Rzeszów rośnie, również terytorialnie

Możliwość komentowania Rzeszów rośnie, również terytorialnie została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Tylko w czterech miastach w Polsce w II kwartale 2020 roku, a więc w pierwszych miesiącach pandemii i  hamowania gospodarki, nastąpił wzrost inwestycji mieszkaniowych przez deweloperów. Oprócz Rzeszowa, wzrost taki wystąpił jedynie w  Katowicach, Gdańsku i  Olsztynie. W  pozostałych miastach Polski spadki inwestycji mieszkaniowych były bardzo głębokie od 11% do 91 %.

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa fot. mat. prasowe

Rzeszów nie po raz pierwszy zaskakuje wynikami świadczącymi o jego dynamicznym i  wszechstronnym rozwoju. W  2020 roku, budżet Rzeszowa ma przekroczyć, kolejny już raz, 1,8 mld zł. Na inwestycje przeznaczono 750 mln złotych. W  2019 roku Rzeszów liczył 196,2 tys. mieszkańców, w  porównaniu z  2018 rokiem, liczba ludności wzrosła o 4,6 tys. osób. Był to trzeci po Warszawie (o  12,7 tys.) i  Krakowie (o 8,0 tys.) wzrost liczbowy wśród wszystkich miast wojewódzkich. Natomiast pod względem wzrostu procentowego, Rzeszów już nie miał sobie równych (o 2,4%).

Deweloperzy nie zwalniają

Wzrost inwestycji mieszkaniowych w  warunkach spowalniania gospodarki można również tłumaczyć tym że, jak wynika z  danych Narodowego Banku Polskiego, działa tam najwięcej firm deweloperskich w Polsce. W większości są to firmy lokalne. Znana na całym świecie firma doradcza McKinsey Global Institute klasyfikuje Rzeszów jako zdywersyfikowany obszar metropolitalny. McKinsey w  swoim raporcie z czerwca br. o stanie rynków pracy w Europie ocenia też potencjał stolicy Podkarpacia.

Zdywersyfikowane Obszary Metropolitalne  – czytamy w  raporcie, to 64 miasta mające mieszane zatrudnienie w  przemyśle i  usługach, przyciągające nowych mieszkańców. Należą do nich m.in. Bolonia we Włoszech, Fryburg w  Niemczech, Plymouth w  Wielkiej Brytanii. W  Polsce są to Rzeszów, Lublin i Katowice. Ich siłą roboczą są zazwyczaj dobrze wykształceni mieszkańcy, pomimo stosunkowo skromnego PKB. Raport potwierdza, że Rzeszów jest miastem przyciągającym nowych mieszkańców, którzy tutaj znajdują zatrudnienie. Rynek pracy jest zróżnicowany, nie polega jedynie na przemyśle czy usługach. Podkreślono także wykształcenie mieszkańców.

To ostatnie stwierdzenie w  raporcie nie może dziwić, wszak nie tak dawno Rzeszów okazał się czarnym koniem Rankingu Miast Uczących się wraz z  indeksem opracowanym na podstawie badań Polityki INSIGHT zajmując w  nim drugie miejsce po Warszawie.

– Ranking pokazał, że Rzeszów odznacza się najwyższym poziomem edukacji – mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. – Badania przeprowadzano m.in. w  zakresie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz wyników sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. To pokazuje na jakim poziomie odbywa się kształcenie w naszych szkołach.

Do tego gmina jest już na tyle zasobna, że może na przykład zafundować wszystkim rzeszowskim uczniom bezpłatną komunikację miejską. Bezpłatna komunikacja dla uczniów obowiązuje od rozpoczęcia do ukończenia nauki w  szkole lub placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.