Podsumowanie działalności TGE w październiku 2022 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w październiku 2022 r. została wyłączona Aktualności

W październiku zanotowano wysokie obroty na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na rynku spot energii elektrycznej zawarto transakcje o wolumenie 2 565 378 MWh i jest to najlepszy wynik od maja br., z kolei na rynku spot gazu ziemnego obroty wyniosły 2 207 814 MWh, co stanowi najlepszy wynik od marca br.

Podsumowanie działalności TGE w październiku 2022 r

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2022 r. 8 038 795 MWh, co oznacza spadek o 66,7 proc. w stosunku do października 2021 r. Na rynku spot energii elektrycznej zawarto transakcje o wolumenie 2 565 378 MWh i jest to najlepszy wynik od maja br. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w październiku br. na poziomie 646,32 zł/MWh i jest to spadek o 208,77 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła
w październiku 2022 r. 1 076,58 zł/MWh, co stanowi spadek o 705,21 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2022 r. transakcje o wolumenie 10 375 035 MWh. Oznacza to spadek r/r o 31,5 proc. Na rynku spot gazu ziemnego obroty wyniosły 2 207 814 MWh, co stanowi najlepszy wynik od marca br. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 350,13 zł/MWh, co stanowi spadek o 551,61 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w październiku br. 805,35 zł/MWh, czyli o 165,74 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku 2022 r. na poziomie 1 256 234 MWh, co stanowi spadek r/r o 37,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 144,37 zł/MWh i jest to wzrost o 17,64 zł/MWh względem września br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w październiku 2022 r. o 31,8 proc. r/r, do poziomu 5 789 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 085,49 zł/toe, co oznacza wzrost względem września br. o 55,77 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w październiku 2022 r. 3 187 241 MWh, co stanowi wzrost o 4,5 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 5,60 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,34 zł/MWh w stosunku do września 2022 r.

Towary rolno-spożywcze

W październiku 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w październiku 2022 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM8 038 79511 882 21224 167 983
RDB (RTG)160 238114 261155 160
RDN (RTG)2 405 1402 292 3102 596 603
RTPE (OTF)5 473 4179 475 64121 416 220
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM10 375 03510 154 22915 148 229
RDBg (RTG)381 325248 192686 764
RDNg (RTG)1 826 4891 189 3441 387 278
RTPG (OTF)8 167 2218 716 69313 074 187
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 256 2341 425 4662 014 376
zielone certyfikaty1 227 9931 390 6691 982 451
sesje RPM (RTG)341 171513 685875 030
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)886 822876 9841 107 421
błękitne certyfikaty28 24134 79731 925
sesje RPM (RTG)22 95426 45526 088
TP na RPM (RTG)5 2878 3415 837
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM5 7897 9388 486
sesje RPM (RTG)5 7897 9108 486
TP na RPM (RTG)0270
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 187 2413 986 1623 048 682
OZE3 187 2413 986 1623 048 682
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

ŹRÓDŁO INFORMACJI: TGE