prof. Jerzy Przyborowski: Uniwersytet z aspiracjami światowymi

Możliwość komentowania prof. Jerzy Przyborowski: Uniwersytet z aspiracjami światowymi została wyłączona Aktualności, Nauka

Z prof. Jerzym Przyborowskim rektorem UWM, rozmawia Marcin Prynda

Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski fot. mat. prasowe
Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski fot. mat. prasowe

Podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach wziął Pan udział w panelu dyskusyjnym „Jak wykorzystać potencjał szkół wyższych do rozwoju regionów?” Jakie najważniejsze wnioski płyną z tej debaty? 

Uczelnia w każdym otoczeniu społeczno-gospodarczym odgrywa ogromnie ważną rolę. Poza prestiżem, dostarczając wykwalifikowanych kadr oraz podnosząc poziom innowacyjności regionu zwiększa możliwości dynamicznego rozwoju i musi wręcz współpracować z samorządem.

Jaką rolę pełni Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w rozwoju regionu? Czy można użyć określenia, że jest jego motorem napędowym?

Rola Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest szczególnie ważna, gdyż jest to w zasadzie jedyna, tak duża uczelnia w regionie, kształcąca studentów na ponad 70 kierunkach studiów wyższych i licznych studiach podyplomowych, prowadząca szkołę doktorską i prowadząca badania naukowe, realizująca projekty badawczo-rozwojowe w co najmniej 24 dyscyplinach naukowych. Dlatego twierdzę, że obierając za cel rozwój regionu i poziom życia jego mieszkańców, powinniśmy wspólnie przygotowywać strategię rozwoju naszego regionu, wykorzystując potencjał intelektualny, kreatywność i kontakty zagraniczne uczonych z UWM. Następnie na bieżąco winniśmy realizację tej strategii monitorować, wyciągać wnioski i dokonywać korekt. Strategia rozwoju Uniwersytetu powinna być spójna ze strategią rozwoju regionu i vice versa. Uniwersytet Warmińsko Mazurski jest uczelnią z aspiracjami światowymi. Ale jesteśmy też Uniwersytetem regionalnym i temu regionowi chcemy służyć.

Posiadamy doskonałą infrastrukturę badawczą, która jest wykorzystywana przez naszych uczonych, ale służy także innym. Nasza jednostka, Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym zajmuje się m.in. komercjalizacją wyników badań i realizacją projektów związanych z usługami badawczymi. Muszę też wspomnieć o naszych działaniach związanych ze wzbogacaniem kultury narodowej, także z uwzględnieniem kultury i dziedzictwa naszego regionu. Uniwersytet, jako platforma związana z ideą universitas, dba także o to, aby kształtować społeczeństwo obywatelskie i stać na straży wartości uniwersalnych.

Proszę wymienić najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjno – rozwojowe planowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w tym roku.

W bieżącym roku kończymy kilka dużych i bardzo ważnych, nie tylko dla nas inwestycji. Do użytku zostanie oddana nowa siedziba Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych. Otwarte zostanie także Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera”. Zakończyliśmy też rozbudowę północnego skrzydła Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Kończy się tam również realizacja innej inwestycji – budowa Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi. Planujemy następne, jak chociażby zaspakajający wszystkie nasze potrzeby, wysokospecjalistyczny uniwersytecki szpital kliniczny czy też klinika zwierzą towarzyszących na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.