Port Gdynia generatorem rozwoju gospodarczego regionu i kraju

Możliwość komentowania Port Gdynia generatorem rozwoju gospodarczego regionu i kraju została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia, Inwestycje

„Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju” Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Z Adamem Mellerem prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., rozmawia Radosław Nosek

Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. fot mat. prasowe T. Urbaniak

Pomimo światowego spowolnienia gospodarczego wynikającego z  pandemii tempo inwestycji w Porcie Gdynia nie zwalnia. Udało się osiągnąć rekordowy wynik przeładunków – ponad 24,6 mln ton. 2020 był rokiem ogromnych wyzwań, jednak Port Gdynia zakończył go ze wzrostem – 2,9% w  skali roku. W  grudniu 2020 r. przeładowane zostało 1 959,0 tys. ton, co w  porównaniu do wyniku z  tego samego okresu w  2019 r. – 1 769,4 tys. ton – jest wzrostem o  10,7%. Bardzo widoczna jest dynamika wzrostu przeładunków zboża – za 12 miesięcy wyniosła 68,6%. Ważny jest także wzrost przeładunków kontenerów – 0,9% w skali roku.

Budowa Portu Zewnętrznego w  Porcie Gdynia będzie jedną z  największych planowanych inwestycji w  formule Partnerstwa Publiczno- -Prywatnego realizowanych w Polsce w najbliższym czasie. Jakie jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych, które mogłyby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu?

Pogłębione badania rynku pokazuje bardzo duże zainteresowanie zarówno operatorów jak, instytucji finansowych czy firm specjalizujących w  budowie budowli hydrotechnicznych. To jest pierwsza tego typu inwestycja infrastrukturalna w  Polsce. Formuła PPP jest bardzo korzystna dla budżetu centralnego, w związku z zaangażowaniem środków zewnętrznych, w postaci partnera prywatnego. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wybór Partnera Prywatnego, który będzie zarówno budowniczym, jak i  operatorem Portu Zewnętrznego. Cieszymy się z wniosków i ocen ekspertów, które wskazują dużą atrakcyjność Portu Zewnętrznego, zarówno dla Gdyni jak i polskiej gospodarki. Port Gdynia w 2019 roku zajął drugie miejsce na Bałtyku w przeładunku kontenerów, w zestawieniu dynamiki rok do roku. Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i  Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju. Budowa Portu Zewnętrznego jest jedną ze strategicznych inwestycji wspieranych przez polski Rząd i  została wyszczególniona w uchwalonej w ubiegłym roku specustawie o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Dla Portu Gdynia ważny jest zwłaszcza zapis o finansowaniu z budżetu państwa projektu budowy Drogi Czerwonej, która ma zapewnić sprawny dostęp do nowego pirsu. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 1,5 mld zł i jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za rozbudową Port Gdynia jest obecnie brak wolnych terenów, przestrzeni do dalszego rozwoju portu. Port Gdynia to dziś polska marka z tradycją i  historią. Powstał wraz z  Niepodległą Polską, budowany przez Polaków dla Polaków za polskie pieniądze. Dziś wyniki przeładunków utwierdzają w  słuszności kontynuowania odważnych wizji, czerpiąc z dokonań wizjonerów Eugeniusza Kwiatkowskiego i  inż. Tadeusza Wendy. To w  obowiązku poszanowania dorobku poprzednich pokoleń, trwa proces inwestycyjny, który ma zwiększyć powierzchnię Portu Gdynia i  tym samym Polski o 151 ha, by w poszanowaniu ojcowizny pomnażać zasoby dla dobra wspólnego. Jednak pomnażać efektywnie, alokując w formule PPP środki prywatne by nie sięgać w 100% po środki budżetu państw.

Historia zobowiązuje

Od prawie 100 lat Port Gdynia jest morską bramą Polski i oknem na świat. Obecnie realizowane inwestycje są kontynuacją wizjonerstwa twórców portu, a kolejne ogromne przedsięwzięcia budowane są z myślą o następnych pokoleniach.

