Senator Krzysztof Kwiatkowski na Konferencji Forum Liderów PPP

Możliwość komentowania Senator Krzysztof Kwiatkowski na Konferencji Forum Liderów PPP została wyłączona Aktualności

Konferencja Forum Liderów PPP odbędzie się w Warszawie 5.06.2024 r., w godz. 10:00 – 16:00. Miejscem spotkania będzie Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 18. W panelu dyskusyjnym wystąpi szef NIK w latach 2013-2019, Senator Krzysztof Kwiatkowski.

Krzysztof Kwiatkowski, senator Rzeczypospolitej Polskiej fot. mat. prasowe
Krzysztof Kwiatkowski, senator Rzeczypospolitej Polskiej fot. mat. prasowe

„PPP stymuluje rozwój gospodarczy. Ten rodzaj partnerstwa jest korzystny zarówno dla podmiotów publicznych, jak i inwestorów prywatnych, dlatego tak ważna jest jego upowszechnianie w Polsce”.

Najwyższa Izba Kontroli uznała instytucję partnerstwa publiczno-prywatnego za instrument sprzyjający rozwojowi, zwłaszcza społeczności lokalnej i włączała się aktywnie w proces jej upowszechniania – podkreślał Krzysztof Kwiatkowski, senator RP, prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-2019. Kontrole NIK podpowiadały jak prawidłowo, rzetelnie, gospodarnie i w zgodzie z prawem kształtować relacje publiczno-prywatne w ramach PPP.

Prezes NIK, obecnie Senator Krzysztof Kwiatkowski aktywnie promował PPP biorąc udział w seminariach i konferencjach w tym temacie.

Tematem przewodnim konferencji będzie potencjał wykorzystania formuły partnerstwa publiczno- prywatnego w inwestycjach publicznych związanych z infrastrukturą krytyczną. Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z zarządzaniem projektami na  praktycznych przykładach, rolą instytucji finansującej, bankowalności projektów, jakości współpracy, prezentacją zestawu dobrych praktyk na przykładzie konkretnych inwestycji.

Uczestnicy dyskusji podejmą temat jak budować atrakcyjność inwestycyjną zasobów publicznych, jak pozyskać zainteresowanie inwestora i  instytucji finansującej, w jaki sposób uzyskać poparcie lokalnej społeczności dla danej inwestycji.

Zaproszeni promotorzy projektów, przedstawiciele sektora prywatnego i samorządowego oraz eksperci z instytucji finansujących, doradcy prawni i techniczni podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie skutecznej implementacji modelu PPP.

Celem organizacji konferencji od 2016 roku jest popularyzowanie wiedzy z zakresu zamówień publicznych w formule PPP zarówno w środowisku sektora publicznego jak i prywatnego, oraz pokazanie korzyści płynących z modelu partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym, jak również tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy interesariuszami realizującymi inwestycje publiczne.

Rejestracja: www.forumliderowppp.pl

źródło informacji: forumliderowppp.pl