Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2022 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2022 r. została wyłączona Aktualności

We wrześniu 2022 r. wolumen obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 986 162 MWh i wzrósł tym samym w porównaniu do września ubiegłego roku o 103,2 proc., a także o 92,2 proc. względem sierpnia br.

Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2022 r. grafika TGE
Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2022 r. grafika TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2022 r. 11 882 212 MWh, co oznacza spadek o 53,6 proc. w stosunku do września 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 855,09 zł/MWh i jest to spadek o 535,67 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła we wrześniu 2022 r. 1 781,79 zł/MWh, co stanowi spadek o 8,28 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu
w sierpniu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu 2022 r. transakcje o wolumenie 10 154 229 MWh. Oznacza to spadek r/r o 59,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 901,74 zł/MWh, co stanowi spadek o 202,89 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła we wrześniu br. 971,09 zł/MWh, czyli o 53,80 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się we wrześniu 2022 r. na poziomie 1 425 466 MWh, co stanowi spadek r/r o 9,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 126,73 zł/MWh i jest to spadek o 34,40 zł/MWh względem sierpnia br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł we wrześniu 2022 r. o 43,5 proc. r/r, do poziomu 7 938 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 029,72 zł/toe, co oznacza spadek względem sierpnia br. o 68,33 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł we wrześniu 2022 r. 3 986 162 MWh, co stanowi wzrost o 103,2 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na rekordowym poziomie 5,94 zł/MWh i stanowi to wzrost o 1,99 zł/MWh w stosunku do sierpnia 2022 r.

Towary rolno-spożywcze

We wrześniu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2022 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM11 882 21211 732 14925 618 392
RDB (RTG)114 261162 475185 320
RDN (RTG)2 292 3102 349 9903 104 789
RTPE (OTF)9 475 6419 219 68422 328 284
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM10 154 2297 832 28224 955 796
RDBg (RTG)248 192180 313513 393
RDNg (RTG)1 189 344611 5441 209 024
RTPG (OTF)8 716 6937 040 42523 233 379
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 425 4662 011 6351 571 655
zielone certyfikaty1 390 6691 975 8401 537 985
sesje RPM (RTG)513 685517 928647 498
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)876 9841 457 911890 487
błękitne certyfikaty34 79735 79633 670
sesje RPM (RTG)26 45524 88928 678
TP na RPM (RTG)8 34110 9074 992
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM7 9386 2895 532
sesje RPM (RTG)7 9106 2895 410
TP na RPM (RTG)270122
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 986 1622 073 5211 962 155
OZE3 986 1622 073 5211 962 155
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A00

źródło informacji: TGE