PORR – Budowlaną Spółką Roku

Możliwość komentowania PORR – Budowlaną Spółką Roku została wyłączona Aktualności, TOP Manager

Z Piotrem Kledzikiem prezesem zarządu PORR, rozmawia Marcin Prynda

Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR fot. mat prasowe PORR
Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR fot. mat prasowe PORR

Podczas XV jubileuszowej edycji konferencji „Infrastruktura Polska i  Budownictwo” wziął Pan udział w  specjalnym panelu konferencji, który odbył się pod hasłem „Okrągły stół polskiego budownictwa – debata liderów branży”. Jakie najważniejsze wnioski płyną z tej debaty?

W panelu zostało poruszonych wiele ważnych wątków, które od wielu lat przewijają się w debatach poświęconych naszej branży. Przeplatały się one z  wyzwaniami, z którymi aktualnie mamy do czynienia – malejącą podażą projektów, trwającą wojną cenową a także – wciąż odmienianą przez wszystkie przypadki – waloryzacją. Te tematy były przez nas omawiane szczególnie wnikliwie, bo z naszej perspektywy są obecnie najbardziej palące.

Kolejną kwestią, którą poruszyliśmy, była certyfikacja na rynku. Zastanawialiśmy się nad tym, czy powinniśmy być dalej tak otwarci i  wpuszczać na niego podmioty, które z dużym ryzykiem mogą realizować projekty o  największym stopniu skomplikowania a  także zadania strategiczne z  punktu widzenia naszej gospodarki, obronności etc.

W  naszej dyskusji dotknęliśmy również wielu tematów bardziej przekrojowych, w tym podaży siły roboczej na rynek. Całą branżę łączy wniosek, że brak wykwalifikowanego pracownika stanowi kluczowe wyzwanie, które stoi przed Polską, jako członkiem Europy, która również się z nim mierzy. To, jak sobie z nim poradzimy, będzie determinowało rozwój Europy w przyszłości.

Podczas Gali „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” kierowana przez Pana firma otrzymała nagrodę w kategorii Spółka Budowlana Roku – Budownictwo Infrastrukturalne. Jakie najważniejsze osiągnięcia firmy mogły w  największym stopniu przyczynić się do otrzymania tak zaszczytnego wyróżnienia?

Nie chcę wyszczególniać żadnego konkretnego projektu, ponieważ zawsze podkreślam, że pracujemy zespołowo. Wydaje mi się, że właśnie to stanowi o naszej sile. Jesteśmy dziś firmą komplementarną, nasze zespoły wzajemnie się uzupełniają. PORR prowadzi aktualnie bardzo dużo inwestycji infrastrukturalnych w  wielu niszach i  częściach tego rynku. Jesteśmy obecni w  tunelach, drogach, kolei, hydrotechnice śródlądowej i  morskiej, budownictwie przemysłowym. Te wszystkie inwestycje mają swoje niezaprzeczalne walory, z  ich realizacją wiąże się jednak także wiele wyzwań. Dlatego wszystkim moim pracownikom jestem równie wdzięczny, niezależnie od skali realizowanych zadań. Z  wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że nasz pion budownictwa infrastrukturalnego od wielu lat konsekwentnie przyczynia się do zwiększenia znaczenia marki PORR w Polsce.

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Roztokach Bystrzyckich fot. mat prasowe PORR
Suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Roztokach Bystrzyckich fot. mat prasowe PORR

Budownictwo infrastrukturalne zmaga się z  niedoborem inżynierów, pracowników budowlanych, ale także kadry specjalistycznej związanej z  nowoczesnymi technologiami infrastrukturalnymi. Jak duże jest to wyzwanie dla branży i w jaki sposób należałoby rozwiązać ten problem?

