Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium

Możliwość komentowania Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium została wyłączona Aktualności, Samorząd

– Rok 2021 bez wątpienia upłynął pod znakiem ważnych inwestycji dla miasta. Mimo że nadal walczyliśmy ze skutkami pandemii koronawirusa, udało się nam nie tylko zakończyć kilka kluczowych inwestycji w Bytomiu, ale rozpocząć kolejne – mówił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, przedstawiając podczas sesji Rady Miejskiej raport o stanie miasta.

prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, przedstawia podczas sesji Rady Miejskiej raport o stanie miasta
prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, przedstawia podczas sesji Rady Miejskiej raport o stanie miasta fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu

– Równocześnie pozyskaliśmy kolejnych inwestorów w KSSE, jak również środki zewnętrzne na rewitalizację zabytkowych obszarów miasta, a także udało się nam zakończyć rok niższym deficytem niż planowaliśmy – podkreślał prezydent Mariusz Wołosz.

Raport o stanie miasta będący jednym z najważniejszych dokumentów, w którym podsumowane zostały działania w mieście został dzisiaj 20 czerwca przedstawiony radnym Rady Miejskiej przez prezydenta Mariusza Wołosza wraz z zastępcami i Skarbnikiem Miasta. Po kilkugodzinnej dyskusji, radni Rady Miejskiej udzielili wotum zaufania prezydentowi Bytomia Mariuszowi Wołoszowi. Warto dodać, że podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia za 2021 rok. Na koniec, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu, radni udzielili Prezydentowi Bytomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Rok 2021 – rokiem ważnych inwestycji w mieście. Prezydent Bytomia przedstawił Radzie Miejskiej raport o stanie miasta

Kolejny miliardowy budżet miasta

Już po raz drugi z rzędu budżet Miasta Bytom przekroczył 1 mld zł. Tym razem dochody i przychody miasta wyniosły 1 mld 313 mln 508 tys. zł i były wyższe o 14,1% w porównaniu z 2020 rokiem. Warto podkreślić, że deficyt budżetu wyniósł 23,8 mln zł i był niższy od planowanego o 9,6 mln zł, a statystycznie na jednego mieszkańca Bytomia wydatki miasta wyniosły 8714 zł i były wyższe w porównaniu z 2020 rokiem aż o 16,9%.

– Rok 2021 był kolejnym rokiem, podczas którego zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa, co również miało wpływ na poniesione bieżące wydatki związane z likwidacją negatywnych skutków pandemii – mówi Ewa Tomczak, Skarbnik Miasta. – Mimo to zamknęliśmy budżet zarówno z mniejszym niż planowano deficytem budżetowym aż o prawie 10 mln, jak również po raz kolejny z nadwyżką operacyjną w kwocie 29 mln zł, a większą niż w 2020 o prawie 24 mln zł – dodaje Ewa Tomczak.

Największe wydatki związane z działalnością miasta w 2021 roku przeznaczono na oświatę i wychowania – blisko 327 mln zł, politykę rodzinną – 226 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – prawie 207 mln zł, a także gospodarkę mieszkaniową – ponad 92 mln zł, pomoc społeczną – około 81 mln zł oraz transport i łączność – blisko 66 mln zł.

205 mln zł na inwestycje

Pod względem inwestycyjnym rok 2021 był zdecydowanie lepszy niż 2020, bowiem wydatki na inwestycje wyniosły wówczas 110 mln, a w ubiegłym roku aż 205 mln zł, czyli o 95 mln więcej. Tak duża kwota wydatkowała została na realizację inwestycji sportowych, rewitalizację zabytkowych i historycznych obszarów i obiektów miasta, jak również budowę i modernizację placówek oświatowych w Bytomiu. W 2021 roku miasto pozyskało z Unii Europejskiej ponad 59 mln zł, zaś z innych źródeł zewnętrznych kolejne 90 mln zł.

– Ubiegły rok zakończyliśmy oddaniem kilku kluczowych inwestycji w mieście. Najważniejsze to oczywiście budowa nowej hali lodowiska, zrewitalizowanego Pałacu Tiele-Wincklerów czy przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego i skrzyżowania z ul. Zabrzańską – mówi Michał Bieda, pierwszy zastępca prezydenta Bytomia. – Cieszy nas również fakt, że pozyskaliśmy dwóch kolejnych inwestorów w bytomskim obszarze KSSE, a Bytom dzięki realizowanym inwestycjom staje się atrakcyjniejszym miejscem do zamieszkania, ale także lokowania biznesu – podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Najważniejszymi inwestycjami, jakie zakończono i oddano mieszkańcom miasta były: budowa hali lodowiska im. Braci Nikodemowiczów za 42 mln zł, rewitalizacja Pałacu Tiele-Wincklerów w Bytomiu – Miechowicach za łączną kwotę 11,6 mln zł, przebudowa ulicy i torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Frycza-Modrzewskiego oraz skrzyżowania z ul. Zabrzańską za 13,6 mln zł, renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu za 8,9 mln zł czy rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 za 1,8 mln zł.

Warto dodać, że miasto realizowało również inwestycje związane z montażem energooszczędnego oświetlenia w mieście, gdzie wymieniono około 3 tysięcy opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED, przebudowywano i doświetlano przejścia dla pieszych, termomodernizowano i remontowane placówki oświatowe oraz realizowano działania inwestycyjne w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.

źródło: mat. prasowe Urząd Miejski w Bytomiu