Rolnictwo bez wypadków i chorób zawodowych – finał konkursu filmowego dla młodzieży „Moja Wizja Zero”

Możliwość komentowania Rolnictwo bez wypadków i chorób zawodowych – finał konkursu filmowego dla młodzieży „Moja Wizja Zero” została wyłączona Aktualności

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” został rozstrzygnięty. Już 2 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbędzie się e-gala, podczas której nastąpi oficjalne podsumowanie konkursu.

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”  infografika

Celem organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2019 roku konkursu jest propagowanie wśród młodzieży bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie światowej strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku.

W tym roku zadaniem konkursowym było jak najlepsze zobrazowanie jednego z trzech filarów strategii „Wizja Zero”, którymi są: bezpieczeństwo, zdrowie, dobrostan, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobrostan rolnika, także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Do konkursu zakwalifikowano 37 filmów, spośród których 18 listopada br. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik wybrała trzy najlepsze oraz wyróżniła cztery kolejne filmy. Przyznane zostały również dwie nagrody specjalne.

Laureatami II Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” zostali: I miejsce – Oliwia Cechelt, II miejsce – Julia Napora, III miejsce – Damian Myszczyński. Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Wojciech Konopka, Filip Bareja, Kacper Staręga, Wojciech Bartosiak. Nagroda specjalna Głównego Inspektora Pracy została przyznana Wojciechowi Konopce, nagrodę specjalną Agro Ubezpieczenia otrzymał Denis Jażdżewski.

Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronem medialnym TVP Info.

Podsumowanie II Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” będzie transmitowane za pośrednictwem profilu @KRUSgov na portalu Facebook. W wydarzeniu online uczestniczyć będą tegoroczni Laureaci konkursu.
Zwycięskie filmy udostępnione zostaną 2 grudnia br. na stronie www.krus.gov.pl, profilu Kasy na portalu Facebook oraz kanale Kasy na YouTube.

mat. prasowe: Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej – Centrala KRUS