Niewystarczająca podaż pracowników na rynku to ogromny problem, który będzie narastał. Niestety w najbliższym czasie nie zakładam, że trend się odwróci, także dlatego, że nie dostrzegam systemowego podejścia do tej kwestii ze strony publicznej. Niezwykle ważne jest, że jako branża mówimy w tej kwestii jednym głosem, jednak będzie nam trudno podejmować skuteczne działania, jeżeli będziemy w tych wysiłkach osamotnieni. Mimo to podejmujemy starania, aby przywrócić etos budowniczego, dzięki czemu praca w budownictwie będzie atrakcyjna dla młodych ludzi. Mam nadzieję, że pomoże nam w tym stopniowa utrata popularności przez zawody czysto teoretyczne na korzyść zawodów praktycznych .

W  jaki sposób PORR radzi sobie ze stałym wzrostem cen i  tym samym kosztów działania? W  jakim stopniu możliwość waloryzacji kontraktów pomaga firmom budownictwa infrastrukturalnego przetrwać ten trudny okres?

Sprawą naturalną i  logiczną jest, że jeżeli mamy wysoką inflację, to potrzebne są formuły waloryzacyjne kontraktów. Zakontraktowane ceny okazały się nieprzystające do dynamiki ich wzrostu, z  którą mamy obecnie do czynienia. Realizacja umów podpisanych przed wybuchem wojny w  Ukrainie stanowi realne wyzwanie. Wiele tych kontraktów znajduje się poniżej poziomu rentowności. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Nie sztuką jest podpisać umowę, należy odpowiedzialnie, po partnersku zrealizować z  wykonawcą inwestycję, nie doprowadzając do jego upadłości. W globalnym rozliczeniu to się nikomu nie opłaca. Wszystkie kontrakty, które są ponownie rozpisywane, okazują się dla zamawiających znacząco droższe od pierwotnych.

Budowa linii kolejowej LK132 Bytom-Mysłowice fot. mat prasowe PORR
Budowa linii kolejowej LK132 Bytom-Mysłowice fot. mat prasowe PORR

Proszę wymienić najważniejsze inwestycje infrastrukturalne realizowane przez PORR obecnie w Polsce

Tradycyjnie pozostajemy aktywni w  obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej, zarówno w zakresie dużych przetargów jak i  projektów mniejszych, samorządowych. W  kręgu naszych zainteresowań pozostaje też hydrotechnika morska i śródlądowa. Jedną z  branż, która dynamicznie rośnie w  naszym portfelu jest branża przemysłowa. Do realizowanych już kontraktów, takich jak rozbudowa Terminalu LNG w  Świnoujściu dochodzą kolejne, realizowane dla KGHM i Orlen.

Tunel pod Świną fot. PORR
Tunel pod Świną fot. PORR

W  2023 roku zakończyliśmy realizację kluczowej inwestycji infrastrukturalnej w skali kraju – do użytkowania został oddany tunel pod Świną. Dzięki temu projektowi Świnoujście, pozostające do tej pory jedynym polskim miastem bez lądowego połączenia z  resztą kraju, zostało przyłączone do Polski. Nasz zespół podjął się również poszerzania zabytkowego tunelu w Trzcińsku z 8 do 11 metrów. Dzięki innowacyjnej technologii TEM (tunel w  tunelu), niestosowanej do tej pory w Polsce, prace były prowadzone przy czynnym ruchu pociągów. Również na Dolnym Śląsku zbliżamy się do zakończenia budowy trasy S3 Bolków – Kamienna Góra, na której zlokalizowany jest tunel TS-26, najdłuższy pozamiejski tunel drążony w  skale. Niezwykle cieszą nas nowe kontrakty pozskane w  każdej niszy budownictwa infrastrukturalnego, są wśród nich chociażby trasa S8 Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski, instalacja termicznego przekształcania odpadów w  Gorlicach, terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych w  Świnoujściu, modernizacja nabrzeży w Porcie Gdańsk, umowy na budowę przystanków kolejowych Kraków Przylasek, Sosnowiec, Izabelów oraz kontrakt na poprawę ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry.