Reich-cK firma z tradycjami

Możliwość komentowania Reich-cK firma z tradycjami została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia, Inwestycje

Z dr Marcinem Tyslikiem wiceprezesem zarządu, rozmawia Marcin Prynda

Marcin Tyslik, wiceprezes zarządu Reich-cK sp. z  o.o.

Marcin Tyslik, wiceprezes zarządu Reich-cK sp. z  o.o. fot. mat. prasowe

Reich-cK sp. z  o.o. jest obecne na polskim rynku już od 2005 roku. Jakie były początki działalności firmy i najważniejsze etapy jej rozwoju?

Jak często w przypadku ekspansji na nowe rynki niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych, najważniejszą rolę odegrała inicjatywa pracownika by rozpocząć działalność w  Polsce oraz wiara w  jego umiejętności ze strony właścicieli firmy. Pracownikiem tym był pan Klaudiusz Miczka, który rozpoczął produkcję wybranych komponentów w  Bytomiu z  którego pochodził i  wyjechał na przełomie lat 80/90. Dzięki zaangażowaniu, znalezieniu odpowiednich pracowników oraz bezkompromisowemu nastawieniu na jakość udało się przejąć coraz więcej zleceń a  także już w 2007 zaangażować kapitałowo właścicieli z  Niemiec – rodzinę Reich. Następnym dużym krokiem było wybudowanie w roku 2013 nowej hali produkcyjnej z  odpowiednim budynkiem socjalno-biurowym. W międzyczasie rozrastał się również park maszynowy stanowiący wyposażenie za – kładu. Rok 2018 przyniósł następne istot – ne zmiany z punktu widzenia firmy: podwyższenie kapitału do 1 miliona PLN oraz przejęcie całości udziałów przez spółkę -matkę z Bochum. Działania te pozwoliły rozpocząć w roku 2019 produkcję elementów za pomocą nowych technologii – m.in. wtrysku – z  wykorzystaniem nowych, unikalnych maszyn. Po raz pierwszy prze – kroczono również poziom obrotów wynoszący 10 milionów złotych. W 2020 oddano do użytku rozbudowany zakład, który po modernizacji posiada łączną powierzchnię produkcyjno-magazynową wynoszącą 3000 mkw.

Zaledwie po kilku latach działalności w Polsce , przedsiębiorstwo otrzymało od Prezydenta Bytomia Nominację w  kategorii Mikrofirma Roku za rok 2010. Co zdecydowało o  tym wyróżnieniu?

Ta nominacja jest tylko jednym z  przykładów naszego zaangażowania w lokalną społeczność przez wspieranie różnych inicjatyw obywatelskich oraz aktywną współpracę z  władzami miasta Bytom. Również fakt, że całe nasze ciepło pochodzi ze źródeł odnawialnych eliminujących/redukujących lokalne emisje – zarówno akustyczne jak i inne – pokazuje, że jesteśmy przedsiębiorstwem, które działa w  sposób zrównoważony oraz perspektywiczny w tradycyjnym biznesie jakim jest produkcja elementów gumowo-metalowych do technologii napędowych. Drugim istotnym elementem jest nasze podejście do pracowników. Koncentrując się na jakości naszych produktów, wymagamy jej także od zatrudnianych przez nas osób. To jednak oznacza, że sami musimy zrobić wszystko, by nasi pracownicy mogli skoncentrować się na pracy zapewniając im bardzo dobre warunki.

Siedziba Reich-cK sp. z  o.o.

Siedziba Reich-cK sp. z  o.o. fot. mat. prasowe

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w  wytwarzaniu elementów gumowych i  gumowo-metalowych. Jacy są główni klienci firmy, z  jakich branż pochodzą?

Nasze produkty można znaleźć na wszystkich kontynentach Świata – włącznie z Antarktyką. Wszędzie gdzie stosuje się układy napędowe i wprawia elementy w ruch obrotowy powstają potencjalne źródła wibracji oraz szarpnięć, które można eliminować stosując produkowane przez nas sprzęgła. Dlatego też produkujemy dla zdecydowanej większości istotnych producentów generatorów prądu, ale także wiodących producentów ciężarówek oraz maszyn rolniczych (tutaj nasze produkty znajdują zastosowanie w  odbiornikach mocy). Ponadto nasze produkty często instaluje się w  taborze kolejowym, na statkach oraz w  innych mobilnych urządzeniach. Naszym atutem jest fakt, że obok produktów katalogowych jesteśmy w  stanie zaoferować rozwiązania indywidualnie dopasowane do wymagań klientów. Ponadto dzięki naszemu produkcyjnemu know-how potrafimy połączyć gumę z metalem, tam gdzie inni już składają broń.

Reich-cK wyróżnia się na rynku najwyższa jakością oferowanych produktów i rozwiązań dopasowywanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Jakie nowoczesne i innowacyjne technologie są stosowane przez przedsiębiorstwo?

W  tym obszarze możemy pochwalić się zastosowaniem zintegrowanej technologii polegającej na jednoczesnym wtrysku i  wulkanizacji gumy w  obszarze produktów spełniających wysokie wymagania co do jakości i trwałości. Ponadto posiadamy jedną z  największych pras wulkanizacyjnych w Polsce. Nasze metody zarządzania pozwalają także na ciągłe monitorowanie produkcji i  jakości naszych wyrobów, zachowując przy tym efektywność kosztową. Jesteśmy niewielkim przedsiębiorstwem, które jest jednak w  pełni profesjonalne i  może być idealnym partnerem dla firm o  różnym profilu – od biur konstrukcyjnych, małych przedsiębiorstw rodzinnych aż po międzynarodowe koncerny.