Razem z Motivizer odkryj nowe perspektywy na IMA Europe Warsaw 2024!

Możliwość komentowania Razem z Motivizer odkryj nowe perspektywy na IMA Europe Warsaw 2024! została wyłączona Aktualności

13 czerwca serce Warszawy stanie się areną dla jednego z najważniejszych wydarzeń w branży marketingu motywacyjnego i systemów nagród – konferencji IMA Europe Warsaw 2024. Ta międzynarodowa platforma zgromadzi ekspertów, liderów branży oraz specjalistów z całej Europy, aby wspólnie dyskutować o najnowszych trendach i innowacjach.

banner Motivizer

Program obejmuje analizę rynku Europy Wschodniej, prezentację innowacji, a także dyskusje na temat kultury konsumenckiej i zasad korporacyjnych. Ponadto, omówione zostaną wyzwania i możliwości rynku motywacyjnego B2B, korzyści pracownicze, oraz kwestie logistyczne i regionalne specyficzne dla różnych geografii. Sesje będą również okazją do przedyskutowania ekspertyzy technologicznej regionu oraz znaczących inwestycji zachodnich.

W tegorocznej edycji konferencji IMA Europe Warsaw 2024 znaczącą rolę odgrywa Motivizer, rodzima firma, która dzięki swojemu doświadczeniu i innowacyjności wspiera organizację wydarzenia. Motivizer dostarcza firmom kompleksowe rozwiązania takie jak platformy benefitowe, lojalnościowe, systemy do zarządzania funduszami socjalnymi, komunikatory, karty przedpłacone oraz integracje z systemami księgowymi i ERP. Te zaawansowane technologicznie produkty nie tylko ułatwiają zarządzanie świadczeniami i automatyzują procesy HR, ale również zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa danych, co jest kluczowe dla każdej nowoczesnej organizacji. Dodatkowo, CEO firmy Motivizer, Paweł Filutowski, przedstawi prezentację dotyczącą innowacyjności firmy, w tym wykorzystania BIG data oraz sztucznej inteligencji (AI), co z pewnością wzbogaci program konferencji.

Co zyskasz uczestnicząc?

Wiedza bez granic: Udział w IMA Europe Warsaw 2024 to nie tylko możliwość zdobycia cennych informacji od czołowych ekspertów i praktyków w dziedzinie marketingu motywacyjnego, ale również okazja do odkrycia najnowszych produktów, technologii i strategii, które mogą pomóc Twojej firmie wyróżnić się na rynku. 

Networking: Konferencja zapewni platformę do nawiązywania kontaktów, które mogą zaowocować przyszłą współpracą i rozwojem zawodowym z takimi markami jak: Zalando, Allegro czy Deloitte.

Zapraszamy do zarejestrowania się już dziś i dołączenia do nas w Warszawie, aby wspólnie odkrywać przyszłość marketingu motywacyjnego! Więcej informacji oraz możliwość rejestracji znajdziesz na oficjalnej stronie wydarzenia: https://www.imaeurope.com/2024/warsaw

On June 13th, the heart of Warsaw will become the stage for one of the most significant events in the motivational marketing and rewards systems industry—the IMA Europe Warsaw 2024 conference. This international platform will bring together experts, industry leaders, and specialists from across Europe to discuss the latest trends and innovations.

The agenda includes an analysis of the Eastern European market, innovation showcases, and discussions on consumer culture and corporate policies. Additionally, the challenges and opportunities in the B2B motivational market, employee benefits, and logistics and regional specifics for different geographies will be addressed. The sessions will also provide an opportunity to discuss the technological expertise of the region and significant Western investments.

This year, the conference will feature a significant contribution from Motivizer, a local company known for its experience and innovation, which supports the organization of the event. Motivizer offers comprehensive solutions such as benefit platforms, loyalty programs, social fund management systems, communication tools, prepaid cards, and integrations with accounting and ERP systems. These technologically advanced products not only facilitate benefits management and automate HR processes but also ensure the highest data security standards, which are crucial for any modern organization. Additionally, Motivizer’s CEO, Paweł Filutowski, will deliver a presentation on the company’s innovation, including the use of BIG data and artificial intelligence (AI), enriching the conference program.

What will you gain by attending?

Boundless Knowledge: Participating in IMA Europe Warsaw 2024 is not just an opportunity to gain valuable insights from leading experts and practitioners in the field of motivational marketing but also a chance to discover the latest products, technologies, and strategies that can help your company stand out in the market.

Networking: The conference will provide a platform for making connections that could lead to future collaborations and professional development with brands like Zalando, Allegro, and Deloitte.

Register today and join us in Warsaw to explore the future of motivational marketing! For more information and registration, visit the official event page: https://www.imaeurope.com/2024/warsaw