Samorządy chcą wspierać biogospodarkę

Możliwość komentowania Samorządy chcą wspierać biogospodarkę została wyłączona Aktualności, Samorząd

eko
Osiem województw, w tym Małopolska, oraz dwa konsorcja Bio-Based Industries podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały wzajemne wsparcie w rozwoju biogospodarki. W imieniu Województwa Małopolskiego list podpisał Grzegorz Lipiec z ZWM.

Jak gospodarować zasobami naturalnymi, żeby służyły ludzkości jak najdłużej? Czy można uniezależnić się od surowców nieodnawialnych, np. paliw czy gazu? Jak podnieść jeszcze bardziej konkurencyjność gospodarki kraju czy regionu? Na te wszystkie pytania odpowiedź jest jedna: biogospodarka.

Właśnie dlatego już po raz czwarty samorządowcy, przedsiębiorcy i naukowcy spotkali się w Łodzi na Kongresie Biogospodarki. Jednym z ważniejszych punktów tegorocznego dwudniowego spotkania było podpisanie listu intencyjnego, w którym zadeklarowano współpracę na rzecz rozwoju tej dziedziny wiedzy.

Wśród sygnatariuszy dokumentu, oprócz Małopolski, znalazły się również województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, a także Bio-Based Industries Joint Undertaking oraz Bio-Based Industry Consorcium.

Wszyscy podpisani partnerzy zobowiązali się do tego, że będą dzielić się wiedzą i doświadczeniami związanymi z biogospodarką, a także zacieśniać współpracę w innych obszarach. Sygnatariusze chcą także promować rozwiązania, które wdrażają zasady biogospodarki np. poprzez warsztaty, dni informacyjne, a także zachęcanie przedsiębiorców ze swojego regionu do współpracy z Bio-Based Industries Joint Undertaking, europejskim programem badawczym o budżecie 3,7 mld euro.

Warto podkreślić, że wszystkie województwa, które podpisały list intencyjny, doceniają rozwiązania biogospodarcze. Świadczy o tym chociażby fakt, że ich inteligentne specjalizacje, na rozwój których zdobyły spore środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, są mocno powiązane z biogospodarką.

IV Kongres Biogospodarki, na którym podpisano list intencyjny, odwiedziło w tym roku ponad 600 uczestników, w tym 70 z zagranicy.