Jakie jest zakres tej inwestycji, koszt i planowany termin zakończenia?

Port Zewnętrzny powstanie na zalądowionym obszarze morskim, na przedłużeniu istniejącego nabrzeża śląskiego to pirs o powierzchni 151 ha z funkcjonalnością terminala kontenerowego oraz przemysłu offshore. Powstanie 2,5 km nowych nabrzeży, z  3 stanowiskami dla jednostek do 430 m długości i  16 m zanurzenia. Termin zakończenia inwestycji planowany jest w 2028 roku.

Port Gdynia uczestniczy w  projekcie pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. W jaki sposób realizacja tego projektu zmieni sposób dostawy towarów do przeładunku dla portu?

Port Gdynia jest elementem korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z  kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej. Zatem zapewnienie efektywnego dostępu kolejowego do Portu Gdynia jest nie tylko niezbędne dla jego rozwoju, ale stanowi jedno z  zobowiązań Polski wynikających z regulacji unijnych w zakresie transportu. Procentowy transportu kolejowego w Porcie Gdynia osiągnął w roku 2019 ponad 28 procent. Suma tonażu przeładowana przy udziale transportu kolejowego w 2019 roku to 6 760 695 ton.

Nasze działania w zakresie rozwoju zmierzają w jednym, ściśle określonym kierunku. Do 2027 r. nie mniej niż 40% towarów w naszym porcie obsługiwana będzie koleją. To założenie zapisane jest w naszej Strategii Rozwoju i dołożymy wszelkich starań, by je spełnić.

W  realizacji są również inwestycje infrastrukturalne polegające na elektryfikacji i dostępie do zachodniej części portu w zakresie kolejowym oraz budowa intermodalnego terminala kolejowego, również w tej części portu. To wszystko będzie spięte nowym układem torowym, który realizuje PKP PLK w ramach swojego kontraktu w kwocie 1,5 mld zł.

Jak Port Gdynia radzi sobie w czasach epidemii?

Trudne czasy dla gospodarki, jakie nastąpiły w  wyniku pandemii pokazały, jak bardzo istotne są porty dla zachowania ciągłości dostaw towarów. Port Gdynia, jako port uniwersalny, specjalizujący się w obsłudze ładunków drobnicowych, w  tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, nieprzerwanie od rozpoczęcia światowej pandemii funkcjonował bez zakłóceń, odnotowując  wzrosty przeładunków w  porównaniu do roku 2019. Jako port o  podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej jest najbardziej sprawną granicą Państwa Polskiego, zapewniającą ciągłość dostaw i  utrzymanie łańcuchów logistycznych, także w lockdownie.

W  czasie, gdy praktycznie całkowicie wstrzymany został ruch lotniczy, kolejowy, a ruch drogowy odbywał się z bardzo dużymi utrudnieniami, porty morskie działały w  pełni wydajnie. To wskazuje o kluczowej roli portów morskich w funkcjonowaniu gospodarki. Ponadto Port Gdynia jest inicjatorem akcji #dzielmysiędobrem, której ideą jest zaangażowanie firm we wsparcie lokalnej społeczności w  szczególnie wyjątkowym czasie, jakim jest pandemia. Otoczyliśmy opieką osoby starsze ze stowarzyszenia Światowego Związku Armii Krajowej, z  którymi współpracujemy od lat, wspierając działania statutowe, jak i uczestników Powstania Warszawskiego mieszkających w  Gdyni. Dostarczamy niezbędne artykuły i zakupy, osobom które obecnie są w grupie dużego ryzyka i  nie powinny wychodzić z  domu. Do akcji dołączyło wiele firm z  Trójmiasta, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni i  bardzo dziękujemy. W  ostatnim czasie pozyskaliśmy kolejnego partnera, Grupę LOTOS, dzięki czemu jesteśmy w  stanie kontynuować tę akcję również w roku 2021.