Relacja z X edycji konferencji „Sustainable Economy Summit”

Możliwość komentowania Relacja z X edycji konferencji „Sustainable Economy Summit” została wyłączona Aktualności

W dniach 20-21 maja 2024 roku, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbyła się X jubileuszowa edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”. Blisko 500 uczestników konferencji w ciągu dwóch dni miało okazję wysłuchać sześciu dyskusji panelowych, a także kilkunastu prezentacji ekspertów i wystąpień znakomitych Gości Specjalnych.

Konferencja „Sustainable Economy Summit” fot. Executive Club
Konferencja „Sustainable Economy Summit” fot. Executive Club

Podczas konferencji poruszone zostały między innymi tematy niskoemisyjnego budownictwa, zielonej energii i cyfryzacji, a także kryteriów ESG i odpowiedzialności w biznesie oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Kulminacyjnym punktem wydarzenia była wieczorna Gala wręczenia nagród, „Diamentów Sustainable Economy”, w trakcie której uhonorowane zostały spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Pierwszy dzień „Sustainable Economy Summit” zainaugurowany został wystąpieniem jednego z Gości Specjalnych konferencji, Prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, Profesora Nauk Ekonomicznych, Profesora Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Głównego Doradcy Ekonomicznego PwC Polska, który wygłosił prezentację pt. „ESG – konieczność czy marketing?”.

Profesor Orłowski rozpoczął wystąpienie od podkreślenia wagi debat na temat ESG oraz inicjatyw takich jak „Sustainable Economy Summit”, zwracając jednak uwagę, że nie są one wystarczające, gdyż rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż mogą to przewidzieć najgłębsze teoretyczne rozważania. Obecnie przedsiębiorcy są niejako uwięzieni pomiędzy chęcią prowadzenia korzystnych społecznie i środowiskowo działań, a koniecznością generowania zysków, zarówno dla siebie, jak i dla firmy i akcjonariuszy. Profesor uważa jednak, że ta sprzeczność jest pozorna, jako że argumenty za ESG nie dotyczą wyłącznie kwestii moralnych. Zgodność z kryteriami ESG w dłuższej perspektywie ma bowiem także wpływ na zyski finansowe.

Następnie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać case study, przedstawionego przez prof. Rafała Ohme, CEO, Firm Mindseti Toma Pawlikowskiego, Global Strategic Director, Sustainable Brands. Wystąpienie zatytułowane zostało „Zrównoważona transformacja. A miało być tak pięknie”.

Prelegenci podkreślili, że choć działania w zakresie transformacji są zwykle dobrze przygotowane, to jednak ich efekty często wymagają korekty. Zdaniem mówców spowodowane jest to faktem, iż większe znaczenie od regulacji i analiz ma zmiana nastawienia i świadomości społecznej odnośnie transformacji. W tym miejscu pojawia się problem „say-do gap”, czyli rozdźwięku pomiędzy deklaracjami, a faktycznymi działaniami. Nie wynika on ze świadomego kłamstwa, a tzw. social masking, czyli nieświadomego dostosowywania swoich słów i przekonań do oczekiwań odbiorcy. Dzięki innowacyjnej metodzie opartej na algorytmach sztucznej inteligencji prelegenci stworzyli aplikację pozwalającą na oszacowanie wielkości „say-do gap”. Prezentację zakończyli wymieniając zalety swojego systemu, który pozwala na identyfikację ambasadorów zmiany, rozpoznanie przeszkód, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz poprawienie efektywności wdrażania i zmniejszenie kosztów transformacji.

Kolejnym punktem programu było drugie tego dnia wystąpienie Gościa Specjalnego, tym razem w formie online. Zgromadzona publiczność wysłuchała prezentacji Petera McAteera, Konsultanta, Doradcy, Wykładowcy, Autora i Dyrektora Zarządzającego SustainLearning LCC. Jej tytuł to „Sustainability and Competitive Advantage”.

Zdaniem prelegenta przewaga konkurencyjna oparta na zrównoważonym rozwoju jest dziś kluczowa dla wszystkich przedsiębiorstw. Dbając wyłącznie o regulacyjne wymogi ESG nie da się zbudować przewagi, a jedynie podstawę konieczną do utrzymania się na rynku. Niezbędne jest poszukiwanie nowych możliwości biznesowych i wyprzedzanie regulacji, które będą się pojawiać. Fundusze dostępne na zrównoważoną transformację na świecie są ogromne i przedsiębiorstwa muszą o nie konkurować. Mówca zakończył wystąpienie parafrazując wybitnego teoretyka zarządzania Petera Druckera – każde globalne wyzwanie, z którym obecnie się mierzymy, jest tak naprawdę okazją w przebraniu.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, pt. „Niskoemisyjne budownictwo i nieruchomości”. Definiując temat dyskusji prelegenci podkreślili, że nieco inne podejście i standardy należy stosować w odniesieniu do niskoemisyjnego budownictwa mieszkaniowego, a inne do komercyjnego. Proste rozwiązania ograniczające emisje, np. rekuperacja powietrza czy efektywne ogrzewanie, często nie sprawdzają się w mieszkalnictwie, gdyż ich skuteczność zależy od użytkowników budynku. Największym źródłem śladu węglowego budownictwa są właśnie starsze budynki mieszkalne. Jednocześnie stanowią największą szansę na szybkie zmniejszenie ogólnej emisyjności, poprzez ich modernizację. To ostatni moment na rozpoczęcie tego procesu, bo za 5-10 lat budynki o niskiej efektywności energetyczną w ogóle przestaną być wynajmowane – albo ze względu na brak popytu, albo regulacje prawne.

„Sustainable Economy Summit” panel dyskusyjny, pt. „Niskoemisyjne budownictwo i nieruchomości" fot. Executive Club
„Sustainable Economy Summit” panel dyskusyjny, pt. „Niskoemisyjne budownictwo i nieruchomości” fot. Executive Club

Dyskutanci przyznali zgodnie, że inwestowanie w niskoemisyjność wciąż jest w Polsce procesem kosztownym i obarczonym ryzykiem. Budując niskoenergetyczne budynki deweloperzy nie mogą często liczyć na wyższe czynsze. Najemcy nie ufają bowiem, że wydatki na energię faktycznie będą niższe. Rachunki odbiorców powinny stać się motywatorem do stosowania praktyk ograniczających emisję. Ale wciąż tak nie jest. Trudno powiedzieć czy to kwestia braku świadomości czy braku chęci. Na zakończenie prelegenci zachęcili jednak wszystkich do rozważenia choćby niewielkich inwestycji w energooszczędność i niskoemisyjność, gdyż przy niewielkich kosztach pozwalają one zmniejszyć emisje nawet o 30%.

Po przerwie lunchowej kolejnym punktem programu było case study zaprezentowane przez Agnieszkę Łyczak-Szymczyk, Partnera, Sustainability Manager, BASF Polska. Wystąpienie zatytułowane było „Razem dla Planety – czyli jak firma chemiczna wraz z partnerami działa na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

W swojej prezentacji prelegentka przedstawiła pokrótce założenia programu Razem dla Planety, który firma BASF opracowała z myślą o przedsiębiorstwach wdrażających praktyki zrównoważonego rozwoju, w celu odpowiedniego uhonorowania i promocji ich działań. Program skierowany jest nie tylko do bezpośrednich partnerów BASF, ale także firm współpracujących z partnerami lidera branży chemicznej. Kategorie, w których firmy są nagradzane, to: Lider Zrównoważonego Rozwoju MŚP, Mistrz Obiegu Zamkniętego, Promotor Net-Zero oraz Innowator Roku.

Następne wystąpienie zaprezentowali wspólnie Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systèmes oraz Daniel Kostrzewa, Head of Business, Członek Zarządu, Unitra. Tytuł prezentacji brzmiał „Zrównoważony eco-design”.

Panowie wystąpienie rozpoczęli od próby zdefiniowania pojęcia zrównoważonego designu. Zdaniem prelegentów polega on na projektowaniu w taki sposób by, od początku brać pod uwagę surowce, wodę i energię konieczną do wytworzenia i eksploatacji produktu w ciągu całego jego życia, aż do oceny jego końcowego wpływu na zanieczyszczenie środowiska i możliwości recyklingu. Zużycie wspomnianych elementów można znacząco ograniczyć poprzez naprawialność urządzenia, która jest obecnie dla konsumentów niezwykle ważna. Można ją osiągnąć m. in. poprzez modułowość i łatwość demontażu oraz ponownego złożenia. Podsumowując, mówcy przypomnieli, że każde urządzenie się kiedyś zepsuje, więc należy projektować tak, aby łatwo i tanio można je było naprawić. Dopiero potem należy myśleć o ponownym wykorzystaniu jego części oraz recyklingu.

Po tym wystąpieniu nadszedł czas na panel drugi,zatytułowany „Zielona cyfryzacja”. Zdaniem dyskutantów głównym problemem wdrażania zielonej cyfryzacji jest brak wiedzy i zrozumienia. Kolejne to obawa przed kosztownymi inwestycjami oraz zagrożeniem cyberatakami. Niewiele innowacji jest z miejsca ciepło przyjmowane przez większość społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest edukacja i budowanie świadomości. Zwykle jednak dopiero twarde dowody w postaci oszczędności finansowych ostatecznie przekonują sceptyków. Zielona cyfryzacja daje rezultat przede wszystkim w dłuższej perspektywie czasowej. Np. rozwój sieci światłowodowej był niezwykle kosztowny i trudny, ale jej eksploatacja jest znacznie tańsza i mniej energochłonna.

Eksperci zwrócili również uwagę, że nowe rozwiązania generują nowe problemy, np. generatywne modele językowe typu ChatGPT mogą generować tyle treści, że ich przechowywanie stanie się niezwykle energochłonne.

Na koniec debatujący podkreślili, że są obszary, w których Polska nie ma się czego wstydzić w kontekście cyfryzacji. Przykładem jest tu choćby sektor bankowy. Wspólne rozwiązanie największych banków, takie jak BLIK, nie funkcjonuje praktycznie nigdzie indziej.

Po krótkiej przerwie publiczność miała okazję zapoznać się z case study przygotowanym przez dr Maximiliana Piekuta, LLM – General Manager, Greeners. Tytuł prezentacji to „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?”.

W opinii prelegenta transformacja energetyczna pozostaje dużym wyzwaniem. Podstawowym jest koszt finansowy. Całkowity koszt dla Polski do 2040 roku zgodnie z wytycznymi UE wyniesie 370 mld euro. Koszty ekonomiczne to jednak nie wszystko. Trudnością są także warunki zewnętrzne, np. ceny energii, obowiązki regulacyjne, rosnąca świadomość konsumencka czy historyczna struktura energetyczna. Czy więc dylemat pomiędzy optymalizacją ekonomiczną, a troską o dobro społeczne i środowiskowe faktycznie istnieje? Niekoniecznie. Tempo i sposób wdrożenia strategii transformacyjnej ma bowiem ogromny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie, a co za tym idzie także na prognozę jego zysków.

Ostatni panel pierwszego dnia konferencji odbył się pod hasłem „Zielona Energia”. Rozpoczynając dyskusję prelegenci przywołali słynną skalę Nikołaja Kardaszowa, zgodnie z którąmiarą rozwoju cywilizacji jest ilość zużywanej energii. Ma ona zastosowanie zarówno w skali kosmicznej, jak i bardziej lokalnej. To że społeczeństwa bardziej rozwinięte zużywają więcej energii wcale nie oznacza jednak, że są bardziej emisyjne. Większość energii w rozwiniętych gospodarkach pochodzi bowiem z zielonych źródeł, a wszelkie potencjalne straty energetyczne czy uboczne produkty procesu ogrzewania lub chłodzenia są ponownie wykorzystywane.Kluczem do niskoemisyjności nie jest więc bezwarunkowe ograniczenie zużycia energii czy materiałów, lecz przede wszystkim mądre z nich korzystanie i dbanie, by pochodziły z ekologicznych źródeł.

Zdaniem dyskutantów potencjał zielonej energii w Polsce rozwija się w dobrym tempie. Mamy już dostępnych 17 GW mocy fotowoltaicznych i 10 GW z lądowych farm wiatrowych. OZE stanowi obecnie około ¼ całego miksu energetycznego Polski i ten udział będzie rósł. Wkrótce dołączy do niego ogromna ilość energii z wiatrowych farm morskich. Problemem jest przede wszystkim kwestia magazynowania nadmiarów energii generowanych w sprzyjających warunkach pogodowych. Na koniec uczestnicy panelu zaznaczyli, że do miksu warto też dodać zielone źródła niezależne od pogody, np. wodór oraz energetykę jądrową.

