 odbył staż naukowy w holenderskim Utrechcie.

Powrócił do Polski w 1985 roku, aby na zaproszenie profesora Zbigniewa Religi podjąć pracę w utworzonej wówczas i kierowanej przez niego Katedrze i Klinice Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Asystował przy pierwszych w Polsce operacjach transplantacji serca oraz zabiegu wszczepienia sztucznego serca. W roku 1988 roku odbył kolejny staż naukowy w Deborah Heart und Lung Center w Nowym Yorku. W tym samym roku uzyskał też specjalizację z zakresu kardiochirurgii. W roku 1989 wraz z dr n. med. Andrzejem Bochenkiem uruchomił znany dziś ośrodek kardiochirurgiczny w Katowicach-Ochojcu.

W 1990 roku odbył kolejny staż naukowy w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu RWTH Aachen w Niemczech. Następnie powrócił do Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu i zajął się programem transplantacji serca oraz płuc. Rok później przeprowadził pierwszą w Polsce transplantację serca u dziecka. W 1991 roku habilitował się (z wyróżnieniem), a w 1998 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

W roku 1998 wykonał pierwszą w naszym kraju transplantację pojedynczego płuca, a w 2001 jako pierwszy w Polsce przeszczepił choremu płuco-serce.

Od roku 1993 jest dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a od 1999 roku kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. W 2015 roku pełnił funkcję Ministra Zdrowia.

Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje 92 rozdziały w 25 podręcznikach, redakcję 4 publikacji książkowych, 693 prace oryginalne, w tym ponad 150 w zagranicznych czasopismach. Ważne miejsce w jego pracy zawodowej zajmuje działalność dydaktyczna – zarówno przeddyplomowa dla studentów jak i podyplomowa dla lekarzy.

Prof. Zembala jest członkiem licznych krajowych i zagranicznych organizacji medycznych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, International Society for Heart and Lung Transplantation, European Society of Cardiovascular Surgery (był Prezydentem w latach 2010-2012) i European Association for Cardiothoracic Surgery (w którym jest Prezydentem od 10.2017 r.). Profesor Marian Zembala jest także laureatem kilkudziesięciu odznaczeń państwowych, nagród i wyróżnień.

Bóg nie lubi ludzi leniwych

To wyjątkowy moment, w którym do Panteonu Laureatów Laurów Kompetencji i Umiejętności dołącza ktoś tak wyjątkowy jak prof. Marian Zembala – naukowiec, lekarz, menadżer, polityk. To współczesny Homo Faber – wybitnie uzdolniony człowiek pracy, stawiający obowiązki, w tym przede wszystkim ratowanie życia drugiego człowieka – ponad wszelkie inne wyzwania – powiedział Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Każdego dnia swoją postawą potwierdza życiowe credo, że każdy sukces rodzi się dzięki benedyktyńskiej zespołowej pracy, systematyczności oraz determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu. W przypadku Profesora ta wola współpracy ma też silne oparcie w wierze, empatii i wrażliwości. Jego stwierdzenie: ,,Bóg nie lubi ludzi leniwych” to nie zgrabny slogan. W trakcie całego swojego życia pracę naukową łączył z praktyką lekarską, następnie decydując się na równoczesną aktywność w życiu politycznym podobnie jak jego mentor i przyjaciel – prof. Zbigniew Religia, również laureat Laurów.

Posiadł On wszystkie najważniejsze tutaj umiejętności: jest nowatorski i odważny w działaniu, jest otwarty na innych i łączy ich wysiłki, jest wreszcie pracowity i zapobiegliwy tam gdzie pojawia się zagrożenie. – mówił Jerzy Buzek Premier Rządu RP w latach 1997-2001 Przewodniczący PE 2009-2012, Poseł do PE. – Na terenie zurbanizowanego Śląska tym zagrożeniem jest przede wszystkim zdrowie i to wyzwanie – walki o nasze zdrowie – stało się pasją jego życia. Od pionierskich transplantacji serca i płuc, poprzez zorganizowanie wzorowej kliniki kardiochirurgii i kardiologii w Zabrzu, aż do przedsięwzięć krajowych i zagranicznych w opiece zdrowotnej. Wszystko to jest przedmiotem Jego działań. Ale przede wszystkim zdrowie dla ludzi, opieka zdrowotna nakierowana na pacjenta, służąca mieszkańcom zniszczonej przemysłem śląskiej ziemi. Ale nie tylko o tę dzielność profesora tutaj chodzi, ale też o umiejętność obrony polskiej racji stanu, naszego sytemu wartości i człowieczeństwa. Realizował i realizuje to nie tylko jako szef kliniki w Zabrzu, ale też radny sejmiku, poseł na Sejm, a przede wszystkim Minister Zdrowia Rządu RP.