Priorytetem inwestycje służące dobru mieszkańców

Możliwość komentowania Priorytetem inwestycje służące dobru mieszkańców została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Rozmowa Januszem Tadeuszem Dziarskim, Starostą wołowskim

Janusz Tadeusz Dziarski, Starosta wołowski

Starostą wołowskim został Pan w listopadzie 2018 roku. Jakie najważniejsze cele stawia Pan sobie w tej kadencji?

Celów i zadań w naszym powiecie jest bardzo dużo, a nie zawsze wystarcza pieniędzy na to, aby je w pełni realizować. Pod tym względem sytuacja powiatów jest bardzo zróżnicowana, np. powiaty, które mają szpitale, trochę więcej szkół niż inne, są z reguły w o wiele trudniejszej sytuacji, które np. szpitala nie posiadają. Na terenie naszego powiatu z powodzeniem funkcjonuje Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie, spółka utworzona przez cztery samorządy: Powiat Wołowski, Gminę Brzeg Dolny, Gminę Wołów oraz Gminę Wińsko. Celem takiego działania samorządów, które zostało podjęte przez samorządy już w 2008 roku, była restrukturyzacja Publicznego Zakładu, który z  powodu zadłużenia stracił praktycznie możliwość funkcjonowania.

Priorytetem z pewnością jest utrzymanie dróg lokalnych ich remonty. W tym roku chcemy m.in. zakończyć remont drogi Wołów – Lubań, dokonać wymiany pieca w szpitalu w Wołowie, przeprowadzić termomodernizację wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Wołowie. W tym roku chcemy m. in.zakończyć przebudowę drogi Wołów – Lubiąż,wykonać projekty przebudów kolejnych dróg powiatowych na terenie gmin Brzeg Dolny i Wińsko. Chcemy na ten cel pozyskać środki z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, w tym przypadku jednak musimy jeszcze dogadać się z pozostałymi samorządami powiatu w sprawie zakresu tych prac. Dokonamy rewitalizacji w PCM w Wołowie, w tym wymiany pieca w szpitalu w Wołowie. Wykorzystując środki WFOŚiGW przeprowadzimy termomodernizację  wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Wołowie. W tym roku przeprowadzimy likwidację kolejnych barier archtektonicznych w Siedzibie starostwa Powiatowego w Wołowie.

Dość nietypowym celem będzie utrzymanie spójności terytorialnej powiatu wołowskiego. Od kilku lat Pani wójt gminy Wińsko próbuje przekonać mieszkańców do odłączenia tej gminy od powiatu wołowskiego i przyłączenia do powiatu lubińskiego. Z pewnością, powiat lubiński jest bogatszy od wołowskiego, ale czy na pewno sytuacja mieszkańców tak bardzo by się z tego powodu poprawiła? Weźmy choćby pod uwagę nakłady na infrastrukturę drogową. W latach 2015-2018 nakłady na drogi, chodniki, czy parkingi w gminie Wińsko stanowiły ok. 30 proc. wydatków powiatu na ten cel, a przecież mieszkańcy tej gminy stanowią około 18 proc. mieszkańców powiatu wołowskiego. Trudno więc zarzucać samorządowi powiatowemu, że traktuje pod tym względem gorzej mieszkańców Wińska.

Jakie działania podejmuje powiat wołowski w dziedzinie rozwoju szkolnictwa zawodowego i tym samym wsparcia lokalnego rynku pracy?

Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe to mamy trzy takie szkoły: jedną w Brzegu Dolnym i dwie w Wołowie. Jedną ze specjalności było szkolenie rolnicze, ale już od tego odeszliśmy, proponując młodzieży kształcenie w takich specjalnościach jak technik mechatronik, czy technik informatyk. Taka propozycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Szkoła w Wołowie natomiast kształci absolwentów w zawodach gastronomicznych. Staramy się inwestować w rozwój tych placówek, m.in. dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych przygotowaliśmy pracownię dla kształcenia w zawodzie mechatronika. W pierwszym tygodniu lutego podpisano też umowę na zadanie pt. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”. Powiat Wołowski  przeznaczy na ten cel środki finansowe w wysokości ok. 100 tys. zł. Inwestycje w rozwój szkolnictwa zawodowego uważamy za bardzo ważne, gdyż stwarzają one lepsze możliwości kształcenia dla naszych mieszkańców w zawodach cenionych na rynku pracy.

Jak przebiegają rozmowy samorządowców powiatu z samorządem Brzegu Dolnego w sprawie liceum Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym?

W tym roku, w tej sprawie odbyło się kilka spotkań przedstawicieli zarządu powiatu i samorządu Brzegu Dolnego. Ostatecznie doszliśmy do porozumienia – zarząd powiatu przekaże samorządowi Brzegu Dolnego zadanie prowadzenia tego liceum. Uzgodniliśmy również, że powiat sprzeda miastu ten obiekt. Te ustalenia są zgodne z tym czego oczekiwali mieszkańcy Brzegu Dolnego.