„Polski Ład w kadrach i płacach” podsumowanie webinaru zorganizowanego przez Comarch

Możliwość komentowania „Polski Ład w kadrach i płacach” podsumowanie webinaru zorganizowanego przez Comarch została wyłączona Aktualności, Nauka, porady ekspertów, Prawo i Podatki

Zorganizowany przez Comarch 16 grudnia 2021 roku webinar „Polski Ład w kadrach i płacach” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zarówno przedsiębiorców, jak i specjalistów ds. kadrowo–płacowych. Podczas wykładu doradcy podatkowi podatkowi kancelarii C&C Chakowski&Ciszek zaprezentowali najważniejsze zmiany wprowadzane przez Polski Ład, a specjaliści Comarch pokazali, jak systemy Comarch ERP zostały przystosowane do obsługi zmian i nowych przepisów. 

Polski Ład zmiany dla firm w 2022 bezpłatny webinar grafika

Podczas szkolenia pojawiło się wiele pytań, na nie wszystkie udało się prelegentom wyczerpująco odpowiedzieć podczas spotkania, dlatego postanowili oni przygotować dodatkowe wyjaśnienia dotyczące najbardziej nurtujących uczestników problemów.

Polski Ład 2020

Kluczowa część pakietu Polski Ład zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2022. Głównym celem zmian ma być pobudzenie gospodarki po pandemii COVID-19. Najważniejsze zmiany w przepisach to:

  • Wyższa kwota wolna od podatku (30 tys. zł.)
  • Podniesienie progu podatkowego (stawka 32% będzie obowiązywać dopiero od dochodów powyżej 120 tys. zł).
  • Zmiany w składce zdrowotnej (brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PIT).
  • Zmiany w ryczałcie (nowe stawki 14% i 12% nie będą jednak obowiązywały wszystkich. Obniżka z 17% na 14% ma dotyczyć branży budowlanej, zawodów medycznych i zawodów technicznych. Dla branży IT stawka 15% ulegnie obniżeniu do 12%. Dla pozostałych branż nie planuje się zmian).
  • Obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Ulgi na innowacje (Ulga na badania i rozwój (B+R) – dla podatników PIT i CIT; Ulgi B+R i IP BOX razem (tzw. ulga symultaniczna) – dla podatników PIT i CIT; Ulga na prototyp – dla podatników PIT i CIT; Ulga na robotyzację – również dla podatników PIT i CIT).
  • Zmiana miejsca składania zeznań podatkowych PIT (zeznania podatkowe PIT będą składane do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania).
  • Grupy VAT (możliwość składania jednej deklaracji VAT dla tzw. grupy VAT).
  • Szybsze terminy zwrotu podatku VAT (15 dni na zwrot podatku). 
  • Zero PIT – ulgi dla dużych rodzin, emerytów oraz dla powracających z zagranicy

Polski Ład – wciąż nie wszystko jest jasne

Mimo pojawiających się nieustanie wyjaśnień zarówno przedstawicieli ministerstwa finansów oraz urzędników administracji skarbowej, jak i ekspertów ds. księgowo-podatkowych dotyczących pakietu Polski Ład, przedsiębiorcy wciąż mają wiele wątpliwości w tym temacie. Podczas webinaru „Polski Ład w kadrach i płacach” zorganizowanego przez Comarch padło wiele pytań, na które z braku czasu eksperci nie mogli wyczerpująco odpowiedzieć. Nie chcą zostawić przedsiębiorców w niepewności, postanowili przygotować odpowiedzi na wywołujące największe zainteresowanie wśród uczestników pytania.

Ulga dla klasy średniej

Oczywiście największe emocje wywołała ulga dla klasy średniej. Komu i na jakich zasadach przysługuje, jak jest przyznawana i czy są nią objęci emeryci – o to najczęściej pytali uczestnicy webinaru. Zgodnie z nowymi uregulowaniami pracodawca zobowiązany jest naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto miesięczne  pracownika mieści się w przedziale 5 701 zł brutto, a 11 141 zł brutto. Ulga, w przypadku, gdy będzie przysługiwała, zostanie naliczona automatycznie. Pracownicy, którzy nie chcą z niej skorzystać w rozliczeniu miesięcznym, muszą złożyć wniosek. Pracodawca zaprzestanie jej naliczania najpóźniej od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku przez pracownika. Ustawodawca wybór pozostawił pracownikowi, ten sam musi przemyśleć, która opcja będzie dla niego korzystniejsza. Ogólne założenia ulgi dla klasy średniej są jasne, jednak mówiąc kolokwialnie, im dalej w las, tym ciemniej. Najwięcej niejasności wywołuje kwestia ulgi w przypadku pracowników, którzy poza umową o pracę wykonują umowy zlecenia czy pobierają wynagrodzenia z tytułu powołania lub są zatrudnieni na kontraktach managerskich.

Wojciech Garczyński, doradca podatkowy w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek wskazuje wyraźnie, że z ulgi mogą skorzystać jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na ½ etatu, a jego pensja mieści się w ustawowym przedziale,  również może skorzystać z ulgi. Jednak przepis nie dotyczy umów zleceń. Zaznaczył także, że choć ulga dla klasy średniej i kwota wolna od podatku to dwa inne rozwiązania, to można z nich skorzystać jednocześnie. W praktyce ktoś, kto nie ma prawa do ulgi lub z niej świadomie zrezygnował, może nadal korzystać z kwoty wolnej. Ten przypadek dotyczyć będzie pracowników, których wynagrodzenie nie mieści się w limicie przewidzianym dla ulgi lub którzy złożyli wniosek o jej stosowanie. W ich przypadku konieczne będzie nadal rozliczanie zaliczek z zastosowaniem odliczenia (czyli 425 zł/miesięcznie – czyli kwoty miesięcznego odliczenia wynikającego z podwyższonej kwoty wolnej). Warto także pamiętać, że wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę, w przeciwieństwie do zasiłków chorobowych, jest wliczane do przychodu przy wyliczaniu limitu wynagrodzenia do ulgi.

Emeryci a Polski Ład

Ulga dla klasy średniej przysługuje także pracującym emerytom, ale tylko w zakresie wynagrodzenia za pracę czy za usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych. Z dobrodziejstwa rozliczenia ulgi mogą także skorzystać pracownicy-seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie wystąpili o emeryturę. Pojawiło się także pytanie, czy czasowa rezygnacja z pobierania emerytury przez pracującego seniora uprawnia do skorzystania z ulgi dla seniorów. W świetle przepisów wydaje się, że tak. Jednak na ostateczną interpretację organów podatkowych w tej kwestii trzeba jeszcze poczekać.

Grudniowe wypłaty

Przepisy podatkowe najwięcej niejasności najczęściej wywołują w okresach przejściowych. Nie inaczej jest z nowym ładem. Ten problem dość jasno wyjaśnił ekspert z kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Z przepisów wynika jednoznacznie, żeprzy rozliczaniu na potrzeby PIT wynagrodzenia, które zostanie wypłacone w styczniu przyszłego roku, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie już odliczana od podatku. Jednak wśród specjalistów panuje zgoda, że wynagrodzenia, które trafią na konta pracowników jeszcze w tym roku, będą rozliczone na dotychczasowych zasadach.

Powracający z zagranicy i rodziny 4+ z nowymi ulgami

W polskim ładzie zawarto także wiele innych ulg. Jedną z nich jest ulga dla podatników przenoszących miejsce zamieszkania do Polski oraz rodzin, z co najmniej czwórką dzieci. Z uwagi na sposób zapisania ulg w Polskim Ładzie, podatnik każdorazowo musi przemyśleć, czy spełnia wszystkie warunki do skorzystania z ulgi. Atrakcyjnym rozwiązaniem z punktu widzenia podatnika jest fakt, że można łączyć nowe ulgi. Z tego przywileju mogą skorzystać osoby, które mają prawo do kilku ulg, a suma ich przychodów zwolnionych z podatku w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 85 528 zł. 

Oprogramowanie ERP zgodne z Polskim Ładem

W drugiej części webinaru „Polski Ład w kadrach i płacach” eksperci Comarch pokazali, na jakie wsparcie w codziennej działalności mogą liczyć przedsiębiorcy korzystający z systemów Comarch ERP w kontekście nowych przepisów. Podkreślili przy tym, że wszystkie systemy Comarch ERP (Optima, XL. XT, Altum, Enterprise) zostały już aktualizowane, tak, aby były zgodne od 1 stycznia 2022 roku z przepisami wchodzącymi w skład pakietu Polski Ład. Wszystkie rozwiązania i aktualizacje flagowych systemów Comarch ERP użytkownicy znajdą na stronie https://www.comarch.pl/erp/polski-lad/. Warto ją odwiedzić, choćby po to, aby zobaczyć, jak wyliczać w praktyce wynagrodzenia przy wyższej kwocie wolnej czy podwyższonym progu podatkowym oraz jak naliczać ulgę dla klasy średniej.

Podsumowanie

Comarch od dawna stara się przybliżać i wyjaśniać przedsiębiorcom zmiany w przepisach podatkowych. Nie inaczej jest w przypadku Polskiego Ładu. Podczas grudniowego spotkania, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców (zapisało się prawie 20 tysięcy osób), poruszono szereg tematów z obszaru kadr i płac w kontekście zmiany przepisów. Autorzy zmotywowani frekwencją, widząc głód wiedzy wśród managerów i księgowych, postanowili pójść za ciosem i przygotowali drugi webinar, dotyczący już stricte problemów podatkowych takich jak estoński CIT, nowe ulgi dla firm czy zmiany w Lessingach. „Polski Ład – zmiany dla firm w 2022 roku” odbędzie się 13 stycznia 2022. I choć organizatorzy tym razem postanowili przeprowadzić webinar dwukrotnie w tym samym dniu, tak aby zwiększyć jego dostępność, to warto zapisać się już dzisiaj.