Polska atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów

Możliwość komentowania Polska atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów została wyłączona Aktualności, Praca

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) powstała w 1995 roku, zaledwie kilka lat po transformacji gospodarczej w Polsce. Od tego czasu nieprzerwanie wspiera aktywność firm z  Polski i  z  Niemiec na sąsiednich rynkach. Obecnie jest izbą bilateralną w  Polsce, liczącą największą liczba firm członkowskich – około 1000. Jest też jedną z  największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie.

AHK logo

50-osobowy zespół izby oferuje firmom z Niemiec i Polski profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry.

A te mimo pandemii i spowolnienia w światowej gospodarce, rozwijają się coraz lepiej. Niemcy są największym partnerem handlowym Polski na świecie, pozostawiając inne kraje daleko w tyle. Polska natomiast jest dla Niemiec zdecydowanie największym partnerem handlowym w  Europie Środkowej i  Wschodniej, zajmując 5. miejsce w skali globalnej przed Włochami oraz Wielką Brytanią i daleko przed Rosją.

Członkostwo w  AHK Polska przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

Obecnie przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej działa kilkanaście komisji branżowych. Praca w  komisjach to jedna z  kluczowych form reprezentacji interesów firm członkowskich, skupionych wokół określonych zagadnień gospodarczych, bądź w  danej branży. Sektory i  tematy reprezentowane przez komisje AHK Polska obejmują m.in.: gaz i  energię, zamówienia publiczne, innowacje, edukację zawodową, prawo i  podatki, budownictwo, transport i logistykę, ochronę środowiska i energie odnawialne, rynek pracy.

Zarządzanie na najwyższym poziomie

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we wrześniu 2020 r. po pozytywnym przejściu audytu recertyfikującego Izba otrzymała. kolejny certyfikat jakości za zgodność z normą ISO 9001:2015. Wdrożony w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej system zarządzania jakością obejmuje oprócz systemowych procedur wymaganych przez normę ISO 9001, również procedury dotyczące głównych usług Izby jak np.: indywidualne poszukiwanie partnerów gospodarczych, analizy rynku, informacje prawne, zakładanie spółek w Polsce i w Niemczech, sąd polubowny, serwis członkowski czy też organizacja konferencji, seminariów i szkoleń.

AHK bada koniunkturę

AHK Polska przeprowadza również cykliczne badania koniunktury. W  tym roku odbyły się one w  dniach 15 marca – 16 kwietnia br. wśród firm członkowskich izb i  izb międzynarodowych zrzeszonych w  Sieci Izb Międzynarodowych w  Polsce (IGCC) w formie online. W badaniu wzięło udział łącznie 241 menedżerów.

Badanie gospodarcze dotyczy przede wszystkim oceny sytuacji gospodarczej i  perspektyw, jak również oceny jakości lokalizacji wśród firm członkowskich. Wyniki badań zostały zaprezentowane na wirtualnej konferencji prasowej 20 maja 2021 roku.

– Mimo, że ogólna sytuacja gospodarcza została oceniona gorzej niż w latach ubiegłych w  związku z  pandemią koronawirusa, to według własnych deklaracji większość firm znajduje się w stabilnej sytuacji i oczekuje wzrostu sprzedaży, jak również zwiększenia inwestycji – podkreślił dr Lars Gutheil, Dyrektor Zarządzający AHK Polska. – W porównaniu z  innymi europejskimi lokalizacjami, kraj ten zajmuje więc nadal czołowe miejsce pod względem atrakcyjności dla międzynarodowych firm. Z  badania wynika, że znacznie więcej firm planuje zwiększenie zatrudnienia niż jego zmniejszenie. Podobnie, co trzeci inwestor chciałby zwiększyć swoje wydatki inwestycyjne w Polsce

Spośród czynników wpływających na atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, badane firmy najwyżej oceniają członkostwo w Unii Europejskiej (93,3% pozytywnych opinii). Polska wysoko ocenia również kwalifikacje swoich pracowników oraz jakość i dostępność lokalnych dostawców.

Jednak, zdaniem Gutheila, istnieją również zagrożenia dla tej lokalizacji. Na przykład, respondenci oceniają walkę z  korupcją i przestępczością, elastyczność prawa pracy i  koszty pracy jako niższe niż w  przeszłości. Najgorzej oceniana jest przewidywalność polityki gospodarczej (66% ocen negatywnych) oraz stabilność polityczna i społeczna kraju (55%) .

Czy można odnieść sukces w Niemczech?

AHK wspiera ekspansję polskich firm na rynku niemieckim, zakładając ich spółki zależne w Niemczech lub poszukując partnerów biznesowych.

22 czerwca Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Santander Bank Polska S.A., we współpracy z Grant Thornton, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i  Technologii oraz Agencją Handlu i  Inwestycji kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (NRW) zorganizowały interesującą konferencję „Fuzje i przejęcia w Niemczech – czy można odnieść sukces?”

W  trakcie konferencji poruszono kluczowe aspekty związane z procesem fuzji i  przejęć na rynku niemieckim. Poruszono wiele interesujących przedsiębiorców zagadnień m.in.: jak wygląda rynek M&A w Niemczech i jak znaleźć firmę do przejęcia; jak kupić niemiecką firmę rodzinną; jakie zachęty inwestycyjne i wsparcie instytucjonalne mogą otrzymać polskie firmy w Niemczech?

Podczas spotkania polskie firmy, które skutecznie przeprowadziły akwizycję na rynku niemieckim dzieliły się także swoimi doświadczeniami i  udzielały cennych wskazówek polskim przedsiębiorcom, którzy rozważają tę formę wejścia na rynek niemiecki.

Oprac. na podstawie: https://ahk.pl/pl