Samorządowy Kongres Trójmorza. Forum Gospodarcze – podsumowanie pierwszego dnia

Możliwość komentowania Samorządowy Kongres Trójmorza. Forum Gospodarcze – podsumowanie pierwszego dnia została wyłączona Aktualności, Samorząd

Za nami pierwszy dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza, który już po raz czwarty został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Na wydarzenie zarejestrowało się ponad 900 uczestników z 20 krajów.

Samorządowy Kongres Trójmorza w Lublinie fot. UMWL
Samorządowy Kongres Trójmorza w Lublinie fot. UMWL

Kongres organizowany w Lublinie jest platformą służącą wypracowaniu rozwiązań na rzecz rozwoju regionów zlokalizowanych między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Forum odpowiada na bieżące działania, które dokonują się w obszarze społeczno-gospodarczym państw. Zgromadzonych gości powitał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W Europie i świecie obserwujemy szybkie przeobrażenia – geopolityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne. O części tych nowych wyzwań, które są ważne dla regionów Europy Środkowo-Wschodniej, będziemy dyskutować podczas paneli i spotkań zaplanowanych w ramach Kongresu. Dobre relacje i przyjazny klimat buduje się przecież nie tylko realizując wspólne cele w obszarze gospodarczym, ale również na płaszczyźnie uniwersalnego przesłania, jakie niesie bogactwo kultury krajów i regionów Trójmorza. Jestem przekonany, że harmonijne łączenie tych elementów może najpełniej wzmocnić integrację i prawdziwe partnerstwo narodów zamieszkujących naszą część Europy – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Samorządowy Kongres Trójmorza, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski fot. UMWL
Samorządowy Kongres Trójmorza, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski fot. UMWL

Uroczyste wystąpienie wygłosili poseł na Sejm RP i Przewodniczący Zespołu ds. Trójmorza Sławomir Skwarek oraz Yurij Kamelczuk, poseł do Parlamentu Ukrainy i Przewodniczący Międzyfrakcyjnego Stowarzyszenia Parlamentarnego „Inicjatywa Trójmorza – Ukraina”.

Sesja otwarcia: Sztuczna inteligencja jako silnik innowacji

Celem panelu dyskusyjnego była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk przedstawicieli administracji publicznej oraz przedsiębiorstw w ramach krajowych programów na rzecz wdrażania i rozwijania sztucznej inteligencji. Zaproszeni goście przedstawili znaczenie AI oraz rozmawiali o wpływie technologii na procesy rozwojowe gospodarek w regionie Trójmorza. Ważnym elementem debaty była także identyfikacja kluczowych wyzwań oraz metod budowania długoterminowej współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego oraz biznesu z regionów w celu pełnego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji.

Kiedy powstanie pierwszy lokalny lider tej technologii przyszłości? Czy jesteśmy w stanie przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji na terenie krajów Trójmorza i przyciągnąć zagraniczne inwestycje? To tylko część z tematów poruszonych podczas panelu.

Uczestnikami sesji otwarcia byli: Michał Kanownik – Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska; Katarzyna Chojecka – Dyrektor public Affairs firmy CISCO; dr hab. inż. Marcin Gąsior, prof. Politechniki Lubelskiej; dr Jakub Koper – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. Partnerem merytorycznym panelu był Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Następnie uczestnicy Kongresu mieli do wyboru panele w ramach trzech toczących się równolegle sesji: międzynarodowej, naukowej i Forum Gospodarczego.

Samorządowy Kongres Trójmorza. Forum Gospodarcze fot. UMWL
Samorządowy Kongres Trójmorza. Forum Gospodarcze fot. UMWL

SESJA MIĘDZYNARODOWA

W ramach sesji międzynarodowej odbyły się 4 panele:

 • Bezpieczeństwo energetyczne w dobie transformacji i zagrożeń wynikających z sytuacji geopolitycznej w Regionie
 • Lubelska Unia Cyfrowa – sztuczna inteligencja i rozwiązania cyfrowe w praktyce
 • Inicjatywa Trójmorza – oryginalny projekt współpracy
 • Debata o kulturze

Panel: Bezpieczeństwo energetyczne w dobie transformacji i zagrożeń wynikających z sytuacji geopolitycznej w Regionie

Podczas dyskusji omówione zostały cele strategiczne „Inicjatywy Trójmorza” w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Poruszona została też kwestia polityki klimatycznej UE i priorytetów Polityki Energetycznej Polski w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Omówione zostały fundamenty strategii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju: paliwa lokalne, źródła odnawialne, energetyka jądrowa, efektywność energetyczna. Dyskusja dotyczyła także znaczenia bezpieczeństwa energetycznego na ścianie Wschodniej oraz technologii zapewniających niezależność energetyczną Polski. Omówiono również rolę samorządów w zapewnieniu niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski, mówiono też o zdywersyfikowanych źródłach energii jako metodzie ograniczenia ryzyka ingerencji zewnętrznej w KSE.

Panel: Lubelska Unia Cyfrowa – sztuczna inteligencja i rozwiązania cyfrowe w praktyce

Uczestnicy panelu wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w naukach o zdrowiu, żywieniu i naukach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w zakresie poprawy kondycji i zdrowia społeczeństwa. Zaproszeni goście przedstawili znaczenie AI oraz jej wpływu na rozwój nauk medycznych. Prezentowali też korzyści płynące ze stosowania ich u pacjentów w procesie diagnozowania i leczenia. Ważnym elementem debaty było także omówienie kluczowych trendów związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji i rozwiązań cyfrowych oraz identyfikacja wyzwań wynikających z coraz szerszego jej wykorzystania.

Panel: Inicjatywa Trójmorza: oryginalny projekt współpracy w Europie Środkowej. Na czym opiera się wewnątrzunijna koncepcja rozbudowy infrastruktury od Estonii po Grecję?

Inicjatywa Trójmorza jest ambitnym projektem o znaczeniu strategicznym, stała się impulsem rozwoju dla Europy Środkowej. Aktualnie ta współpraca rozwija się głównie na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej. Wspierany jest rozwój współpracy międzynarodowej między podmiotami badawczymi i podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w regionie Trójmorza. W ramach panelu dyskusyjnego paneliści opowiedzieli, dokąd zmierza Inicjatywa Trójmorza, mając na uwadze dynamiczną sytuację geopolityczną.

Panel: Debata o kulturze

Podczas panelu mówiono o kulturze jako przestrzeni do współpracy międzynarodowej, nie zważając na różnice narodowe, językowe, religijne czy światopoglądowe. Uczestnicy spojrzeli na kulturę jak na narzędzie rozwoju regionalnego i gospodarczego, szczególnie zwrócili uwagę na turystykę i współpracę biznesową. Na końcu mówiono o kulturze jako instrumencie promocji tradycji narodowych wśród innych społeczności.

SESJA NAUKOWA

Uroczystego otwarcia sesji dokonał Ks. Rektor KUL, Prof. Mirosław Kalinowski. Następnie do Sieci Uniwersytetów Trójmorza przyjęto 5 nowych członków:

 • Metropolitan University Prague
 • Pazmany Peter Catholic University
 • Georgian American University
 • University of Presov
 • American Catholic University

W ramach sesji naukowej odbyło się 6 paneli:

 • Cyfryzacja nauki – szansa czy zagrożenie?
 • Bezpieczeństwo w czasach społeczeństwa 5.0
 • Dyplomacja w erze cyfryzacji
 • Sztuczna inteligencja i jej znaczenie dla poprawy ludzkiego życia
 • Innowacje w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego a tradycyjne formy kształcenia
 • Sieciowość i wirtualizacja relacji – w stronę społeczeństwa sieci

FORUM GOSPODARCZE

Ważnym elementem Kongresu są spotkania przedsiębiorców w ramach Forum Gospodarczego. W ramach Forum odbyły się 3 seminaria:

 • panel otwarcia: Kobiece Lubelskie
 • seminarium II: żywność wysokiej jakości
 • seminarium III: zielona gospodarka

Sesja otwarcia: Kobiece Lubelskie

Podczas panelu mieliśmy możliwość wysłuchać kobiet, które odnoszą zawodowe zwycięstwo. Województwo Lubelskie to region o dużym potencjale gospodarczym, co daje ogromne możliwości rozwoju dla kobiet przedsiębiorczych. Kobiety regionu są filarem sukcesu i rozwoju oraz ambasadorkami szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Na zaproszenie do udziału w panelu odpowiedziały: Elżbieta Fijołek – Prezes Zarządu Klub Odpowiedzialnego Biznesu; Kamila Lendzion – Dyrektor Opery Lubelskiej; Agnieszka Tokarz-Iwanek – Właścicielka marki TOKARZ DESIGN POLSKA; Juliana Farbotka – Właścicielka firmy Farbotka; Monika Matysik – Specjalista ds. promocji i marketingu, Motor Lublin SA.

Seminarium II: żywność wysokiej jakości

Panel był poświęcony innowacjom w kształtowaniu i ocenie jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, roślinnego czy żywności ekologicznej. Paneliści podjęli dyskusję na temat trendów w obszarze zrównoważonego wykorzystania energii oraz zarządzania procesami produkcyjnymi i logistycznymi. Uczestnicy dowiedzieli się, w jakich obszarach można spodziewać się zmian legislacyjnych, które odniosą wpływ na prowadzenie biznesu, oraz jakie nowe rozwiązania technologiczne i naukowe pozwolą osiągać wskaźniki efektywności właściwe dla danej branży.

Seminarium III: Zielona gospodarka

Paneliści skupili się wokół tematu: Czysta energia z lokalnych źródeł OZE gwarancją rozwoju Województwa Lubelskiego – rola samorządów, oczekiwania biznesu, akceptacja społeczna.

Od pierwszej edycji co roku wydarzenie obejmuje Patronat Honorowy prezydenta RP Andrzeja Dudy. Łącznie od 2021 roku w Kongresie wzięło udział 3300 uczestników. Wystąpiło 389 prelegentów w 74 panelach dyskusyjnych, przyjechało 39 oficjalnych delegacji zagranicznych.

Tylko w ubiegłym roku w Kongresie uczestniczyło ponad 1500 osób z 25 krajów oraz 240 wybitnych prelegentów, którzy dzielili się swoimi wizjami i strategiami na przyszłość w 40 panelach dyskusyjnych. Najważniejszymi punktami III edycji było podpisanie umowy o Sieci Regionów Trójmorza oraz umowy o Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Równolegle odbywały się sesja międzynarodowa, naukowa, Forum Gospodarcze oraz Wschodni Kongres Młodych Liderów. Podczas uroczystej Gali Kongresu Trójmorza wręczyliśmy statuetki „Międzynarodowy sukces w obszarze regionów Trójmorza”.