Relacja z Konferencji „Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku…”

Możliwość komentowania Relacja z Konferencji „Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku…” została wyłączona Aktualności, Biznes, Samorząd

Tematem regionalnej konferencji, organizowanej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą było „Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces”. W piątek, 5 października, ponad 170 osób – przedsiębiorców,  przedstawicieli instytucji publicznych, specjalistów w dziedzinie innowacyjności, a także przedstawicieli nauki i Unii Europejskiej wzięło udział w tym wydarzeniu.

Konferencja „Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces”

Podczas wystąpień oraz dyskusji panelowych zaprezentowane zostały  trzy spojrzenia na  rozwój przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku wspieranej dotacjami. Perspektywa: przedsiębiorców, samorządu oraz  Instytucji Otoczenia Biznesu.

Konferencję otworzyła Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:

– Na Dolnym Śląsku mamy zarówno środowisko naukowe, jak i wiele nowoczesnych przedsiębiorstw, mamy przykłady łączenia nauki z biznesem,  mamy wyznaczone inteligentne specjalizacje w wybranych obszarach. Zależy nam na rozwoju innowacyjnych firm, nowych technologii stąd też nową jakość kultury innowacyjnej wspieramy dotacjami. Odchodzimy od absorpcji innowacji, na rzecz tworzenia warunków dla własnych badań naukowych, na rzecz tworzenia działów B+R w przedsiębiorstwach. Zależy nam na jak najlepszym tworzeniu warunków komercjalizowania wiedzy, na propagowaniu pracy i wynalazków naukowców.  Doświadczenia i efekty  wykorzystania dotacji są widoczne już w wielu miejscach na Dolnym Śląsku.  Zależy nam na tworzeniu warunków dla dolnośląskiego ekosystemu innowacji wspieranego przez dotacje unijne.  DIP dysponuje kwotą ponad 2,5 mld zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Do dziś przekazano ponad 1,116 mld zł z tej kwoty, a wsparcie otrzymało ponad 1070 przedsiębiorców.

Renata Granowska, dyrektor DIP fot. mat. prasowe

Z kolei Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego podkreślił rozwój naszego regionu:

– Jak pokazują badania Eurostatu Dolny Śląsk jest liderem Unii Europejskiej pod względem wzrostu zatrudnienia. Wyprzedziliśmy 276 regionów UE. Tak szybki rozwój Dolnego Śląska jest możliwy dzięki dobrej współpracy samorządu województwa, samorządów lokalnych, biznesu oraz uczelni wyższych i szkół zawodowych. Ta współpraca pozwala przedsiębiorcom dobrze zaplanować swój biznes, znaleźć wsparcie samorządów przy lokowaniu inwestycji, a także wysoko wykwalifikowanych pracowników na terenie naszego regionu. Zależy nam by rodzime firmy inwestowały w nowe technologie, dlatego wspieramy innowacyjność i nowatorskie pomysły Dolnoślązaków. Chcemy by nasze województwo było nie tylko europejskim liderem pod względem miejsc pracy, ale także nowoczesnych rozwiązań i technologii.

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego fot. mat. prasowe

W kolejnym wystąpieniu ”Środki unijne dla Polski – różnorodność efektów osiągniętych zmian” Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego  zwrócił  uwagę na korzyści dotacji dla Polski.

–  Bilans obecności Polski w UE jest bez wątpienia pozytywny. Nie chodzi jednak wyłącznie o kwestie finansowe. O profity jedynie ekonomiczne. To cały ciąg zdarzeń, który w finale przyniósł nam likwidację poniżającego wykluczenia z cywilizacji Zachodu. Zwracam szczególną uwagę na ograniczenia edukacyjne, swobody podróżowania, reglamentowaną dostępność do technologii czy też rozmaitych usług.

Bogdan Zdrojewski – europoseł fot. mat. prasowe

Środowisko naukowe reprezentował prof. Andrzej Lange, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych. W swoim wystąpieniu podjął temat współpracy świata nauki i biznesu w zakresie rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego z wykorzystaniem środków UE.

Prof. Andrzej Lange – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda

W pierwszym panelu dyskusyjnym wzięli udział dolnośląscy przedsiębiorcy, którzy rozwój swoich firm wspierają dotacjami unijnymi. Swoje sukcesy przedstawili: Roman Barecki z firmy ProLogistika Soft Sp. z o.o., Andrzej Olszacki z Zakładu Kół Zębatych s.c., Artur Kopczyński z firmy DAIS Engineering, Danuta Rajczakowska ze Strzeblowskich Kopalnii Surowców Mineralnych Sp. z o.o., Paweł Lepczyński z firmy Sonel SA oraz prof. Andrzej Lange. Dyskusja potwierdziła tezę, że przy realizacji innowacyjnych inwestycji trzeba być odważnym i zabiegać o dotacje unijne. Dzięki unijnemu wsparciu możliwy jest nowoczesny rozwój firmy, wdrożenia nowych technologii, czy też komercjalizacja wynalazków. Przykłady pokazują, że właściwie wykorzystane dotacje otwierają nowe rynki zbytu produktów, usług, pozwalają zaistnieć na międzynarodowej arenie.

DSC0224 – Panel 1, od lewej
Prof. Andrzej Lange – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
PAN im. L. Hirszfelda
Roman Barecki – ProLogistica Soft Sp. z o.o.
Marcin Kowalski – Wiceprezes Zarządu Dolnośląscy Pracodawcy
Andrzej Olszacki – Zakład Kół Zębatych s.c.
Danuta Rajczakowska – Kierownik działu produkcji, główny technolog –
Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o..
Artur Kopczyński – DAIS Engineering Artur Kopczyński
Paweł Lepczyński – Dyrektor ds. rozwoju, SONEL SA

 

– Wyniki badań prowadzonych w ramach Projektu prezentowaliśmy na największych konferencjach naukowych poświęconych prognozowaniu, organizowanych przez International Institute of Forecasters w Santander (Hiszpania) i Cairns (Australia), gdzie wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Prawdziwym przełomem w rozpoznawalności naszej marki stał się tegoroczny światowy konkurs prognostyczny M4. Jest to bardzo prestiżowe wydarzenie, wyznaczające na lata trendy i metodyki stosowane przez prognostów. W klasyfikacji ogólnej konkursu zajęliśmy 3 miejsce a wśród firm dostarczających software prognostyczny jesteśmy zdecydowanym liderem. Niewątpliwie na ten sukces miały wpływ metodyki prognozowania opracowane i zaimplementowane do naszego oprogramowania w ramach projektu unijnego realizowanego w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – zaznaczył Roman Barecki, prezes Zarządu ProLogistica Sp. z o.o.

Z kolei Andrzej Olszacki z rodzinnej firmy Zakład Kół Zębatych zwrócił uwagę:

– Projekt jest kontynuacją wszystkich wcześniejszych inwestycji w celu osiągnięcia jak największych dokładności w produkcji kół zębatych i prototypów. Składa się z dwóch elementów : zakup maszyny ,na której będziemy mogli realizować nasze autorskie projekty oraz walidację procesu na zakupionej maszynie pomiarowej. Inwestycja ma celu rozwinięcie współpracy z zagranicznymi i krajowymi działami Badawczo-Rozwojowymi oraz Instytucjami Naukowymi. Połączenie wcześniejszych inwestycji realizowanych w ramach RPO z obecną ,daje nam ogromną szansę na sprzedaż produkcji prototypowej oraz procesów produkcji wielkoseryjnej w oparciu o nasze technologie i Know-how.    Projekty realizowane w ramach naszego działu badawczo rozwojowego otwierają nam  możliwość wdrożenia u nas standardów industry 4.0 oraz aplikowanie ich na zasadach komercyjnych w innych firmach.

Pierwszą  sesję zakończył Jacek Sutryk , Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia. W swoim  wystąpieniu zwrócił uwagę na projekty  społeczne wpływające na rozwój miasta i regionu.

Następna sesja konferencji poświęcona była rozwojowi przedsiębiorczości w regionie z perspektywy samorządów. Swoje gminy podczas wystąpień zaprezentowali: Piotr Lech-burmistrz Gminy Milicz oraz Robert Lewandowski-burmistrz Gminy Żmigród.

Podczas kolejnej dyskusji panelowej zaproszeni goście zmierzyli się z pytaniem: czy środki publiczne na innowacyjność, rozwój przedsiębiorczości są wystarczające z perspektywy samorządu? W dyskusji uczestniczyli: Piotr Lech-burmistrz Gminy Milicz, Robert Lewandowski – burmistrz Gminy Żmigród, Jan Marian Grzegorczyn – wójt Gminy Miękinia, Dorota Pawnuk- burmistrz Miasta i Gminy Strzelin oraz reprezentujący Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą Robert Hadaś – zastępca dyrektora ds. wdrażania RPO WD. O dotacje należy zabiegać, bo rozwijają gminy, miasta, powiaty takie przesłanie wynikało z wypowiedzi uczestników dyskusji. Trzeba mieć na względzie zarówno dobrostan mieszkańców jak i perspektywę  jaką dają inwestycje w specjalne strefy ekonomiczne, w nowe tereny inwestycyjne, czy choćby  parki technologiczne.

Panel 2, od lewej: Robert Lewandowski- burmistrz
Gminy Żmigród, Piotr Lech – burmistrz Gminy Milicza, Jan Marian
Grzegorczyn- wójt gminy Miękinia, Dorota Pawnuk- Burmistrz Miasta i
Gminy Strzelin, Robert Hadaś – Dolnośląska Instytucja
Pośrednicząca, Zastępca Dyrektora ds. Wdrażania RPO WD,
Przemysław Gałecki

– Wszystkie należące do Gminy Strzelin grunty położone w obrębie Strzelińskiej Podstrefy WSSE „Invest-Park” zostały sprzedane inwestorom. W latach 2019-2020 planowane jest wybudowanie na tych terenach nowych zakładów produkcyjnych, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i zwiększenia atrakcyjności przemysłowej regionu. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych z pewnością pozwoli przedsiębiorcom na sprawne rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na terenie Gminy Strzelin. Biorąc pod uwagę fakt, że istniejące na tym obszarze zakłady produkcyjne ciągle się rozbudowują,  a firmy bardzo dobrze prosperują, stworzenie nowym inwestorom dobrych warunków do prowadzenia działalności, poprzez wyposażenie terenów przemysłowych w infrastrukturę, spowoduje, że na obrzeżach Strzelina funkcjonować będzie wysoko rozwinięta strefa przemysłowa – mówiła Dorota Pawnuk- burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Dla  Roberta Lewandowskiego – burmistrza Gminy Żmigród dotacje to ważne wsparcie dla Gminy i jej mieszkańców:

– W gminie zrealizowaliśmy kilka ważnych dla mieszkańców projektów inwestycyjnych, które zostały wsparte dotacjami unijnymi. Każda z tych inwestycji wpłynęła na jakość życia w naszej gminie.

Jan Marian Grzegorczyn – wójt Gminy Mękinia wskazał na znaczenie dotacji unijnych.

– Realizacja projektu polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych przy wsparciu finansowym ze środków unijnych to szansa dla gminy Miękinia na poszerzenie istniejącej strefy aktywności gospodarczej ii pozyskanie nowych inwestorów, tworzących kolejne miejsca pracy. W rezultacie Gmina Miękinia stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem o zdrowym klimacie dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Trzecią sesję otworzyło wystąpienie Marcina Kowalskiego –Wiceprezesa  Zarządu Dolnośląscy Pracodawcy – Konfederacja Lewiatan, Przewodniczącego Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 pt. „ Wspieranie rozwoju innowacji w firmach MŚP – kluczowe wyzwania i potrzeby”.  W wystąpieniu podkreślił, że perspektywa 2014-2020 jest okazją do zbudowania nowego mechanizmu koordynacji polityki innowacyjności na szczeblu koordynacji polityki innowacyjności na szczeblu regionalnym. Kluczową rolę będzie odgrywać współpraca na styku władz samorządowych, regionalnych Instytucji Otoczenia Biznesu oraz środowisk organizacji przedsiębiorców w wymiarze tematycznym, jak instytucjonalnym i procesowym. Większy nacisk należy postawić na dogłębną analizę różnych rozwiązań wspierających innowacyjność w regionie, dzielenie się dobrymi praktykami, wymianę informacji na temat najlepiej funkcjonujących instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, nawet na poziomie lokalnym.

Ostatnia dyskusja panelowa była poświęcona Instytucjom Otoczenia Biznesu. O roli IOB opowiadali: Maciej Potocki – Prezes Zarządu, Wrocławskiego Parku  Technologicznego, Arkadiusz Czocher- Prezes  Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ( Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości), Sławomir Hunek – Prezes Zarządu, Dolnośląska Agencja  Rozwoju Regionalnego S.A., Jerzy Dudzik – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z Nowej Rudy, Prezes Stowarzyszenia Klaster „Wałbrzyskie surowce”, dr hab. Joanna Hołub-Iwan – Dyrektor inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny, Dariusz Piasecki – Dyrektor Centrum Promocji i Usług, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A, Dr inż. Anna Górecka – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej.

DSC 0335 – Panel 3, od lewej
Sławomir Hunek – Prezes Zarządu, Dolnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Maciej Potocki – Prezes Zarządu, Wrocławski Park Technologiczny
Arkadiusz Czocher- Prezes Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej w
Wałbrzychu ( Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości)
dr hab. Joanna Hołub-Iwan – Dyrektor inQUBE Uniwersytecki Inkubator
Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny
Dr inż. Anna Górecka – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Politechniki Wrocławskiej
Jerzy Dudzik – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z Nowej
Rudy, Prezes Stowarzyszenia Klaster „Wałbrzyskie surowce”.
Dariusz Piasecki – Dyrektor Centrum Promocji i Usług, Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

 

Zauważamy coraz większą profesjonalizację działań IOB i ich stały rozwój. Jednak nie należy traktować tego procesu jako zakończony. Ważne jest podnoszenie standardów świadczonych usług. Wciąż bowiem istnieją obszary, w których rozwój IOB należy wspierać,  zarówno w kontekście dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku,  jak i nowych rynkowych potrzeb przedsiębiorstw.

Bezpośrednimi beneficjentami dotacji w tym przypadku  są także samorządy, instytucje otoczenia biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, uczelnie jak i lokalne grupy działania. Dotacje są przeznaczane  na  przygotowanie terenów inwestycyjnych, na laboratoria i ich wyposażenie, na infrastrukturę i środki trwałe niezbędne do prowadzenia na tych terenach działalności gospodarczej. Do tej pory inwestycje te zostały zasilone dotacjami na kwotę ponad 220,6 mln zł.  Poprzez beneficjentów jakim są IOB przekazywane są przedsiębiorcom także bony na innowacje oraz granty na doradztwo. Jest to program, który ma  ożywić współpracę pomiędzy dolnośląskimi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi. Na jego  realizację przeznaczono 70,5 mln zł.

Nowe potrzeby rynku to też wsparcie procesu internacjonalizacji firm.

– Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. od września 2017 r. realizuje projekt o nazwie „Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii”, w którym partnerami są Wrocławski Park Technologiczny S.A. oraz firmy Techtra sp. z o.o. i Pure Biologics S.A. Zdecydowaliśmy się na realizację projektu ponieważ zleży nam na wspieraniu międzynarodowej ekspansji firm z sektora MŚP oraz promocji Dolnego Śląska jako miejsca o wysokim potencjale w zakresie nowoczesnych technologii. Jako miernik sukcesu realizacji projektu przyjęliśmy m.in. liczbę podpisanych, przez przedsiębiorstwa, zagranicznych kontraktów handlowych. Możemy mieć przez to pewność, że nasze działania stanowią realne wsparcie dla rozwoju i rzeczywistej internacjonalizacji MŚP – mówił  Dariusz Piasecki, dyrektor Centrum Promocji i Usług Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości i i innowacyjności mają także akademickie inkubatory. Jak zauważa dr inż. Anna Górecka, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej:

– Inkubatory akademickie są ważną częścią ekosystemu wspierającego rozwój przedsiębiorczości, szczególnie innowacyjnej wywodzącej się z uczelni wyższej. Skuteczność działania inkubatora zależy w dużej mierze od sieci kontaktów z instytucjami otoczenia biznesu, z akceleratorami, funduszami czy inwestorami, a także doświadczonymi przedsiębiorcami.  Inkubator akademicki to miejsce, w którym przyszły przedsiębiorca powinien uzyskać zarówno wiedzę potrzebną do założenia firmy, kontakt z ekspertami ale również przyjazne warunki do prowadzenia swojej firmy, blisko uczelni. Dzięki temu możliwe jest połączenie nauki czy pracy badawczej z działalnością biznesową. Kompleksowość usług i ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb pozwala bezpiecznie wystartować z firmą i skutecznie realizować trudne, innowacyjne projekty. Oferta  inkubatora powinna być naturalnym uzupełnieniem edukacji na uczelni o praktyczną naukę związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz łącznikiem środowiska akademickiego z biznesem.

Materiały: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca