Pracownicze Plany Kapitałowe: Kapitał ludzki – największa wartość w biznesie

Możliwość komentowania Pracownicze Plany Kapitałowe: Kapitał ludzki – największa wartość w biznesie została wyłączona Aktualności, Biznes

W dniach 28-29 kwietnia br. w  Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w biznesie”. Tematem tegorocznej edycji były wyzwania i  problemy organizacji w warunkach niepewności, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19 oraz trwającej wojny w Ukrainie.

Tematem tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wartość w biznesie” były wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności. fot. mat. prasowe  PFR Portal PPK
Tematem tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wartość w biznesie” były wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności. fot. mat. prasowe PFR Portal PPK

Konferencję otworzyli: Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK oraz Artur Paździor, profesor dr hab. Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej i jednocześnie przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

– W  ostatnim czasie, w  tym, którego doświadczamy, w  czasie postpandemicznym i  w  czasie wojennym, pojawiają się wnioski, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, że wartości to nie tylko zysk, że wartość to również niejednokrotnie wartość symboliczna, która nabiera dziś zupełnie innego wymiaru – powiedział Zapotoczny.

– Być może jesteśmy świadkami ziszczenia tego marzenia wieloletniego, żeby polska gospodarka była budowana przez potrójną helisę, czyli samorządy, biznes oraz uczelnie – profesor Paździor powitał gości, skupiających osoby z sektora biznesowego, naukowego, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Wykłady inauguracyjne wygłosili goście honorowi: Artur Soboń, sekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów oraz poseł na Sejm RP, dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie i  prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W panelu dyskusyjnym „Kreowanie wartości organizacji w  warunkach niepewności” wzięli udział: Łukasz Chrobak, dyrektor Polska Bezgotówkowa, Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka, Małgorzata Sadurska, członek zarządu GK PZU, Jan Szewczak, członek zarządu PKN ORLEN, prof. Janusz Igras, dyrektor Łukasiewicz- -INS oraz Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim przeformułowania wartości w  organizacjach oraz dostosowania kultury organizacji do wyzwań spowodowanych pandemią oraz wojną w Ukrainie.

Dużym wyzwaniem staje się także zatrzymanie odpływu pracowników, stąd też m.in. rosnąca popularność Pracowniczych Planów Kapitałowych jako benefitu pracowniczego. PPK to tarcza przeciwodejściowa dla pracodawców – zaznaczył Robert Zapotoczny. Na postrzeganie przedsiębiorstw – poza wynikami finansowymi – coraz większy wpływ mają raporty ESG, dotyczące środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

Kolejny panel „Jakie wartości wspierają nowe technologie – o  bezpieczeństwie w  niestabilnym świecie” poprowadził Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures. W  dyskusji udział wzięli: Dariusz Dudek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin, Paweł Ławecki, wiceprezes Chmury Krajowej, Marlena Janota, członek zarządu Santander TFI, Sylwia Bilska, członek zarządu Edenred oraz Dominik Mazur, Founder & CEO TakesCare. Głównym tematem panelu była współzależność wartości i nowych technologii.

O tym, co działo się na pierwszej linii walki z koronawirusem, rozmawiano podczas panelu „Zarządzanie szpitalami w warunkach pandemicznych”. Udział w  dyskusji wzięli: Mirosław Makarewicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Lubartowie, Adam Malinowski, wiceprezes zarządu SIGNAL IDUNA Polska, Tadeusz Duszyński, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Lublinie, Radosław Starownik, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Marzena Strok-Sadło, prezes zarządu Klastra Lubelska Medycyna, Gabriel Maj, prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w  Opolu Lubelskim oraz Marek Kos, dyrektor SPZOZ w Sandomierzu.

Ostatni w tym dniu panel „Wartości w biznesie lokalnym i  globalnym” zgromadził największych przedstawicieli prywatnych pracodawców z  województwa lubelskiego. O  gospodarce rozmawiali: Dariusz Jodłowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Pracodawców Lewiatan Lublin, dr Mariusz Filipek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Zbigniew Michalak, prezes zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców oraz Zbigniew Głuchowski, dyrektor JP Weber.

Prelegenci podkreślali trudną sytuację przedsiębiorców w  okresie postpandemicznym oraz w  realiach bycia krajem przyfrontowym. Obecny czas nazwali roller coasterem w  gospodarce, zwłaszcza w zakresie przerwania łańcuchów dostaw, co szczególnie widać w sektorze budowlanym.

Wyzwaniem dla przedsiębiorców jest również brak wykształconych pracowników oraz tworzenie długoterminowej więzi z  kadrą. Przy wyborze pracodawcy maleje udział parametru finansowego na rzecz pozapłacowych elementów, takich jak relacje łączące pracownika z  pracodawcą, benefity czy możliwość współuczestniczenia w rozwoju firmy. Ważną wartością w biznesie jest zaufanie, zarówno w  stosunku do pracownika, jak i  kontrahentów. Paneliści podkreślali także, że kluczowa dla przedsiębiorców jest stabilność oraz jakość prawa, jak również konsultacje w zakresie celowości programów pomocowych.

Zapis konferencji można obejrzeć na profilu YouTube Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz na profilu Facebook Politechniki Lubelskiej.

Oprac. na podstawie:www. pfrportal.pl