Przed nami przełomowe inwestycje

Możliwość komentowania Przed nami przełomowe inwestycje została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Z Adamem Mellerem prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., rozmawia Radosław Nosek

A. Meller

A. Meller fot T. Urbaniak

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia będzie jedną z największych planowanych inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno- -Prywatnego realizowanych w Polsce w najbliższym czasie. Jakie jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych, które mogłyby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu?

Kończymy obecnie pogłębione badania rynku, które na tym etapie pokazuje bardzo duże zainteresowanie zarówno operatów jak, instytucji finansowych czy firm specjalizujących w budowie budowli hydrotechnicznych. To jest pierwsza tego typu inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Formuła PPP jest bardzo korzystna dla budżetu centralnego, w związku z zaangażowaniem środków zewnętrznych, w postaci partnera prywatnego.

Jakie jest zakres tej inwestycji, koszt i planowany termin zakończenia?

Port Zewnętrzny powstanie na zalądowionym obszarze morskim, na przedłużeniu istniejącego nabrzeża śląskiego to pirs o powierzchni 151 ha z funkcjonalnością terminala kontenerowego oraz przemysłu offshore. Powstanie 2,5 km nowych nabrzeży, z 3 stanowiskami dla jednostek do 430 m długości i 16 m zanurzenia. Termin zakończenia inwestycji planowany jest w 2028 roku.

Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej. W jaki sposób Port Gdynia może przyczynić się do rozwoju sektora offshore w Polsce?

Dokładamy starań by Port Gdynia był kluczowym węzłem w polskim przemyśle offshore. Jest to bardzo istotne dla idei local content, by jak najwięcej zleceń otrzymywały polskie firmy. Dlatego tak ważnym jest by Port Gdynia był portem instalacyjnym by jak najwięcej z tego tortu offshorowego mogły skonsumować lokalne przedsiębiorstwa. Wartość rynku offshore szacowana jest na ok 100 mld PLN, z którego ok 20 mld PLN może pozostać w ramach polskiego local content. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej, przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pomóc w walce z zanieczyszczeniami powietrza. Usytuowanie wiatraków w odległości ponad 20 kilometrów od linii brzegowej nie zakłóci nadmorskiego krajobrazu polskiego wybrzeża, a będzie motorem rozwoju gospodarczego obszarów nadmorskich i całej Polski. Wyliczenia ekspertów pokazują, że zainstalowanie morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW do 2030 roku stworzy 77 tysięcy miejsc pracy w całym kraju.

port gdynia logo

Port Gdynia uczestniczy w projekcie pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. W jaki sposób realizacja tego projektu zmieni sposób dostawy towarów do przeładunku dla portu?

Port Gdynia jest elementem korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej. Zatem zapewnienie efektywnego dostępu kolejowego do Portu Gdynia jest nie tylko niezbędne dla jego rozwoju, ale stanowi jedno z zobowiązań Polski wynikających z regulacji unijnych w zakresie transportu. Procentowy transportu kolejowego w Porcie Gdynia osiągnął w roku 2019 ponad 28 procent. Suma tonażu przeładowana przy udziale transportu kolejowego w 2019 roku to 6 760 695 ton.

Nasze działania w zakresie rozwoju zmierzają w jednym, ściśle określonym kierunku. Do 2027 r. nie mniej niż 40% towarów w naszym porcie obsługiwana będzie koleją. To założenie zapisane jest w naszej Strategii Rozwoju i dołożymy wszelkich starań, by je spełnić.

W realizacji są również inwestycje infrastrukturalne polegające na elektryfikacji i dostępie do zachodniej części portu w zakresie kolejowym oraz budowa intermodalnego terminala kolejowego, również w tej części portu. To wszystko będzie spięte nowym układem torowym, który realizuje PKP PLK w ramach swojego kontraktu w kwocie 1,5 mld zł.

W styczniu podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu w Warszawie, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. otrzymał Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu. Jakie najważniejsze osiągnięcia w ubiegłym roku zdecydowały o przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia?

Otrzymane nagrody są dla nas ogromnym wyróżnieniem, albowiem większość z nich to efekt analiz ekspertów i ocena twardych danych ekonomicznych czy przeładunkowych. Stoimy w obliczu przełomowych inwestycji i każde wyróżnienie jest potwierdzeniem podejmowanych przez nas decyzji. Wszelkie nagrody cieszą, ale też stymulują do dalszego rozwoju. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim pracownikom Portu Gdynia za skuteczną realizację założonych celów. To dzięki nim port osiąga z roku na rok wzrosty przeładunków oraz utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową.

Na początku tego roku Złotą statuetkę Lidera Polskiego Biznesu w 26. Edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu otrzymaliśmy za kolejny rok wzrostów, dynamiczną rozbudowę infrastruktury portowej, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w obrębie portu oraz efektywność w zarządzaniu spółką.

Natomiast w 2019 roku po raz drugi z rzędu mieliśmy przyjemność odebrania tytułu „Perła Polskiej Gospodarki”  zajmując pierwsze miejsce w kategorii „Perły Duże w XVII edycji Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki”- obiektywnego pozycjonowania polskich przedsiębiorstw- zorganizowanego przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego Polish Market wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.