Podsumowanie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych po III etapie

Możliwość komentowania Podsumowanie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych po III etapie została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia, Inwestycje, porady ekspertów

Jak podaje Polski Fundusz Rozwoju, już ponad 2 mln Polaków inwestuje w bezpieczną przyszłość wspólnie z pracodawcą oraz zarabia w PPK i PPE.

10 listopada 2020 r. minął ostatni termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla firm II i III etapu, zatrudniających powyżej 20 pracowników. Na koniec 2029 r. 25,8 tys. firm prowadzi PPK lub PPE, a wspólnie z pracodawcą oszczędza ponad 2 mln pracowników. Oznacza to, że 2,6 mln Polaków aktywnie oszczędza na cele emerytalne w III filarze (uwzględniając PPK, PPE, IKE i IKZE). Wartość aktywów zgromadzonych w PPK wynosi 2,72 mld zł, a całkowita suma wpłat do PPK wyniosła 2,49 mld zł. To oznacza, że od początku istnienia fundusze PPK zarobiły łącznie ponad 230 mln zł. Średnia stopa zwrotu z funduszy PPK od powstania to 10,1%, a całkowita stopa zwrotu z inwestycji w PPK z punktu widzenia pracownika zarabiającego średnią krajową wyniosła ponad 120%.

1 stycznia 2021 r. ustawą o PPK objęte zostały podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

mat. pfr

Podsumowanie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych po III etapie – ZOBACZ