PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem stalowym do przesyłu wodoru

Możliwość komentowania PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem stalowym do przesyłu wodoru została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Polska Spółka Gazownictwa otrzymała prestiżowy certyfikat Instytutu Nafty i Gazu ­­­– Państwowego Instytutu Badawczego potwierdzający gotowość spółki do przesyłu paliwa gazowego z domieszką wodoru stalowymi gazociągami. Świadectwo Oceny Technicznej dla gazociągu Biernatki – Legnica odebrał Robert Więckowski, prezes zarządu PSG.

fot. PSG

To kolejne ważne wyróżnienie i atest potwierdzające technologiczną gotowość infrastruktury Polskiej Spółki Gazownictwa do procesu zazielenienia sieci gazowych. W marcu PSG otrzymała wydane przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG – PIB) Świadectwo Oceny Technicznej potwierdzające możliwość dystrybuowania gazu ziemnego z domieszkami wodoru gazociągiem wykonanym z polietylenu relacji Jelenia Góra – Piechowice. Teraz otrzymała taki certyfikat dla pierwszego w Polsce stalowego gazociągu.

Otrzymanie kolejnego certyfikatu to dla nas ogromne wyróżnienie i dowód na to, że Polska Spółka Gazownictwa jest liderem w innowacyjnych rozwiązaniach gazowniczych. To milowy krok w realizacji Polskiej Strategii Wodorowej. Jeden z wielu, jakie podejmujemy, w kierunku zrównoważonej energetyki i zazieleniania sieci gazowych. Krok mający na celu rozwój naszych kompetencji, a także sieci gazowych, z myślą o przyszłości, w której wodór odegra istotną rolę – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Proces oceny składał się z opracowania wymagań dla stosowanych materiałów oraz technologii spawania wykorzystywanej podczas budowy gazociągu. Zrealizowane prace obejmowały: analizę dokumentacji jakościowej wyrobów, przeprowadzenie niezbędnych badań, ocenę ich wyników, jak również ocenę technologii budowy oraz jakość wykonanych prac. Przyznane przez INiG – PIB Świadectwo Oceny Technicznej potwierdza możliwość przesyłania stalowym gazociągiem Biernatki – Legnica mieszaniny gazu ziemnego i wodoru do 20 proc. objętości.

Instytut, działając zgodnie ze swoją strategią rozwoju, wpisującą się w Politykę Energetyczną Polski, zrealizował nowe zadanie jako kolejny krok w dążeniu do nisko- i zeroemisyjnej gospodarki. Przeprowadzona ocena potwierdziła wysokie kompetencje inwestora, jak i wykonawcy, w świetle nowych wyzwań, jakie stawia transport gazu ziemnego z domieszką wodoru gazociągami stalowymi – dodał dr hab. inż. Jacek Jaworski prof. INiG – PIB, dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

W ramach zainaugurowanego w lipcu zeszłego roku prekursorskiego projektu Polskiej Spółki Gazownictwa wykonane zostaną łącznie trzy zadania. Poza dwoma już zakończonymi wciąż trwają pracę przy gazociągu średniego ciśnienia Stanowice – Iwiny. Wszystkie inwestycje realizowane są na Dolnym Śląsku przez spółkę „GAZ” z siedzibą w Błoniu.

Dostosowanie sieci stalowej do przesyłu wodoru było dużym wyzwaniem. Stalowe rury są szczególnie trudne do zabezpieczenia przed korozją wywoływaną przez wodór, jednak dzięki zaawansowanej technologii i dedykowanemu zespołowi inżynierów, udało nam się znaleźć skuteczne rozwiązania – powiedział Karol Papiernik, prezes spółki „GAZ”.

Otrzymanie drugiego certyfikatu dotyczącego przesyłu wodoru jest potwierdzeniem, że Polska Spółka Gazownctwa jest gotowa na przyszłość, w której wodór może stanowić istotny elementem zrównoważonej energetyki. – Jesteśmy dumni z naszego zespołu i naszych partnerów, którzy przyczynili się do tego sukcesu – podsumował Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

źródło informacji: Polska Spółka Gazownictwa