Pierwszy dzień konferencji „Sustainable Economy Summit” można obejrzeć pod adresem:

Drugi dzień „Sustainable Economy Summit” rozpoczął się od inauguracyjnego wystąpienia kolejnego Gościa Specjalnego, Kamila Wyszkowskiego, Krajowego Przedstawiciela, Dyrektora Wykonawczego UN Global Compact Network Poland, Przedstawiciela UNOPS w Polsce, który wygłosił prezentację pt. „Zmiana klimatu, wielkie wymieranie gatunkowe i dlaczego przed zagładą uratują nas prawnicy, ekonomiści i bankierzy”.

Na wstępie prelegent objaśnił, że tytuł wystąpienia ma nieco prowokacyjny charakter, jako że bezpośrednio świat uratują zapewne przyrodnicy, jednak nie uda im się to bez rozbudowanego i wydajnego systemu finansowego, który będzie ich wspierać. Niezbędne są także doprecyzowane regulacje o charakterze globalnym, które mają realne przełożenie na lokalny krajobraz. Zdaniem Gościa Specjalnego już teraz mamy do dyspozycji wiele innowacyjnych rozwiązań, które mogą przechylić szalę w walce ze zmianami klimatu. Musimy jednak przełamać opory przed ich wdrożeniem na najniższych szczeblach. Na koniec Pan Kamil zaznaczył, że gdyby przesunąć choćby 20% wydatków na zbrojenia do sektora zielonych technologii, paradoksalnie zmniejszyłoby to znacząco światowe zagrożenie konfliktami.

Po zakończeniu wystąpienia Pana Kamila, na scenie pojawił się kolejny Gość Specjalny, Eamon Gilmore, Czołowy Europejski Dyplomata, Były Wicepremier Irlandii, Były Minister Spraw Zagranicznych i Handlu. Wygłosił prezentację pod hasłem “Business and Human Rights, and the new EU legislation on Corporate Sustainability Due Diligence”.

Gość Specjalny podkreślił w swoim przesłaniu, że podczas gdy zmiany klimatyczne bez wątpienia należą do najważniejszych wyzwań naszych czasów, konieczne jest uświadomienie sobie, że zrównoważony rozwój jest nieuchronnie związany z szerszymi kwestiami pokoju i bezpieczeństwa. W obliczu szalejących konfliktów i kryzysów humanitarnych dotykających miliony ludzi na całym świecie, osiągnięcie zrównoważonych celów zależy od wspierania pokoju i stabilności. Bez zajęcia się podstawowymi przyczynami konfliktów i promowania integracyjnego, opartego na poszanowaniu praw podejścia do budowania pokoju, nasze aspiracje do zrównoważonego rozwoju pozostaną niezrealizowane. Dlatego też priorytetowe traktowanie zapobiegania konfliktom, ich rozwiązywania i odbudowy pokonfliktowej musi być integralnym elementem naszego programu zrównoważonego rozwoju, torując drogę do trwałego pokoju i dobrobytu.

Po krótkiej przerwie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać case study, przedstawionego przez Pawła Żuka, Prezesa Rady Nadzorczej, Centrum Medyczno-Diagnostyczne.Wystąpienie zatytułowane zostało „System opieki senioralnej jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw”.

Według przytoczonych przez prelegenta danych odsetek Polaków w wieku powyżej 65 lat przekroczył już 19%. Niedługo będzie to co trzeci Polak. Jedna czwarta z nich żyje samotnie. Wszystko to zasługa rosnącego poziomu życia, dzięki któremu średnia życia Polaków wzrosła w ciągu ostatniego ćwierćwiecza o około 13 lat. Tymczasem wciąż istnieją ogromne dysproporcje pomiędzy wydatkami na profilaktykę zachorowań osób starszych w Polsce i UE. W opiece senioralnej chodzi przede wszystkim o to, by seniorzy jak najdłużej mogli cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją psychofizyczną. Seniorów dotyka wielochorobowość, problemy z koordynacją leczenia, depresja, nieodpowiednie stosowanie leków i izolacja społeczna. Narażeni są także na wykluczenie cyfrowe i wykorzystanie. W podsumowaniu Pan Paweł podkreślił, że kluczowa dla polepszenia stanu opieki senioralnej w Polsce jest większa współpraca pomiędzy opieką społeczną i zdrowotną.

Następnie nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, pt. „Odpowiedzialny biznes – wyższa forma kapitalizmu”. Dyskutanci zgodnie przyznali, że zbliżamy się do momentu, kiedy aspekty społeczne i środowiskowe faktycznie staną się aktywnym elementem gospodarki rynkowej. Kapitał wciąż jest siłą napędową biznesu, ale sam już nie wystarcza. Kapitał jest narzędziem niezbędnym do inwestycji, ale to my decydujemy, w co będziemy inwestować. Wciąż jednak rynek oczekuje maksymalizacji zysków firm i często działania ograniczające ten cel są przez akcjonariuszy odbierane negatywnie.

Z drugiej strony, prelegenci zwrócili uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa nie mogą po prostu przestać się rozwijać i skupić się na działalności prospołecznej. Świat cały czas pędzi do przodu. Jeśli firma zdecyduje się trwać w miejscu, to nie pozostanie w miejscu, tylko zostanie w tyle. Konkludując dyskusję, wszyscy uczestnicy panelu podkreślali, że marżowość w biznesie jest konieczna, a zysk i zrównoważony rozwój to nie alternatywa. Biznes musi być prowadzony dwutorowo.

Po przerwie lunchowej kolejnym punktem programu było case study zaprezentowane przez Marcina Ujejskiego, Prezesa Zarządu, BeLeaf. Wystąpienie zatytułowane zostało „Był las nie było nas, będzie las nie będzie nas”.

Pan Marcin w swoim wystąpieniu przedstawił założenia projektu, któremu towarzyszy publikacja książkowa o tym samym tytule co prezentacja. Zdaniem prelegenta świat mierzy się obecnie z szeregiem wyzwań, o których zbyt mało mówi się publicznie, tymczasem nadszedł czas, by zacząć myśleć o kolejnych pokoleniach bardziej niż kiedykolwiek. Rosnąca populacja rodzi szereg problemów, których nie było setki lat temu – zwiększone zapotrzebowanie na surowce, kryzysy epidemiologiczne, podnoszące się poziomy wód, które zagrażają nisko położonym miastom na świecie. To tylko niektóre z wyzwań, z którymi przyjdzie się mierzyć ludzkości. Projekt ma na celu mówić o tych wyzwaniach i pokazać przykłady firm, które są ich świadome, żeby inspirować kolejnych do takich działań.

Po wystąpieniu Pana Marcina nadszedł czas na panel drugi,zatytułowany „ESG w biznesie”. Podstawową kwestią, na jaką zwrócili uwagę prelegenci, jest fakt, że ESG nie może być ograniczane wyłącznie do raportowania. Jest ono ważne, ale do ESG trzeba stosować podejście holistyczne, obejmujące cały cykl życia produktu, możliwości jego naprawy, ponownego wykorzystania i recyklingu. Rolą i odpowiedzialnością producentów jest edukacja w zakresie tego, co właściwie składa się na ślad środowiskowy danego produktu i w jaki sposób konsument może dokonać świadomego wyboru. Musimy patrzeć na pełen cykl życia i cały łańcuch wartości.

Zdaniem uczestników dyskusji ESG nie tylko może się zwrócić, lecz po prostu się opłaca. Nie można jednak patrzeć na to z perspektywy zamknięcia jednego roku finansowego. Ale w biznesie żeby zarobić, trzeba zainwestować i nie inaczej jest w przypadku ESG. Czynniki klimatyczne i związane z tym ryzyka już wkrótce zaś w polityce kredytowej będą brały pod uwagę wszystkie banki. Będą starały się skłonić do ich spełniania swoich klientów, by nie musieć z rezygnować ze współpracy z nimi.

Po krótkiej przerwie publiczność miała okazję zapoznać się z wystąpieniem kolejnego Gościa Specjalnego konferencji, prof. dr Hansa-Otto Pörtnera, Biologa Morskiego, Byłego Współprzewodniczącego Grupy Roboczej II Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i Członka Niemieckiej Rady Doradczej ds. Zmian Globalnych. Tytuł prezentacji to “Sustainable Development in Times of Multiple Crises – Key Findings from the Sixth IPCC Assessment Report”.

W swojej prezentacji prof. Pörtner skupił się na omówieniu wniosków z szóstego raportu Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Na początku zaznaczył, że w istocie nie jest to jeden dokument, lecz kilka. Oprócz ogólnego, powstały także raporty skupiające się na oceanach, fizyce zmian klimatycznych czy streszczenie raportu.

Zdaniem mówcy żyjemy obecnie w świecie trzech makrokryzysów i wyzwań: zmian klimatycznych, spadającej bioróżnorodności i zanieczyszczenia środowiska. Wszystkie trzy kryzysy przenikają się wzajemnie i są ze sobą powiązane. Jednocześnie są bezpośrednio związane z ludzką działalnością i ludzkim przetrwaniem. W tym roku przekroczyliśmy już psychologiczną barierę średniego wzrostu światowej temperatury o 1,5 stopnia. Podsumowując, Gość Specjalny stwierdził, że musimy zatrzymać ten proces, a następnie zaadaptować się do już występujących zmian. By to osiągnąć, musimy wypracować ścieżki rozwoju odpornego na zmiany klimatu.

Ostatni panel konferencji odbył się pod hasłem „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”. Wśród panelistów panował konsensus co do faktu, że kluczowa dla budowy GOZ jest faktyczna współpraca pomiędzy producentami, a sieciami sprzedaży, konsumentami i organizacjami odzysku. Najzdrowsza dla środowiska jest możliwość długiego użytkowania, naprawiania, przerabiania i recyklingowania produktów. Konieczna jest także zmiana świadomości społecznej. Odpowiedzialne zakupy to bowiem podstawa GOZ. Pierwszym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać przed każdym zakupem, jest „czy ja tego na pewno potrzebuję?”.

Podsumowując debatę prelegenci podkreślili, że elementy gospodarki o obiegu zamkniętym muszą być pozytywne środowiskowo. Ponowne wykorzystanie i recykling produktów powinien zawsze prowadzić ostatecznie do zmniejszenia emisyjności i negatywnego bilansu środowiskowego.

Drugi dzień konferencji „Sustainable Economy Summit” można obejrzeć pod adresem:

Diamenty Sustainable Economy

Kulminacją konferencji „Sustainable Economy Summit” była wieczorna ceremonia wręczenia nagród – „Diamentów Sustainable Economy”. Zgromadzonych gości uroczyście powitali: Beata Radomska – CEO Executive Club oraz Prof. dr hab. Michał Kleiber – Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Kawaler Orderu Orła Białego. Z przesłaniem do uczestników wystąpił również Gość Specjalny, Eamon Gilmore, Czołowy Europejski Dyplomata, Były Wicepremier Irlandii, Były Minister Spraw Zagranicznych i Handlu.

Diamenty Sustainable Economy fot. Executive Club
Diamenty Sustainable Economy fot. Executive Club

Nominowane zostały podmioty, które na co dzień promują etyczne działania, będąc wzorem dla swoich współpracowników, klientów i kontrahentów. Kapituła Konkursu, dokonała wyboru w jedenastu kategoriach konkursowych, przyznając ostatecznie 11 nagród oraz 3 wyróżnienia, a także jedną nagrodę specjalną.

fot. Executive Club
fot. Executive Club

Ceremonię zakończył bankiet połączony z wieczorem networkingowym oraz koncertem w wykonaniu Katarzyny Zawady i Trio Beethovenowskiego.

Galę „Diamenty Sustainable Economy” można obejrzeć pod adresem:

Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

Lider Zrównoważonej Produkcji

Signify Poland

Lider ESG w Nieruchomościach

Panattoni Development Europe

Lider ESG w Budownictwie

Heidelberg Materials

Wyróżnienie: REMEA

Lider Ekologii w Energetyce

Polenergia

Wyróżnienie: Respect Energy

Lider Odpowiedzialnego Recyklingu

VIVE Textile Recycling

Wyróżnienie: 2loop Tech

Lider Neutralności Klimatycznej

InPost

Lider Zrównoważonego Finansowania

BNP Paribas Bank Polska

Lider Społecznej Odpowiedzialności

Nowy Styl

Lider Etyki w Biznesie

Lyreco Polska

Lider Różnorodności

IKEA Retail

Osobowość Zrównoważonego Rozwoju

Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, Przedstawiciel UNOPS w Polsce

Nagroda Specjalna

ROBYG

źródło informacji: Executive Club