Projekty nowoczesnej edukacji ekologicznej dofinansowane

Możliwość komentowania Projekty nowoczesnej edukacji ekologicznej dofinansowane została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał na organizację Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej (woj. podkarpackie) prawie 3 mln zł dotacji ze środków krajowych. Również ze środków własnych ok.  300 tys. zł – NFOŚiGW dofinansował niedawne Dni Ochrony Środowiska w Warszawie.

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania Dni Ochrony Środowiska: Od lewej: p.o. Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Wiesław Krzewina, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Anna Król. Fot. NFOŚiGW/K.Kuczek

Oba projekty wsparte finansowo przez NFOŚiGW, choć odmienne co do skali, zasięgu i charakteru działań, przyczyniają się do szerzenia oryginalnej, nowoczesnej edukacji ekologicznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz całych rodzin.

Ośrodek Edukacji w Ożennej

Powiat Jasielski z siedzibą w Jaśle otrzymał z NFOŚiGW dotację na przeprowadzenie inicjatywy pn. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej. Umowę w tej sprawie podpisali we wrześniu br. Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska i Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś. Koszt przedsięwzięcia to 3 223 295 zł, z czego 2 900 965 zł stanowi dotacja z NFOŚiGW, a pozostała kwota pochodzi ze środków własnych powiatu.

Dofinansowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie budynku po byłej strażnicy Straży Granicznej w miejscowości Ożenna, na terenie gminy Krempna w powiecie jasielskim (w otulinie Magurskiego Parku Narodowego). Generalny remont istniejącej bazy pozwoli na jej adaptację na obiekt edukacyjno-szkoleniowy z zapleczem socjalno-bytowym. Ogółem w placówce przewiduje się udostępnienie 42 miejsc noclegowych (kilkuosobowych pokoi z łazienkami, w tym jednego pokoju dla osoby niepełnosprawnej z opiekunem). Na parterze budynku zaprojektowano sale edukacyjne i do zajęć praktycznych oraz zaplecze sanitarne. W piwnicy będą mieścić się jadalnie i pomieszczenia do przygotowywania posiłków, sale rekreacyjne (służące do gier i zabaw) oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Obiekt zostanie wyposażony w niezbędne instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania. Na dachu budynku zostaną zamontowane panele słoneczne, które będą gwarantować sprawne ogrzewania pomieszczeń. Uruchomiona będzie platforma dla osób niepełnosprawnych, która znajdzie się przy wejściu do budynku, przy podeście schodów zewnętrznych. Udostępniony zostanie również parking dla samochodów i autobusu.

Na wyposażeniu ośrodka znajdzie się niezbędne zaplecze do prowadzenia zajęć edukacyjnych: sprzęt multimedialny do odtwarzania filmów przyrodniczych i prezentacji multimedialnych, bogato wyposażona biblioteczka oraz pomoce naukowe, m.in. mikroskopy, lupy, zestawy do prowadzenia badań i doświadczeń, tablice dźwiękowe, edukacyjne zestawy interaktywne. Wszystko to pozwoli wzbogacić działania oświatowe i uatrakcyjnić pobyt dzieci i młodzieży w ośrodku.

W pobliżu placówki powstaną specjalne ścieżki, które mają służyć edukacji ekologicznej w trakcie zajęć terenowych. Dzięki nasadzeniom roślin występujących w regionie, uczestnicy zajęć zapoznają się z warunkami występowania poszczególnych gatunków oraz ich uprawy i pielęgnacji. Ścieżki wyposażone zostaną również w tablice interaktywne przedstawiające informacje i ikonografię na temat owoców leśnych, roślin leczniczych, roślin jadalnych, roślin trujących itp.

Na zewnątrz budynku zaplanowano umieszczenie ogródka meteorologicznego (z klatką meteo, wyposażeniem dydaktycznym i poletkiem pomiarowym), który będzie służył pomiarom i obserwacjom meteorologicznym. Stanie tam także dendrofon zewnętrzny, przy użyciu którego będzie można rozpoznawać gatunki drzew pod względem akustycznym i przeprowadzać zabawy terenowe.

Ośrodek prowadzony będzie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego, której jednym z podstawowych celów statutowych są działania z zakresu edukacji ekologicznej. Placówka będzie nastawiona na aktywną edukację przez cały rok kalendarzowy. Osoby, które skorzystają z oferty ośrodka, będą poznawać zagadnienia z zakresu ekologii przez zabawę, prace manualne, prace fizyczne oraz zajęcia w plenerze: spacery, wycieczki, konkursy fotograficzne itp. Dla zagwarantowania wysokiej jakości oferty edukacyjnej, Starostwo Powiatu Jasielskiego nawiązało współpracę z Magurskim Parkiem Narodowym, Arboretum i Zakładem Fizjografii w Bolestraszycach oraz Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Gorlice (wszystkie te jednostki dysponują zapleczem merytorycznym i będą współpracować w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej).

Ośrodek ma służyć dzieciom, młodzieży i nauczycielom z całej Polski, aczkolwiek z racji swojego położenia zajęcia będą przede wszystkim proponowane uczniom z województwa podkarpackiego oraz mieszkańcom otuliny Magurskiego Parku Narodowego, gdzie – z uwagi na brak innej, podobnej bazy noclegowej – ośrodek będzie szczególnie promowany pod kątem przyjmowania zorganizowanych grup dzieci i młodzieży.

Adaptacja budynku na centrum szkoleniowe zakończy się w listopadzie 2019 r. a efekt ekologiczny (dotarcie poprzez zorganizowane zajęcia do minimum 3 500 osób w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania ośrodka) zostanie osiągnięty pod koniec listopada 2020 r. Po zakończeniu adaptacji budynku planuje się zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu. Do celów promocyjnych zostanie wydrukowany folder informacyjno-promocyjny (900 szt.), zawierający informację na temat samego ośrodka oraz jego oferty edukacyjnej. Książeczka zostanie rozesłana do wszystkich szkół w powiecie oraz placówek oświatowych, będzie także przekazana do gmin z powiatu oraz do Magurskiego Parku Narodowego.

Dni Ochrony Środowiska

Umowa w sprawie dotacji NFOŚiGW w wysokości 295 150 zł na Dni Ochrony Środowiska dla beneficjenta, którym jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Centrum Informacyjnemu Lasów Państwowych – CILP), została podpisana w siedzibie NFOŚiGW we wrześniu br. przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Annę Król i p.o. Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Wiesława Krzewinę. W koszty całkowite tej inicjatywy (357 000 zł) oprócz wspomnianej dotacji zostały włączone również środki własne beneficjenta. Dni Ochrony Środowiska odbyły się w dniach 8-9 września br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Najpierw, 8 września, zorganizowano konferencję w Belwederze pt. Lasy dla Niepodległej. 115 uczestników m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, reprezentanci sektora leśno-drzewnego i organizacji społecznych oraz leśnicy zapoznali się z historią Lasów Państwowych oraz osiągnięć związanych z aktywną ochroną przyrody. Beneficjent podjął również liczne działania promocyjno-informacyjne. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Następnego dnia, tj. 9 września, został zorganizowany piknik edukacyjny na terenie Parku Agrykola (graniczącego z Łazienkami Królewskimi w Warszawie). Jego otwarcie zostało zainaugurowane koncertem pn. Standardy muzyczne inspirowane lasem. Swoje stoiska z wieloma atrakcjami udostępniły dla odwiedzających (szczególnie licznie przybyłym dzieciom) organizacje dbające o środowisko naturalne w Polsce, m.in. Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, NFOŚiGW, BOŚ S.A., Polski Związek Łowiecki oraz niektóre parki narodowe. Gościom zaproponowano rozmaite formy aktywności i rozrywki: konkursy, zabawy, zajęcia praktyczne, pokazy (np. możliwość zbudowania własnego karmnika dla ptaków, czy wysłuchanie prelekcji sokolnika połączonej z pokazem lotu żywego sokoła). Na stoisku NFOŚiGW można było porozmawiać o dostępnych programach ochrony środowiska naturalnego i możliwościach uzyskania wsparcia finansowego. Wśród proponowanych atrakcji były konkursy i quizy. Piknik poprzedziły działania promocyjno-informacyjne przeprowadzone przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Jako efekt ekologiczny przedsięwzięcia przewidziano jego zasięg edukacyjny i informacyjny (dotarcie do 628 755 osób).

– Niezwykłe w Dniach Ochrony Środowiska jest to, że podczas ich trwania las przychodzi do mieszkańców miasta, do dwóch milionów mieszkańców Warszawy, którzy nie zawsze mają czas, żeby metropolię opuścić i wyjechać na odpoczynek, na przykład z dziećmi. A przy okazji Dni Ochrony Środowiska, tuż obok domów warszawiaków, w jednym z najpiękniejszych miejsc stolicy, pojawia się las i wszystkie jego elementy oraz rozmaite formy prezentowania tajemnic lasu – podkreślał Dyrektor Wiesław Krzewina podczas uroczystości podpisywania umowy.

Przekazanie wyżej wymienionych dwóch dotacji umożliwił program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Edukacja Ekologiczna.

 

Materiały: NFOŚiGW