Robert Wojtkowski: Polski system wspierający zarządzanie firmą, konkurencyjny dla największych światowych systemów ERP

Możliwość komentowania Robert Wojtkowski: Polski system wspierający zarządzanie firmą, konkurencyjny dla największych światowych systemów ERP została wyłączona Aktualności, Biznes

Z Robertem Wojtkowskim prezesem zarządu Gardens – Software, rozmawia Magdalena Gryczke

Robert Wojtkowski, prezes zarządu Gardens - Software fot. mat. prasowe Katarzyna Zięta-Majchrzycka
Robert Wojtkowski, prezes zarządu Gardens – Software fot. mat. prasowe Katarzyna Zięta-Majchrzycka

Podczas 32. edycji Konkursu Teraz Polska Gardens-Software otrzymała Nagrodę w  kategorii Produkt. Co Państwa zdaniem zdecydowało o  przyznaniu tak zaszczytnego wyróżnienia?

Stworzyliśmy pierwszy polski system wspierający zarządzanie średnimi i  dużymi firmami, który jest konkurencją dla największych na świecie systemów ERP takich jak SAP czy MS Dynamics. Stało się to dzięki własnej technologii rozwoju oprogramowania, która powstała w  naszym kraju. Jesteśmy autorami pierwszego polskiego języka programowania wysokiego poziomu o nazwie QLX. Cieszy nas bardzo to, że nasza ciężka praca została doceniona i otrzymaliśmy to zaszczytne wyróżnienie.

Czym dla Państwa firmy jest znak Godła Teraz Polska? Czy jego posiadanie jest doceniane przez klientów i partnerów biznesowych?

Obserwujemy, że Godło Teraz Polska jest doceniane przez pewną grupę klientów i partnerów. Mam nadzieję, że coraz więcej firm w Polsce posiada świadomość tego jak ważne jest abyśmy kupowali produkty wytworzone polską myślą technologiczną i kooperowali z  firmami o  rodzimym kapitale. Na przykład większość firm niemieckich kupuje licencje wytworzone tylko w  Niemczech. W naszym kraju niestety tak nie jest, ponieważ dopiero rodzi się świadomość tego, że prawa licencyjne do programów są prawami autorskimi majątkowymi, a  te są dobrem narodowym. Ciągle nie potrafimy rozróżnić sprzedaży usług programistycznych od sprzedaży licencji. A  to jest różnica fundamentalna. Rodzime firmy budujące oprogramowanie mają dziś bardzo trudną sytuację z  kadrami programistów, którzy dostają atrakcyjne oferty pracy na rzecz obcych licencji. Stawki dla klientów zagranicznych są dziś 2 razy większe niż dla klientów w  Polsce, więc obsługując polskie firmy nie mamy szans utrzymać dobrych kadr programistów. Wniosek jest prosty: będziemy mieć dobrą polską technologię informatyczną i dobre polskie programy, jeżeli zaczniemy je kupować dla profesjonalnych wdrożeń zamiast ufać zewnętrznym dostawcom.

Jakie cechy posiada system Gardens, co daje połączenie warstwy aplikacyjnej, której kluczowym elementem jest system Gardens ERP ze zintegrowanym środowiskiem rozwoju (IDE)?

Młodzi informatycy pytają mnie: po co wymyślać nowe zintegrowane środowisko rozwoju ze specjalnym językiem programowania, gdy mamy tyle standardów we współczesnej informatyce? Krótko odpowiadam: System SAP stał się rozpoznawalnym na całym świecie „SAPEM” tylko dlatego, że ktoś zdecydował się w  latach 80-tych zaimplementować na „jego pokładzie” specjalny język skryptowy o nazwie ABAP. Współczesny system ERP służy do zarządzania i  integrowania wszystkich procesów w firmach. Kluczowa jest dzisiaj możliwość rozwoju oprogramowania, nie tylko jego wdrożenie, ale też ciągłe rozwijanie funkcjonalności dostosowywanej do zmieniających się warunków biznesu. To oznacza, że zakres funkcjonalności ciągle się musi zmieniać, aby zapewnić rozwój firmy. Przejęcie i  dalsze rozwijanie kodu niskopoziomowego napisanego przez innego programistę jest często niemożliwe lub bardzo kosztowne. W  takich przypadkach taniej jest napisać coś od nowa niż analizować złożony i  mocno sparametryzowany kod. Rozwiązując problem przy użyciu języka ogólnego zastosowania istnieje kilka tysięcy różnych sposobów napisania takiej samej funkcjonalności, natomiast za pomocą języka wysokiego poziomu dany problem programista rozwiązać może na kilka sposobów. Za pomocą naszego języka QLX, który jest językiem wysokiego poziomu, certyfikowany partner może dalej rozbudowywać program w  firmie. Firmy często organizują własny dział rozwoju swojego systemu ERP i robią to we własnym zakresie. To wszystko zmienia optykę kosztów. Tak samo nie buduje się dzisiaj stron WWW w języku C++ tylko w specjalizowanych środowiskach do tego celu, aby zaoszczędzić czas. Dlatego tworzy się języki wysokiego poziomu wyspecjalizowane do określonej dziedziny, aby programy rozbudowywać szybciej czyli taniej. Więc osadzenie zintegrowanego środowiska rozwoju wewnątrz systemu ERP jest dzisiaj koniecznością zapewniającą cyfryzację i  rozwój przedsiębiorstw na światowym poziomie.

Które branże są najbardziej reprezentowane dla wdrożeń Gardens ERP?

Dzięki temu że dostarczamy wbudowaną platformę rozwoju, dostarczamy często specyficzne rozwiązania ERP, których nie można dostać na rynku. Wszystkie wdrożenia są „szyte na miarę” potrzeb procesowych danej firmy. Zauważyliśmy że jest pewien próg rozwoju firmy, powyżej którego konieczne jest zarządzanie operacyjne i system ERP, który umie się dostosować do organizacji firmy a  nie odwrotnie, aby zachować indywidualny model procesowy firmy. Gardens ERP wdrażamy w różnych branżach, ale najbardziej sprawdza się w  obszarach firm produkcyjnych o  złożonych procesach projektowych lub konstrukcyjnych. Tam gdzie trzeba zintegrować logistykę, dystrybucję, kooperację z produkcją, dalej z magazynowaniem i całym łańcuchem dostaw, skonsolidować procesy wielu spółek, w końcu automatycznie rozliczać cały krąg kosztowy w powiązanym ze wszystkimi obszarami modułem finansowo-księgowym.