PWr podpisała umowę o współpracy z miastem Lądek-Zdrój

Możliwość komentowania PWr podpisała umowę o współpracy z miastem Lądek-Zdrój została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Największa uczelnia techniczna w regionie i sudecka gmina uzdrowiskowa łączą siły, by wprowadzać „zielone” rozwiązania. W podpisanym właśnie liście intencyjnym zobowiązują się do współpracy i wymieniają inicjatywy, które chcą wspólnie zrealizować. W planach badania i inwestycje w OZE.

Odwiert-geotermalny-w-Ladku-Zdroju
Odwiert-geotermalny-w-Ladku-Zdroju-fot.-UG-Ladek-Zdroj

Dokument podpisali (zdalnie) prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej i Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka-Zdroju. Ze strony uczelni we wspólne działania z gminą uzdrowiskową zaangażowani będą
naukowcy z dwóch wydziałów – Mechaniczno-Energetycznego oraz Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Razem z władzami Lądka-Zdroju będą realizować badania i szukać funduszy na wspólne granty badawczo-wdrożeniowe. Współpraca będzie się wiązać z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym m.in. z planami budowy farmy
fotowoltaicznej w Lądku-Zdroju oraz kwestią zagospodarowania tamtejszego odwiertu geotermalnego.
List intencyjny jest tak naprawdę potwierdzeniem dotychczasowej współpracy gminy z uczelnią i deklaracją jej zacieśnienia. Od lat bowiem naukowcy z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii prowadzą badania wód w Lądku-Zdroju. Byli także bezpośrednio zaangażowani w badania i prace związane z lądeckim odwiertem służącym rozpoznaniu budowy geologicznej gminy.

Cel: niezależność energetyczna i pożegnanie ze smogiem

Jak tłumaczy dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. uczelni z Wydziału Mechaniczno Energetycznego PWr, Lądek-Zdrój dzięki odwiertowi może wykorzystać niskotemperaturowe źródło ciepła. To zaledwie jednak część wspólnych planów. Gmina zamierza zrealizować znacznie więcej inwestycji w OZE, bo – jak tłumaczy jej burmistrz
Roman Kaczmarczyk, Lądek-Zdrój chce wykorzystać najróżniejsze krajowe i unijne dotacje oraz dofinansowania, by stać się niezależny energetycznie.

– Jako gmina uzdrowiskowa musimy dążyć do tego, by pozbyć się problemu niskiej emisji, smogu i nadmiernej produkcji dwutlenku węgla – tłumaczy.

– Unia Europejska wprowadzając tzw. Zielony Ład, zobowiązuje swoich członków do konkretnych działań w tym zakresie. My chcemy pójść jeszcze dalej. Chcemy w pełnić wykorzystać możliwości finansowania i aktualną wiedzę naukową, aby stać się zieloną nowoczesną gminą.

Dlatego w Lądku-Zdroju trwają już przygotowania do budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW – co powinno zaspokoić zapotrzebowanie na energię dla wszystkich budynków użyteczności publicznej oraz oświetlenia gminy, które każdego roku kosztuje samorząd od 700 do nawet 900 tys. zł.
W planach jest też budowa kolejnych ogniw fotowoltaicznych, by docelowo wyeliminować z miejscowości uzdrowiskowej wszystkie instalacje węglowe, które bardzo negatywnie wpływają na jakość powietrza w miejscowości.

– Chcemy też, by na naszej współpracy skorzystali studenci – podkreśla prof. Pietrowicz.

– Wspólnie z władzami gminy myślimy u uruchomieniu w Lądku-Zdroju, niedaleko odwiertu geotermalnego, Centrum Naukowo-Dydaktycznego Odnawialnych Źródeł Energii. To byłoby miejsce, do którego studenci przyjeżdżaliby, żeby przyglądać się funkcjonowaniu różnego rodzaju instalacji OZE, prowadzić naukowe projekty czy
organizować różnego rodzaju seminaria.

Wśród wspólnych celów wymienionych w liście intencyjnym gmina i uczelnia zawarły także m.in. wspieranie projektów, inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, wykorzystujących rozwój nowych technologii, w tym technologii racjonalizacji zużycia energii elektrycznej i wdrażania systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wspieranie inicjatywy utworzenia „klastra energii” mającego na celu optymalne zagospodarowanie lokalnych zasobów energii zmierzające do samodzielności energetycznej, a także na potrzeby inwestycyjne oraz zwiększenie atrakcyjności regionu.