Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2022 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2022 r. została wyłączona Aktualności, Polski Kapitał

Obroty na rynku gazu ziemnego wyniosły w styczniu 18 247 785 MWh, co stanowi wzrost o 23,0 proc. r/r. Był to najlepszy styczeń w historii obrotu gazem na TGE. Styczeń był pierwszym miesiącem od kwietnia ub.r., w którym nastąpiły spadki cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego. W minionym miesiącu nastąpiły również spadki cen gazu na rynku spot.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2022 r. 12 685 538 MWh, co oznacza wzrost o 1,7 proc. w stosunku do stycznia 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu 2022 r. na poziomie 666,90 zł/MWh i jest to spadek o 163,08 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w styczniu 2022 r. 627,17 zł/MWh, co stanowi wzrost o 56,26 zł/MWh względem analogicznej ceny z grudnia ubiegłego roku.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu 2022 r. transakcje o wolumenie 18 247 785 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 23,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 393,20 zł/MWh i jest to spadek o 141,45 zł/MWh względem grudnia 2021 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w styczniu 2022 r. 241,29 zł/MWh, czyli o 5,72 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu ub.r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w styczniu 2022 r. 1 441 767 MWh, co stanowi spadek r/r o 0,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 261,66 zł/MWh i oznacza to spadek o 15,52 zł/MWh względem grudnia 2021 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w styczniu 2022 r. o 7,4 proc. r/r, do poziomu 4 134 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 717,17 zł/toe – wzrost względem grudnia 2021 r. o 61,50 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 609 644 MWh, co stanowi wzrost o 55,9 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w styczniu 3,14 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do grudnia ub.r. o 0,56 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W styczniu na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2022 roku

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM12 685 53817 748 62712 468 574
RDB (RTG)114 399117 140216 673
RDN (RTG)2 872 9592 862 0382 946 435
RTPE (OTF)9 698 18114 769 4509 305 466
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM18 247 78517 173 11714 838 795
RDBg (RTG)652 732829 291743 236
RDNg (RTG)1 879 5362 931 6962 625 168
RTPG (OTF)15 715 51713 412 13011 470 391
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 441 7672 519 5551 442 818
zielone certyfikaty1 397 3992 485 1931 401 641
sesje RPM (RTG)396 313495 267575 037
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 001 0861 989 925826 604
błękitne certyfikaty44 36834 36341 177
sesje RPM (RTG)32 60026 26530 106
TP na RPM (RTG)11 7688 09811 072
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM4 1347 9713 850
sesje RPM (RTG)4 1347 6043 848
TP na RPM (RTG)03672
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 609 6443 513 2802 314 764
OZE3 609 6443 513 2802 314 764
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM002 350
pszenica klasy A000
pszenica klasy B002 350
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A00