POT z Regionami o wspólnych projektach na 2023

Możliwość komentowania POT z Regionami o wspólnych projektach na 2023 została wyłączona Aktualności

6 lutego w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się spotkanie pomiędzy POT i reprezentantami Regionalnych Organizacji Turystycznych z całej Polski. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Portu Lotniczego Łódź, którzy opowiedzieli o możliwościach promocyjnych podczas wydarzenia Routes Europe 2023.

Corocznespotkanie Polskiej Organizacji Turystycznej z reprezentantami Regionalnych Organizacji Turystycznych
Coroczne spotkanie Polskiej Organizacji Turystycznej z reprezentantami Regionalnych Organizacji Turystycznych fot. POT

Coroczne spotkanie Polskiej Organizacji Turystycznej z reprezentantami Regionalnych Organizacji Turystycznych otworzył prezes POT Rafał Szmytke. W trakcie rozmów zaprezentowano projekty promocyjne realizowane we współpracy na linii POT-ROT oraz przedstawiono plany na przyszłość. 

– Współpraca z Regionami jest kluczowa w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej, dlatego też chciałbym, by spotkania w tym gronie odbywały się częściej, a ich program stopniowo rozszerzany. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie mające na celu wzmocnienie trójstopniowego systemu POT-ROT-LOT, dzięki któremu wspólnie możemy skutecznie promować Polskę tak wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych – przyznał Rafał Szmytke, prezes POT.

Pierwszym tematem obrad był Plan Działań POT na rok 2023, który przedstawiła wicedyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Joanna Węglarczyk. Następnie wicedyrektorzy Departamentu Wsparcia Rozwoju i Turystyki Anna Zabłocka-Sztyber oraz Jacek Janowski opowiedzieli o inicjatywach we współpracy z Regionami na rynku krajowym, takich jak jubileuszowy Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT, Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów czy organizacja Jubileuszu 60-lecia Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Współpraca POT i Regionalnych Organizacji Turystycznych będzie obejmować między innymi nowy projekt szkoleniowo-warsztatowy pn. Partnerstwo-Innowacje-Zrównoważone Podróże w latach 2023-2024, jak również nową edycję projektu Polskie Marki Turystyczne we współpracy z MSiT.

Przebudowa i aktualizacja bazy danych Repozytorium Informacji Turystycznej oraz planowane działania marketingowe, takie jak kampania promocyjna Igrzysk Europejskich 2023 w kraju i za granicą, udział w targach krajowych i zagranicznych, zostały zaprezentowane przez p.o. dyrektora Departamentu Marketingu i Komunikacji Krzysztofa Steimana. Dyrektor Departamentu Polskiego Bonu Turystycznego przekazała zaś najnowsze dane dotyczące Polskiego Bonu Turystycznego, którego termin na wykorzystanie upływa z końcem marca 2023 roku.  Wskazała również plany dotyczące Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła czy Certyfikatu Dobrych Praktyk POT.

Nie zabrakło omówienia obszaru przemysłu spotkań i wydarzeń, a bieżącą sytuację tego sektora przedstawiła kierująca Poland Convention Bureau Aneta Książek. Zwieńczeniem pierwszej części spotkania była prowadzona przez dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Magdalenę Krucz rozmowa z uczestnikami na temat promocji Polski podczas EXPO 2025 w Osace.

Po wznowieniu obrad głos oddano Regionalnym Organizacjom Turystycznym. Te wskazały podejmowane przez siebie kluczowe działania na następny rok oraz przybliżyły specyfikę swoich regionów. Delegacja Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta z prezes dr Anną Miderą na czele zachęciła regiony do współpracy przy odbywającym się w maju 2023 roku w Łodzi Routes Europe 2023.

Spotkanie zakończyło się posiedzeniem Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych pod przewodnictwem prezes Małgorzaty Wilk-Grzywny.

źródło informacji: Polska Organizacja Turystyczna