Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2021 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2021 r. została wyłączona Aktualności, Biznes

Wolumen obrotu na rynku terminowym gazu ziemnego przekroczył 21 TWh, co jest najlepszym wynikiem od października 2014 r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2021 roku 15 216 454 MWh, co oznacza wzrost o 0,4 proc. w stosunku do sierpnia 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu br. na poziomie 383,42 zł/MWh i jest to wzrost o 5,42 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w sierpniu 361,15 zł/MWh, co stanowi wzrost o 9,93 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2021 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu transakcje o wolumenie 22 346 332 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 140,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w sierpniu 211,80 zł/MWh i jest to wzrost o 39,82 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w sierpniu 152,70 zł/MWh, czyli o 23,50 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 1 233 441 MWh, co stanowi spadek r/r o 41,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 181,95 zł/MWh i oznacza to wzrost o 8,19 zł/MWh względem lipca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w sierpniu o 33,8 proc. r/r, do poziomu 4 682 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 314,85 zł/toe (wzrost względem lipca br. o 33,06 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 487 990 MWh, co stanowi wzrost o 112,9 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w sierpniu 1,41 zł/MWh i jest to spadek w stosunku do lipca br. o 0,05 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W sierpniu na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
RAZEM15 216 45421 371 09615 153 317
RDB (RTG)236 339201 349222 123
RDN (RTG)2 806 5502 984 3022 521 459
RTPE (OTF)12 173 56618 185 44612 409 735
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
RAZEM22 346 33216 849 0119 282 157
RDBg (RTG)308 408297 846321 973
RDNg (RTG)939 840794 832684 288
RTPG (OTF)21 098 08415 756 3338 275 896
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
RAZEM1 233 4411 716 1502 095 492
zielone certyfikaty1 204 4511 681 4352 052 813
sesje RPM (RTG)610 007807 356724 084
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)594 445874 0791 328 729
błękitne certyfikaty28 99034 71642 679
sesje RPM (RTG)26 93231 89231 922
TP na RPM (RTG)2 0582 82410 758
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
RAZEM4 6829 9367 073
sesje RPM (RTG)4 6828 3067 073
TP na RPM (RTG)01 6300
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
RAZEM1 487 9902 030 483698 993
OZE1 487 9902 030 483698 993
kogeneracja000
Towary rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000