Ponad 8 milionów wypłacono z PPK na wkład własny

Możliwość komentowania Ponad 8 milionów wypłacono z PPK na wkład własny została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Uczestnictwo w PPK daje możliwość skorzystania ze zgromadzonych środków – bez żadnych konsekwencji – na wkład własny przy kredycie hipotecznym i w przypadku choroby. PFR Portal PPK sprawdził, jakie kwoty na te dwa cele wypłacili uczestnicy PPK.

wypłaty z PPK na wkład własny fot. PFR Portal PPK
wypłaty z PPK na wkład własny fot. PFR Portal PPK

Podstawowym zadaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest długoterminowe oszczędzanie na przyszłość. Program pozwala także wypłacić zgromadzone środki na dwa cele szczególne – w sytuacji wniesienia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym oraz choroby uczestnika PPK lub jego bliskich. Co ważne, wypłata w takich przypadkach nie jest obarczona żadnymi potrąceniami.

Wypłata na wkład własny

Z tego rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie ukończyły 45 lat. Mogą one wypłacić nawet 100% swoich oszczędności, zgromadzonych na rachunku PPK, na wkład własny przy kredycie hipotecznym na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego, zakup domu, mieszkania lub gruntu, nabycie udziału we współwłasności domu, mieszkania lub gruntu. Pieniądze, pobrane na wkład własny, trzeba zwrócić na swój rachunek PPK – można to potraktować jak nieoprocentowaną pożyczkę. Mamy na to maksymalnie 15 lat od wypłaty oszczędności, przy czym zacząć zwracać pieniądze powinniśmy nie później niż 5 lat od pobrania środków. Z tej opcji wypłaty można skorzystać tylko raz.

Z opcji wypłaty z PPK na wkład własny skorzystało już 695 osób, które łącznie wypłaciły na ten cel 8 121 843,21 zł, z czego 4 771 695,19 zł w 2022 roku. Najwyższą wypłatę odnotowano również w tym roku i wyniosła ona blisko 70 000 zł*.

Wypłata w przypadku choroby

Wypłata pieniędzy bez potrąceń przed 60. rokiem życia jest możliwa także w przypadku choroby uczestnika PPK, jego małżonka/i lub niepełnoletniego dziecka. Można wówczas wypłacić bez żadnych konsekwencji do 25% zgromadzonych środków. Katalog chorób jest bardzo obszerny i zawarty w ustawie: to może być nowotwór, zawał serca, udar, cukrzyca. Taki wniosek można składać wielokrotnie, pod warunkiem, że każdy z nich będzie dotyczył innej jednostki chorobowej. Nie jest przy tym istotne, kiedy doszło do zachorowania, przed czy po przystąpieniu do PPK.

Z opcji wypłaty z PPK w przypadku choroby skorzystało do tej pory 66 osób, które łącznie wypłaciły 123 865,40 zł, z czego 99 224,83 zł w 2022 roku. Najwyższa dotychczasowa wypłata wyniosła blisko 15 000 zł*.

PPK to prywatne oszczędności

Oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych to prywatne pieniądze uczestników, z których mogą skorzystać w każdej chwili. To nie tylko zabezpieczenie na przyszłość, ale również korzystna opcja odkładania na własne “M” lub poduszka finansowa w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Uczestnik sam decyduje, na co przeznaczy zgromadzone środki. Co ważne, wypłata z PPK nie oznacza zakończenia oszczędzania. Nadal można gromadzić pieniądze i otrzymywać dopłaty pracodawcy oraz państwa. Dowiedz się więcej na stronie www.mojeppk.pl.

*Dane: Ewidencja PFR, 2.11.2022 r.

źródło informacji: PFR Portal PPK