Samorządowy Kongres Trójmorza – dzień drugi – podsumowanie

Możliwość komentowania Samorządowy Kongres Trójmorza – dzień drugi – podsumowanie została wyłączona Aktualności

Drugi i ostatni dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza otworzył oficjalnie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Podczas ceremonii otwarcia głos zabrał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Oprócz dyskusji w trakcie paneli i seminarium Kapituła Kongresu wręczyła dzisiaj nagrody „Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza”. Z kolei Ministrowie Transportu z Polski i Bułgarii podpisali deklarację transportową.

Samorządowy Kongres Trójmorza - dzień drugi Panel II: Czy istnieje potrzeba redefinicji polityki korytarzy transportowych na osi północ–południe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej?
Samorządowy Kongres Trójmorza – dzień drugi Panel II: Czy istnieje potrzeba redefinicji polityki korytarzy transportowych na osi północ–południe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej? fot. UMWL

Marszałek Jarosław Stawiarski otworzył drugi dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Wczorajszy dzień był zdominowany sytuacją na Ukrainie. Trwająca wojna i jej konsekwencje istotne są dla nas, dwunastu państw Unii Europejskiej, i dla całego świata. Konkluzja wypowiedziana wczoraj przez Premiera Mateusza Morawieckiego, że nie ma Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy, jest jednym z ważniejszych stwierdzeń. Ukraina, która ma się stać krajem europejskim, dąży do krajów zjednoczonej Europy poprzez Inicjatywę Trójmorza. My możemy stać się swoistą forpocztą dla braci Ukraińców – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Po marszałku na scenie pojawił się Premier Jacek Sasin.

Trójmorze to inicjatywa ze wszech miar trafiona. Rośnie zamożność tej części Europy Środkowej. Dzięki pracowitości konsekwentnie udaje się nam skracać dystans do pozostałych państw Unii Europejskiej. Możemy wspólnie szukać korzystniejszych surowców energetycznych, razem budować infrastrukturę, korzystać nawzajem z tych atutów, które mamy – podkreślał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Nagroda „Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza”

Po wystąpieniu premiera Jacka Sasina Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego prof. Marcin Szewczak ogłosili laureatów szczególnie zasłużonych dla Inicjatywy Trójmorza, którzy dążą do zacieśniania relacji między państwami dwunastu regionów. Rada Programowa Kongresu przyznała nagrody „Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza” w trzech kategoriach:

  • nagrodę w kategorii „Osobowość” odebrał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin za przyczynianie się do rozwoju inicjatywy Trójmorza, zacieśnianie relacji między państwami oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego regionów Trójmorza;
  • nagrodę w kategorii „Firma międzynarodowa” otrzymało PZU S.A. Nagrodę odebrała Beata Kozłowska-Chyła, prezes zarządu, w uznaniu za aktywne międzynarodowe działania i wspieranie rozwoju Inicjatywy Trójmorza;
  • nagrodę w kategorii „Firma regionalna” otrzymało NORGPOL CZERWIŃSKI S.J., reprezentowane przez prezesa spółki Zbigniewa Czerwińskiego. Firma zajmuje się produkcją pieców przemysłowych dla hut szkła i obróbką szkła. Nagroda została przyznana za kreowanie pozytywnego wizerunku Inicjatywy Trójmorza i zacieśnianie relacji między regionami Inicjatywy Trójmorza.

Po wystąpieniu prezesa Giełdy Papierów Wartościowych dr Marka Dietla głos zabrał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, który nawiązał do pierwszego panelu Kongresu.

Ukraina była znaczącym eksporterem zbóż. Zaczynamy się martwić o bezpieczeństwo żywnościowe krajów Afryki Południowej czy Bliskiego Wschodu. Agresor niszczy zbiory, plony, zakłady przetwórcze. Pod wielkim znakiem zapytania stoi przyszłość plonów, których spadek może sięgnąć nawet do 50%. Wielkim wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest wsparcie transportu zboża z Ukrainy – mówił Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Panel I: Sytuacja na rynkach rolno-spożywczych po rosyjskiej agresji na Ukrainę – stan obecny i perspektywy

Wzrost cen surowców rolnych i żywności, obserwowany od początku ataku Rosji na Ukrainę, powoduje obawy o bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej i na świecie. Wynika to ze znaczenia Ukrainy i Rosji dla globalnego rynku żywności, w tym w szczególności rynku zbóż, a także ze względu na ograniczenia w dostawach energii i nawozów. Podczas panelu została omówiona obecna sytuacja na rynkach rolnych oraz przewidywane skutki wojny dla sektora rolno-spożywczego w perspektywie najbliższych lat. Przedstawione zostały również działania zmierzające do ustabilizowania sytuacji na rynkach rolno-spożywczych.

