Ruszyły zgłoszenia do Dolnośląskich Gryfów!

Możliwość komentowania Ruszyły zgłoszenia do Dolnośląskich Gryfów! została wyłączona Aktualności, Biznes

Właśnie rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do 17. edycji konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. W tym roku przedsiębiorstwa i samorządy będą walczyć o statuetki w ośmiu kategoriach, z których sześć to nowe propozycje.

 

Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza 17. edycja konkursu baner

fot. mat. prasowe organizatora

 

Mimo trwającej pandemii koronawirusa, dolnośląskie firmy, organizacje i samorządy również w tym roku mają szansę zdobyć statuetkę Dolnośląskiego Gryfa.

– Choć ostatnie miesiące były dla wielu przedsiębiorców i samorządowców bardzo trudne uznaliśmy, że tym bardziej warto docenić najlepszych z nich za ich starania i wkład w rozwój gospodarczy naszego regionu – mówi Marek Pasztetnik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.

– Dolnośląski Gryf od kilkunastu lat towarzyszy przemianom gospodarczym w naszym regionie. Są nim nagradzane przedsiębiorstwa i samorządy znacząco wpływające na wzrost atrakcyjności biznesowej Dolnego Śląska. Z myślą o nich przygotowaliśmy osiem kategorii, w których zostaną przyznane tegoroczne statuetki. Sześć z niuch to nowe propozycje.

W tym roku można ubiegać się o statuetkę Dolnośląskiego Gryfa w następujących kategoriach:

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes / rozwój

Kategoria skierowana do firm funkcjonujących dłużej niż 2 lata, które osiągnęły sukces biznesowy na bazie innowacji. Kapituła będzie chciała dowiedzieć się, jakiego rodzaju innowacje (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe) zostały wprowadzone, jakie w tym celu zostały poniesione nakłady i jaki był ich zwrot. Przy ocenie brana będzie pod uwagę zarówno wyjątkowość konkretnego pomysłu na innowacyjny rozwój, jak i jego wymierne efekty m.in. pozytywny wpływ na skalę działalności i wyniki finansowe firmy.

Dolnośląski Produkt Roku

Kategoria skierowana do przedsiębiorstw, których produkt osiągnął sukces, stając się rozpoznawalnym w skali całej Polski i/lub na arenie międzynarodowej, promując tym samym nasz region jako miejsce, w którym powstają nowe idee przekuwane w realne oferty. Nagrodzone zostaną firmy, które poprzez swoją działalność – dostarczanie produktów lub usług na najwyższym poziomie – budują markę Dolnego Śląska, jako regionu ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych i niebojących się wyzwań.

Nagroda za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (nowa)

Kategoria skierowana do firm, które w minionym roku wykazały szczególne zaangażowanie w działania na rzecz dobrobytu i zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności. Docenione zostaną aktywności, które pozytywnie wpłynęły na daną grupę interesariuszy i stanowiły odpowiedź na jej realne i bieżące potrzeby. Istotne będzie również partnerstwo międzysektorowe, wolontariat pracowniczy, działania edukacyjne i proekologiczne. Brana pod uwagę będzie efektywność podejmowanych działań, jak również sposoby ich komunikacji na zewnątrz.  Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, dodatkowym atutem będzie wykazanie powiązania pomiędzy podejmowanymi w 2019 roku działaniami a walką z COVID-19.

Nagroda za sukces w biznesie dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych (nowa)

Kategoria skierowana do przedsiębiorstw lub instytucji, które działając w sferze social media, w ciągu ostatnich dwóch lat zbudowały zaangażowaną społeczność wokół swojej marki lub produktu. Docenione zostaną organizacje, które aktywnie i z sukcesem promują się w mediach społecznościowych. Miarą sukcesu jest tu nie tylko liczba fanów, ale również ich stały przyrost, aktywność, przywiązanie i współpraca. Oceniane będą działania i kampanie marketingowe skutecznie prowadzone w mediach społecznościowych (zarówno te niesponsorowane, jak i płatne), budujące lojalność, sympatię lub zaangażowanie odbiorców. Powinny one wyróżniać się współmiernym zaangażowaniem środków finansowych, czasu pracy oraz efektów, jakie przyniosły. Zaprezentowany w zgłoszeniu ankietowym rezultat działań w sferze social media powinien być mierzalny i świadczyć o skuteczności podjętych kroków.

