Śląskie Nagrody Naukowe rozdane

Możliwość komentowania Śląskie Nagrody Naukowe rozdane została wyłączona Aktualności, Nauka

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE trwa przez cały rok, a ważną jego częścią są przyznawane nagrody i wyróżnienia. Jedną z nich jest Śląska Nagroda Naukowa, w ramach której przyznawana jest Nagroda specjalna Prezydenta Miasta Katowice. Stanowi ona uhonorowanie działań pracowników uczelni województwa śląskiego, którzy w swojej pracy naukowej szczególnie działają na rzecz społeczności Katowic. Nagrodę za 2022 rok otrzymał dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. Politechniki Śląskiej.

Gala Śląska Nagroda Naukowa 2022_fot. J. Dyl, wKatowicach.eu
Gala Śląska Nagroda Naukowa 2022_fot. J. Dyl, wKatowicach.eu

Katowice uzyskały tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Po raz pierwszy wydarzenie tej rangi związane ze światem nauki odbędzie się w Polsce. To ogromne wyróżnienie, ale także szansa. Naszym wspólnym celem jest otwarcie uczelni na mieszkańców. Chcemy, by synergia między miastem, a uczelniami trwała i przynosiła efekty. Dlatego jako miasto od kilku lat angażujemy się w Śląski Festiwal Nauki, którego Katowice są gospodarzem. Częścią ŚFN jest również Śląska Nagroda Naukowa – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Biorąc pod uwagę to jak duży nacisk na prowadzenie polityki zrównoważonego transportu położyliśmy w Katowicach, czy to poprzez budowę centrów przesiadkowych, kolejne kilometry dróg rowerowych po wdrażanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, zwanego ITS, nie może dziwić, że Nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Katowice otrzymał dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. Politechniki Śląskiej, który zajmuje się tą tematyką – dodał prezydent.

O laureacie

Laureata poznaliśmy 18 marca br. podczas uroczystej gali wręczenia Śląskiej Nagrody Naukowej. Nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Katowice otrzymał dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. Politechniki Śląskiej, który w swojej pracy naukowej łączy problematykę inżynierii ruchu drogowego (w tym analiz i prognoz ruchu, modelowania i optymalizacji systemów transportowych) z kształtowaniem zachowań komunikacyjnych w miastach. Jego dorobek obejmuje ponad 300 pozycji. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transportu. Jako tytuł osiągnięcia wskazano kształtowanie zachowań komunikacyjnych osób podróżujących w zakresie podziału zadań przewozowych zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem narzędzi infrastrukturalnych, organizacyjnych, ekonomicznych oraz przekazu informacyjnego. Pan Grzegorz Sierpiński nadal działa w tej tematyce rozwijając kolejne zagadnienia, a także otwierając współpracę z kolejnymi ośrodkami naukowymi. Od 2006 roku jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego corocznej konferencji naukowo – technicznej „Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka”. Konferencja ta jest organizowana w Katowicach, a od 2016 roku ma wymiar międzynarodowy.

Laureaci podczas gali Śląska Nagroda Naukowa 2022_fot. J. Dyl, wKatowicach.eu
Laureaci podczas gali Śląska Nagroda Naukowa 2022_fot. J. Dyl, wKatowicach.eu

Nagroda

Przyznanie Nagrody oznacza najwyższe uznanie dla działalności laureata, ale już sama nominacja jest wyrazem podziwu Kapituły Nagrody i wspólnot akademickich. W tym roku osobami nominowanymi do Nagrody specjalnej byli również:

 • prof. dr hab. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • dr hab. Rafał Żelazny, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • dr hab. Agnieszka Nawrocka z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • dr Zofia Oslislo-Piekarska z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Śląska Nagroda Naukowa to prestiżowa nagroda, którą przyznają wszystkie uczelnie współorganizujące Śląski Festiwal Nauki. Oprócz Nagrody specjalnej Prezydenta Miasta Katowice przyznawana jest jeszcze w kategoriach: Pracownik oraz Doktorant. Każda ze szkół wyższych wyłania nominowanych spośród pracowników oraz doktorantów według własnej, wewnętrznej procedury, a laureatów wybiera Kapituła Nagrody. W jej skład wchodzą reprezentanci uczelni współorganizujących ŚFN. W tym roku pracami Kapituły Nagrody kieruje prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagrodę w kategorii Pracownik naukowy otrzymali:

 • dr Jan P. Matuszyński – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • dr hab. inż. Sebastian Student, prof. PŚ – Politechnika Śląska,
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. Yuriy Povstenko – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski – Politechnika Częstochowska,
 • dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice – Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach,
 • prof. dr hab. Jan Szmatloch – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Natomiast w kategorii Doktorant nagrodę otrzymała mgr inż. Justyna Mika z Politechniki Śląskiej.

Więcej informacji o Śląskiej Nagrodzie Naukowej znajduje się na stronie internetowej: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/snn-o-nagrodzie

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku podczas konferencji prasowej oficjalnie przyznano Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 (EMN) przez Stowarzyszenie EuroScience oraz podpisanie umowy Konsorcjum Akademickiego EMN 2024. W 2024 r. Katowice będą organizatorem konferencji naukowej EuroScience Open Forum 2024. Tytuł EMN jest przyznawany, aby ukazać bogactwo i różnorodność krajobrazu naukowego. Jego celem jest także wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń. Tytuł wzmacnia europejski i międzynarodowy profil społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększa zaangażowanie obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchamia inwestycje publiczne w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudza turystykę.

Katowice stawiają na edukację

W Katowicach realizowane są liczne programy skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Programy te pozwalają uczniom m.in. zdecydować o dalszej ścieżce kariery, czego przykładem jest „Katowice Miastem Fachowców” – pozwalające, jeszcze na etapie szkoły podstawowej doświadczyć pracy w konkretnym zawodzie. Ponadto, pozytywnie odbierany jest program edukacyjny „Serce Metropolii – Katowice moje miejsce na Ziemi”. Ten program z zakresu edukacji regionalnej, ukazuje uczniom szkół średnich Katowice w ujęciu historyczno-geograficznym oraz rolę mieszkańców w procesie kształtowania współczesnych Katowic. Dzięki temu uczniowie uczą się, że każdy mieszkaniec może mieć wpływ na kreowanie miejskiej rzeczywistości, a rozwój miasta daje szansę na budowę społeczeństwa obywatelskiego opartego na otwartości i szacunku dla innych.

źródło informacji: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice