Raporty PQD jako narzędzie zwiększające transparentność systemu zabezpieczeń dla Towarowej Giełdy Energii

Możliwość komentowania Raporty PQD jako narzędzie zwiększające transparentność systemu zabezpieczeń dla Towarowej Giełdy Energii została wyłączona Aktualności

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych rozpoczyna raportowanie informacji, parametrów i statystyk z obszaru zarządzania ryzykiem. Proces ten będzie realizowany w cyklach kwartalnych w międzynarodowym formacie przeznaczonym dla izb rozliczeniowych, zgodnie z wytycznymi Public Quantitative Disclosure Standards for Central Counterparties (PQD).

IRGiT logo
IRGiT logo

Wdrażany mechanizm raportowania jest zgodny z wytycznymi Komitetu ds. Płatności i Infrastruktur Rynku Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych
(CPMI-IOSCO). Dane publikowane na stronie internetowej IRGiT będą obejmowały m.in.: zagregowane statystyki dotyczące poziomu rozliczanych transakcji i statystyki związane z łącznymi poziomami zgromadzonych zabezpieczeń, komunikaty o ekspozycji na ryzyko kredytowe, szczegółowe parametry modelu zabezpieczeń, a także informacje o strukturze członków izby.

– W ramach rozwoju naszej oferty mocno koncentrujemy się na zwiększaniu przejrzystości stosowanych przez nas systemów. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że funkcjonowanie izb rozliczeniowych jest dość skomplikowane, dlatego tym bardziej zależy nam na wspieraniu klientów w lepszym zrozumieniu naszego działania na poziomie szczegółowym. Jestem przekonany, że raporty PQD staną się istotnym narzędziem pozwalającym na dokładną analizę skali ryzyka, jak również na ocenę poszczególnych modeli wykorzystywanych w ramach systemu zarządzania nim. Wierzę, że nowo uruchomione narzędzie stanie się źródłem informacji dla naszych Członków, regulatorów, współpracujących banków, zagranicznych partnerów biznesowych i stowarzyszeń międzynarodowych, w których funkcjonujemy – powiedział Łukasz Goliszewski, Wiceprezes Zarządu IRGiT.

Sposób udostępniania danych będzie zgodny z wystandaryzowanym formatem, opracowanym przez międzynarodowe stowarzyszenia izb rozliczeniowych, przy czym zbiorcze statystyki wszystkich instytucji publikujących raporty są dostępne na stronach internetowych Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych EACH i Światowego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP12. Wprowadzenie raportowania ułatwi dostęp do danych wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym w szczególności klientom IRGiT, a także, dzięki zastosowaniu jednolitego podejścia do sposobu przekazywania informacji, umożliwi porównanie do innych izb rozliczeniowych na całym świecie zrzeszonych w CCP12.

Dla wszystkich zainteresowanych poznaniem szczegółów dotyczących nowego modelu raportowania IRGiT planuje zorganizować specjalne webinarium w dniu 29 lipca 2021 r.