Poszukiwani eksperci do oceny wniosków w programie „Nowa Energia”

Możliwość komentowania Poszukiwani eksperci do oceny wniosków w programie „Nowa Energia” została wyłączona Aktualności, Praca

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wdrażaniu programu „Nowa Energia”, rozpoczyna rekrutację ekspertów ze środowisk akademickich i branżowych.

nfosigw logo

Niezależni eksperci dziedzinowi będą oceniać wnioski w programie NFOŚiGW „Nowa Energia”. Program ma na celu wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii energetycznych. Do zadań ekspertów będzie należała ocena fiszek na etapie preselekcji oraz ocena wniosków na etapie selekcji, według kryteriów jakościowych punktowych. Eksperci będą również uczestniczyli w panelach eksperckich z wnioskodawcą oraz, w przypadku konieczności, w procedurach odwoławczych.

Szczegółowe wymagania zawiązane z wykonaniem przez eksperta oceny, zostały określone w formularzu wniosku o rejestrację eksperta. Przed przystąpieniem do pracy eksperci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, bezstronności i braku konfliktu interesów.

Jak podaje organizator, osoby chętne do współpracy w ramach powstającej bazy IOŚ-BIP zapraszamy do rejestracji zgłoszeń w Bazie Ekspertów dostępnej pod linkiem https://bazaekspertow.nfosigw.gov.pl

Przed przystąpieniem do rejestracji w Bazie konieczna jest rejestracja w GWD: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/

Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa zlecenie określająca zasady pracy i wynagrodzenie zgodnie z poniższymi stawkami:

  • Ocena fiszki projektowej – 700,00 zł brutto,
  • Ocena pełnego wniosku o dofinansowanie – 1700,00 zł brutto,
  • Rozpatrzenie odwołania – 1700,00 zł brutto.

Powyższe stawki obejmują wszystkie koszty związane z oceną, w tym także udział w spotkaniach panelu ekspertów (również w formie online).