Nowoczesny pracodawca (nowa)

Kategoria skierowana do firm lub instytucji, które wychodzą naprzeciw wymaganiom i potrzebom swoich obecnych i przyszłych pracowników. Docenione zostaną innowacyjne pomysły, wspieranie indywidualności oraz rozwiązania work & life balance, wpływające na zaangażowanie pracowników. Pod uwagę brane będą w szczególności wyniki badań pokazujących poziom i wzrost zaangażowania, jak również retencji pracowników w wyniku podjętych przez pracodawcę działań w ciągu ostatnich dwóch lat. Doceniona zostanie także komunikacja zewnętrzna i jej wpływ na wyniki rekrutacyjne firmy.

Lider transformacji biznesu (nowa)

Kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich dwóch lat z sukcesem zaimplementowały rozwiązania na rzecz transformacji biznesu, w tym transformacji cyfrowej. Żyjemy w zmiennej i złożonej rzeczywistości. Dlatego nagrodzone zostaną organizacje, którym udaje się sprostać temu wyzwaniu. Przy ocenie brana będzie pod uwagę wyjątkowość zaimplementowanych rozwiązań, ale ważne będą także ich wymierne efekty – pozytywny wpływ na skalę działalności i wyniki firmy. Docenione będą firmy, które zastąpiły tradycyjne metody działania nowymi rozwiązaniami, będącymi w efekcie dźwignią do bardziej dynamicznego rozwoju. Pożądane są aktywności, dzięki którym firma nie tylko stała się bardziej konkurencyjna, poprawiła swoją efektywność, ale także wypracowała innowacyjne rozwiązania. Istotna będzie kwestia wykorzystania know-how oraz tego, czy został on zakupiony, czy wypracowany przez zespoły pracujące na Dolnym Śląsku. Laureat tej kategorii powinien przekładać efekt realizacji projektu na model biznesowy firmy.

Firma świadoma ekologicznie (nowa)

Kategoria skierowana jest do wszystkich firm, które wdrożyły innowacyjne działania w obszarze ekologii. W tej edycji konkursu szczególna uwaga będzie zwrócona na działania proekologiczne, wynikające nie tylko ze spełniania wymogów prawnych w dziedzinie ekologii, ale przede wszystkim te idące dalej. Docenione zostaną indywidualne praktyki niwelujące wpływ prowadzenia biznesu na środowisko naturalne. Kapituła weźmie w szczególności pod uwagę te podmioty, które tworzą dedykowane rozwiązania, np. organizacyjne czy produkcyjne, mające na celu ochronę środowiska przed negatywnymi skutkami ich działalności lub prowadzące do trwałych zmian w zachowaniach pracowników, konsumentów czy innych grup interesariuszy. Dodatkowym atutem będzie zachęcanie pracowników do podejmowania ekologicznych, osobistych wyzwań w codziennych czynnościach.

Samorząd wspierający biznes (nowa)

Kategoria skierowana do gmin i powiatów, które tworzą korzystne warunki rozwoju dla lokalnego biznesu. Docenione zostaną rozwiązania prawne, administracyjne, finansowe, instytucjonalne czy infrastrukturalne, mające na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości. O wartości działań na rzecz lokalnego biznesu powinny świadczyć bliska współpraca z przedsiębiorcami oraz dedykowana strategia i wybór najlepszych narzędzi wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Kapituła weźmie pod uwagę szczególnie te zgłoszenia, w których samorządy, dzięki monitorowaniu efektywności świadczonej pomocy, przedstawią zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat cele i zadania na rzecz wsparcia rozwoju swoich przedsiębiorców.

Tradycyjnie o wysokim poziomie przedsięwzięcia decyduje skład Kapituły Konkursu, której członkami są wybitni eksperci i specjaliści w takich dziedzinach jak: nauka, biznes i polityka. Należą do niej rektorzy najważniejszych wrocławskich uczelni, przedstawiciele dolnośląskich samorządów oraz dyrektorzy, prezesi i właściciele najważniejszych przedsiębiorstw i instytucji Dolnego Śląska, odnoszący sukcesy nie tylko na rynku krajowym, lecz także zagranicznym.

– Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu wszystkich, którzy chcą pochwalić się swoimi osiągnięciami – mówi Marek Pasztetnik.

– Mam nadzieję, że podobnie jak poprzednie edycje naszego konkursu, również tegoroczna będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i samorządów, a wyróżnione i nagrodzone firmy oraz instytucje staną się kolejnymi wizytówkami Dolnego Śląska.

Organizatorami konkursu są: Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Partner Merytoryczny firma PwC.

UWAGA:

Zgłoszenia do udziału w 17. edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” można przesyłać do 30 września 2020 roku. Ankiety konkursowe dostępne są w wersji online na stronie www.Gryfy.pl/ankiety/.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.Gryfy.pl oraz www.WroBiznes.pl.