Panel moderował Prezes Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego Andrzej Jaworski. Mogliśmy wysłuchać m.in. Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monikę Piątkowską, szefa gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Michała Moskala czy zastępcę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcina Wrońskiego.

Panel II: Czy istnieje potrzeba redefinicji polityki korytarzy transportowych na osi północ–południe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej? Finalizacja prac na szlakach drogowych, spójna sieć połączeń kolejowych

Dyskusja w trakcie panelu poświęcona była możliwościom, jakie stwarza nowy korytarz transportowy w ramach sieci TEN-T. Ministrowie poruszyli również temat synergii połączenia wzdłuż szlaków Via Carpatia i Rail Carpatia z innymi przedsięwzięciami priorytetowymi w skali Unii Europejskiej, w szczególności Rail Baltica. Naturalnym uzupełnieniem debaty była wojna na Ukrainie i wynikające z niej implikacje krótko- i długoterminowe dla sieci transporotowych regionu Trójmorza.

Uczestnikami tego punktu byli m.in. Minister Transportu i Komunikacji Bułgarii Nikolay Sabev, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Infrastruktury w Rumunii Adrian George Foghis.

Dzisiaj bardzo ważne porozumienie zostanie kontrasygnowane przez Ministerstwo Polski i Bułgarii w sprawie wspólnych starań o rozszerzenie sieci TEN-T, m.in. o korytarze wskazane na północ od Białegostoku. Takie porozumienie przygotujemy też z naszymi przyjaciółmi z Rumunii. Wspólnie będziemy bardzo intensywnie wspierać się w tych działaniach, które – jestem przekonany – przyniosą skutek. Rewizja sieci TEN-T właśnie następuje – myślimy tu o szlakach komunikacyjnych, które w części się już znalazły i jeszcze się znajdą w tej wersji poszerzonej na południu i na północy Europy – zapowiadał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Deklaracja transportowa

Po drugim panelu Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Minister Transportu i Komunikacji Republiki Bułgarii Nikołaj Sybev podpisali deklarację zakładającą współpracę na rzecz rozwoju Europejskich Korytarzy Transportowych „Bałtyk – Morze Czarne/Egejskie” i „Bałkany Zachodnie”.

Panel III: Growing Europe – biznes i zdrowie regionu Trójmorza

Utrzymanie tempa wzrostu jednego z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych na świecie, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, wymaga pokonania wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych. PZU jako największa instytucja finansowa regionu dąży do rozwoju innowacyjnych modeli biznesowych. Rozwój sektora ochrony zdrowia w połączeniu z jego wpływem na rozwój regionalny obszaru Trójmorza jest jednym z priorytetów inwestorów z całego świata, o czym dyskutowano w trakcie tego punktu.

Na panelu głos zabrali m.in. Dyrektor Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych Wojciech Krysztofik oraz Partner Associate, Lider Konsultingu Life Science and Healthcare z Deloitte Digital Paweł Kuśmierowski.

Panel IV: Przed szczytem w Rydze: szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza

Panel przygotowywał uczestników na siódmy już Szczyt Inicjatywy Trójmorza, który w czerwcu br. odbędzie się w Rydze. Pośród dyskusji znalazły się tematy dotyczące realnych i potencjalnych konfliktów między państwami członkowskimi oraz w bezpośrednim otoczeniu (agresja Rosji na Ukrainę), wolne tempo realizacji priorytetowych projektów, dokapitalizowanie Funduszu Inwestycyjnego 3SI, powrót państw tego regionu na ścieżkę wzrostu gospodarczego oraz wsparcie aktorów zewnętrznych (przede wszystkim USA i UE).

Wśród panelistów znaleźli się m.in. prof. ISP PAN, ekspert ds. Inicjatywy Trójmorza dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych (AMO) dr Vít Dostál z Czech oraz litewski historyk, politolog, publicysta i dziennikarz narodowości polskiej z Uniwersytetu Wileńskiego dr Andrzej Pukszto.

Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza

Celem seminarium programów Interreg była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz omówienie trwałych efektów działań i ich wpływu na procesy rozwojowe w regionach Trójmorza. Ważnym elementem debaty było także wskazanie potrzeb, możliwości oraz sposobów budowania długoterminowej współpracy pomiędzy regionami.

W seminarium uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL Bogdan Kawałko oraz Zastępca Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej z Ukrainy Jurii Buchko.

Dyplomy uznania – zasłużeni dla województwa lubelskiego

Obok nagrody „Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza” Rada Programowa Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza zadecydowała o wręczeniu dodatkowych wyróżnień dla osób szczególnie zasłużonych dla województwa lubelskiego. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego prof. Marcin Szewczak wręczyli dyplomy uznania:

  • wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi za wspieranie woj. lubelskiego jako regionu rolniczego, stanowiącego ważny element w procesie konsolidacji sektora rolno-spożywczego poprzez powołanie Krajowej Grupy Spożywczej i promocję tych działań na obszarze Inicjatywy Trójmorza;
  • ministrowi Andrzejowi Adamczykowi za wspieranie woj. lubelskiego w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, w szczególności trasa Via Carpathia im. ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego;
  • Andrzejowi Jaworskiemu, prezesowi Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego, za wspieranie woj. lubelskiego w procesie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez promocję rodzimych producentów spożywczych, również na obszarze Inicjatywy Trójmorza;
  • Arturowi Wasilowi, prezesowi LW Bogdanka S.A., za wspieranie woj. lubelskiego w procesie zielonej transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju również na obszarze Inicjatywy Trójmorza.

Forum Gospodarcze

Równolegle przez te dwa dni w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbywało się Forum Gospodarcze służące poszukiwaniu rozwiązań w prowadzeniu biznesu za granicą i pogłębiania kontaktów międzynarodowych. Tematyka paneli dotyczyła: start-upów i innowacji w gospodarce, energetyki, branż wystawienniczo-targowych oraz rolnictwa. Dyskusjom panelowym towarzyszyły spotkania B2B pomiędzy lubelskimi a zagranicznymi przedsiębiorcami, a także wizyty studyjne w innowacyjnych lubelskich firmach, tj. w Perle Lublin i Pszczółce. Wśród wystawców znaleźli się partnerzy wydarzenia, regiony partnerskie, firmy z certyfikatem „Marka Lubelskie” oraz sponsorzy.

Powołanie Łęczyńskiego Klastra Energetycznego

Na Forum Gospodarczym podczas panelu energetycznego nastąpiło podpisanie listu intencyjnego powołującego Łęczyński Klaster Energetyczny, w skład którego weszło dziewięć podmiotów: LW Bogdanka S.A., Politechnika Lubelska, Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o., Powiat Łęczyński, Miasto Łęczna, Cyców, Milejów, Ludwin i Puchaczów. Klaster stawia sobie za cel działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i dbanie o bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Inicjatorem pomysłu jest LW Bogdanka S.A.

Koncert „Muzyka Trójmorza”

Wczorajszy wieczór zakończył się uroczystym koncertem „Muzyka Trójmorza”, w którym wzięli udział uczestnicy Kongresu. Publiczność zgromadzona w Centrum Spotkania Kultur wysłuchała różnorodnych kompozycji przybliżających klimat regionów państw Trójmorza, nawiązujących do kultury słowiańskiej i bałkańskiej. Występy nawiązywały do sytuacji, która rozgrywa się za naszą wschodnią granicą. Uczestnicy wysłuchali utworów w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego. Gościem specjalnym był lubelski wokalista Wojciech Cugowski. Mocno podkreślimy także naszą solidarność z Ukrainą. Wśród tancerzy i wokalistów pojawili się artyści z tego kraju.

Koncert odbył się w ramach II Festiwalu Regionów Trójmorza Via Dukt. Organizatorem koncertu było TVP3 Lublin.

W obu dniach Samorządowego Kongresu Trójmorza wzięło udział tysiąc osób. Na Kongres można było połączyć się również online, za pośrednictwem strony internetowej www.congress.lubelskie.pl.

źródło: mat. prasowe UMWL