Polacy coraz chętniej korzystają z usług kolei

Możliwość komentowania Polacy coraz chętniej korzystają z usług kolei została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Z Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury, rozmawia Radosław Nosek

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury fot. mat. prasowe

Podczas Kongresu Kolejowego w Warszawie był Pan uczestnikiem debaty „Integracja europejskiej sieci kolejowej”. Jakie najważniejsze wnioski płyną z tej dyskusji?

Integracja europejskiej sieci kolejowej jest tematem obecnym w debacie publicznej. I bardzo dobrze, ponieważ eliminacja barier technicznych przyczyniłaby się do zwiększenia bezpieczeństwa na kolei i redukcji kosztów. Integracja europejskiej sieci kolejowej zakłada rozwój kolejowych korytarzy transportowych, takich jak „Morze Północne-Morze Bałtyckie”, „Bałtyk-Adriatyk” i „Korytarza Bursztynowego”. Inwestycje realizujemy w tej i będziemy prowadzić w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Zrealizujemy m.in. prace w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze, który powinien się stać kolejową bramą do Europy, węzłach kolejowych warszawskim i poznańskim. Poprawiamy dostęp do polskich portów bałtyckich. Podpisane już zostały umowy dotyczące Gdańska, Gdyni oraz Szczecina- -Świnoujścia.

Jak Pan ocenia obecny stan sieci kolejowej w Polsce? Czy kolej już jest konkurencyjna wobec innych rodzajów transportu?

Jesteśmy na najlepszej drodze do tego, aby nasza kolej była konkurencyjna wobec innych rodzajów transportu. Podstawowym atutem kolei w stosunku do transportu kołowego jest jej ekologiczny charakter. Pasażerowie doceniają atuty kolei, ponieważ w ostatnich latach systematycznie zwiększa się dopuszczalna prędkość na sieci kolejowej. Za sprawą prac modernizacyjnych udało się również zwiększyć udział linii kolejowych o większych naciskach, co ma duże znaczenie dla rozwoju przewozów towarowych. Powstaje efekt synergii, gdyż inwestycje w rewitalizację linii, modernizację taboru i dworców, ale także wprowadzanie rozwiązań adresowanych do klientów, takich jak Wspólny Bilet czy wprowadzona ostatnio przez PKP Intercity możliwość wyboru miejsc w internetowym systemie sprzedaży biletów tego przewoźnika, przyczyniają się do tego, że pasażerowie wracają na kolej. Liczba pasażerów w okresie 2015-2018 wzrosła o ponad 10 proc., czyli aż o 31 mln podróżnych. Pokazuje to, że Polacy coraz chętniej korzystają z usług kolei i doceniają jej zalety względem transportu samochodowego.

Proszę ocenić dynamikę rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Czy spodziewane spowolnienie gospodarcze nie wpłynie na nią negatywnie?

Rozwój gospodarczy, sprawne funkcjonowanie kraju, możliwości rozwoju cywilizacyjnego, a nawet pozycja na arenie międzynarodowej zależą od nowoczesnej infrastruktury: dróg czy linii kolejowych. Skuteczna realizacja projektów infrastrukturalnych jest jednym z głównych czynników decydujących o sytuacji gospodarczej państwa. Dlatego sukcesywnie i konsekwentnie realizujemy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Budujemy spójny system połączeń drogowych, łączący wszystkie regiony Polski. Kierujemy do realizacji, budujemy i oddajemy do użytku kolejne odcinki najważniejszych dla naszego kraju dróg krajowych, takich jak autostrady A1 i A2, drogi ekspresowe S3, S5, S6, S7 i S8, czy też obwodnice kolejnych miast. Postępuje realizacja szlaków drogowych, kluczowych dla wschodnich regionów naszego kraju i całej Europy Środkowej, czyli szlaku Via Baltica oraz Via Carpatia. Realizujemy też duży program, stanowiący jeden z filarów walki z wykluczeniem komunikacyjnym, czyli Fundusz Dróg Samorządowych. W jego ramach w ciągu 10 lat, do 2028 roku, do samorządów trafi 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki. Te pieniądze oznaczają dziesiątki tysięcy kilometrów zmodernizowanych i wybudowanych dróg gminnych i powiatowych. Mamy nadzieję, że dzięki inwestycjom w drogi lokalne nie tylko zmniejszy się obszar wykluczenia komunikacyjnego, ale także polskie mniejsze firmy będą mogły budować swój potencjał, aby w przyszłości móc startować w większych przetargach.