Powiat poznański – tajemnica dobrego zarządzania finansami

Możliwość komentowania Powiat poznański – tajemnica dobrego zarządzania finansami została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, Samorząd

Rozmowa z Janem Grabkowskim, starostą powiatu poznańskiego.

Jan Grabkowski, starosta powiatu poznańskiego fot. mat. prasowe

Był Pan uczestnikiem V Europejskiego Kongresu Samorządów. Jak Pan ocenia poziom merytoryczny tego wydarzenia? Jak należy rozumieć motyw przewodni kongresu – Samorząd – razem dla przyszłości?

Kongres stanowi doskonałą okazję do wymiany poglądów gospodarczo-społecznych dla liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury i organizacji pozarządowych. Wiele można było usłyszeć o samorządności gospodarczej, realizacji zadań społecznych, sektora usług nowoczesnych, w tym nowych technologii, a także turystyki i urbanistyki czy finansowania działań rozwojowych.

Zawsze powtarzam, że samemu można zrobić dużo, razem jeszcze więcej. Motto „Samorząd – razem dla przyszłości” przyświecało mi, gdy tworzyłem Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Dziś jest ono dla innych wzorem jak można mówić jednym głosem, przy zachowaniu pełnej suwerenności każdego z członków Stowarzyszenia. Naszym ogromnym atutem jest zdolność do rozwiązywania problemów w drodze dyskusji.

Niestety obecnie samorządy i samorządowcy są traktowani najgorzej od początku transformacji ustrojowej. Deprecjonowane jest to, co budowaliśmy z wielkimi sukcesami przez minione lata. Jedną z największych różnic pomiędzy aktualną ekipą rządzącą a jej poprzednikami jest to, że teraz dialog jest o wiele trudniejszy. Dlatego tak ważna jest dla nas – samorządowców – konsolidacja działań.

Podczas Kongresu ogłoszono wynik Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Na 314 jednostek powiat poznański zdobył 1 miejsce. Czy ten wynik był dla Pana zaskoczeniem?

Przede wszystkim olbrzymią satysfakcją i potwierdzeniem, że w powiecie poznańskim mamy nie tylko śmiałe i ambitne projekty, ale również doskonałych fachowców, którzy są odpowiedzialni za wprowadzanie ich w życie. Zawsze podkreślam, że mam szczęście do ludzi, dlatego to wyróżnienie dedukuję zarówno moim współpracownikom, jak i mieszkańcom powiatu.

Jan Grabkowski, starosta powiatu poznańskiego fot. mat. prasowe

Na czym polega tajemnica dobrego zarządzania finansami powiatu?

Podstawą jest to, że wszystkie wydatki bieżące mają 100-procentowe zabezpieczenie finansowe. Jeśli do tego, co zostanie w naszym budżecie dodamy 100-procentową skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych, krajowych oraz dobrą współpracę w z gminami, to mamy możliwości, aby naprawdę dynamicznie rozwijać powiat poznański. Od lat konsekwentnie, i z powodzeniem, realizujemy naszą strategię. A o tym, że jest to dobry kierunek, świadczy chociażby fakt, że mamy już blisko 400 tysięcy mieszkańców i prawie 62 tysiące podmiotów gospodarczych!

Proszę ocenić budżet powiatu poznańskiego na rok 2019 pod kątem możliwości rozwojowych samorządu.

W naszych działaniach chcemy sięgać wyżej i po jeszcze więcej. Ale nigdy z pola widzenia nie tracimy mieszkańca, z wielką uwagą wsłuchujemy się w jego potrzeby. Podstawą naszego działania jest zrównoważony rozwój. Ten rok również jest obiecujący dla mieszkańców powiatu. Zakończymy modernizację szkoły w Murowanej Goślinie. Wkrótce oddamy naszej młodzieży rewitalizowany ośrodek dla dzieci niewidomych w Owińskach. Skala tego remontu, przy jednoczesnych odkryciach archeologicznych z XV wieku, sprawia, że będzie to supernowoczesny ośrodek. Udało nam się stworzyć funkcjonalne miejsce nauki i jednocześnie zachować bogate i niezwykle ciekawe dziedzictwo historyczne, które będziemy pokazywać turystom. Nieustannie inwestujemy w kształcenie zawodowe, które prowadzimy na europejskim poziomie. Bacznie obserwujemy rynek pracy i dostosowujemy naszą ofertę do oczekiwań pracodawców. Inwestujemy milionowe kwoty w kształcenie branżowe, w tym dualne. Nasze budynki są zmodernizowane, a uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni. Tylko w tym roku nakłady na edukację w powiecie poznańskim wynoszą w niemal 120 mln zł.

Priorytetem zawsze jest dla nas poprawa stanu technicznego dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa osób, które z nich korzystają. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że w tym roku na drogi przeznaczymy rekordową kwotę ponad 128 mln zł! Aby te działania były jeszcze bardziej skuteczne, co roku staramy się o dofinansowanie naszych inwestycji ze środków zewnętrznych. I mamy w tym naprawdę spore sukcesy. Wspólnie z gminami realizujemy też tak zwane Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Gminy budują parkingi przesiadkowe przy stacjach kolejowych, a my przebudowujemy drogi dojazdowe do nich. Tylko w tym roku wydamy na ten cel 25 mln zł.

Jednocześnie rozszerzamy, mimo totalnego niedofinansowania przez rząd, opiekę zdrowotną. Wydajemy miliony złotych na rozwój szpitala, który niedługo wzbogaci się o jeden z najnowocześniejszych w kraju bloków operacyjnych. Prowadzimy na szeroką skalę bezpłatne programy profilaktyczne dla mieszkańców. Od lat dbamy też o środowisko. Dofinansowujemy programy usuwania azbestu z domów naszych mieszkańców oraz wymiany starego, szkodliwego ogrzewania na nowe i ekologiczne piece. Również i w tym roku mieszkańcy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe na te cele.