Polskie małe i średnie firmy coraz bardziej skuteczne na zagranicznych rynkach

Możliwość komentowania Polskie małe i średnie firmy coraz bardziej skuteczne na zagranicznych rynkach została wyłączona Aktualności, Polski Kapitał

W 2016 roku w 59% polskich firm MŚP z sektora przemysłowego wdrożono innowację. Przedsiębiorstwa te mają zdecydowanie rodzimy charakter, tworzone są i zarządzane przez Polaków.

W kwietniu firma Siemens we współpracy z Ministerstwem Rozwoju zakończyła badanie „Smart Industry Polska 2017” zrealizowane przez Instytut Kantar Millward Brown.

„Siemens dostrzega rosnący potencjał polskiego sektora przemysłowego bazującego na ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw stopniowo przekształcających się w globalnych graczy – mówi Tomasz Haiduk, dyrektor branż przemysłowych, członek zarządu Siemens Sp. z o.o. – Pośród wielu branż w Polsce, które obecnie znajdują się na fali wzrostowej należy wyróżnić motoryzacyjną. Powstało w niej wiele przedsiębiorstw zakładanych zazwyczaj przez ludzi młodych, które wyspecjalizowały się w tworzeniu urządzeń przeznaczonych do produkcji krótkich serii lub nawet pojedynczych części samochodowych. Współpracujemy z około setką takich firm” – dodaje Tomasz Haiduk.

MŚP są polskie

Badaniem objęto 251 firm MŚP z branż przemysłu lekkiego i ciężkiego. Zdecydowana większość z nich to przedsiębiorstwa w całości z kapitałem polskim (89,6%), a zaledwie 10,4% opiera się w całości lub w części na kapitale zagranicznym.

Pracownicy motorem innowacji

W 37% przypadków do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i technologii dochodziło dzięki inspiracji powstającej w gronie pracowników. Współpraca z ośrodkami naukowymi to rzadkość – jedynie 13,7% respondentów wskazało na to źródło tworzenia innowacji. Pozyskiwanie niezależnych ekspertów także nie było często wymieniane (23,2%). Bazując na zdaniu respondentów jeszcze rzadziej (6,3%) dokonywano w MŚP zakupu licencji, patentów, praw autorskich, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i know-how.

Poszukiwane kadry

Przedstawiciele firm najczęściej, bo w 34% przypadków twierdzili, że szczególnie poszukiwani są absolwenci szkół zawodowych. Prawie tak samo pożądani są przez MŚP absolwenci politechnik i szkół wyższych.