Podsumowanie działalności TGE w marcu 2024 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w marcu 2024 r. została wyłączona Aktualności

Obroty gazem ziemnym na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) wzrosły w marcu br. o 116,5 proc. względem lutego br. oraz o 23,5 proc. względem marca roku poprzedniego, do poziomu blisko 2 TWh.

Podsumowanie działalności TGE marzec 2024 energia elektryczna
Podsumowanie działalności TGE marzec 2024 energia elektryczna

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2024 r. 10 679 682 MWh, co oznacza spadek o 16,5 proc. w stosunku do marca 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu br. na poziomie 326,17 zł/MWh i jest to spadek o 16,10 zł/MWh w porównaniu do lutego br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w marcu 2024 r. 443,17 zł/MWh, co stanowi wzrost o 6,76 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu 2024 r. transakcje o wolumenie 10 106 359 MWh, co stanowi spadek r/r o 29,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 137,56 zł/MWh i jest o 4,21 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w marcu br. 157,81 zł/MWh, czyli o 3,41 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym br.

Podsumowanie działalności TGE marzec 2024_gaz ziemny
Podsumowanie działalności TGE marzec 2024_gaz ziemny

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w marcu br. na poziomie 1 418 332 MWh, co stanowi spadek r/r o 30,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 46,97 zł/MWh i jest to wzrost o 0,55 zł/MWh względem lutego 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w marcu br. o 18,5 proc. r/r, do poziomu 9 547 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 164,61 zł/toe, co oznacza wzrost względem lutego br. o 24,38 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w marcu 2024 r. 5 222 362 MWh, co oznacza spadek o 11,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 9,88 zł/MWh i stanowi to wzrost o 0,08 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W marcu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w marcu 2024 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM10 679 68210 972 16712 788 419
RDB (RTG)233 600237 437378 683
RDN (RTG)4 039 9573 784 0933 966 055
RTPE (OTF)6 406 1256 950 6378 443 682
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM10 106 35910 468 77614 280 851
RDBg (RTG)312 705290 141464 951
RDNg (RTG)1 925 290889 1041 559 270
RTPG (OTF)7 868 3649 289 53112 256 630
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 418 3321 403 9732 039 910
zielone certyfikaty1 377 1851 371 7742 000 244
sesje RPM (RTG)404 885294 971496 159
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)972 3001 076 8031 504 085
błękitne certyfikaty41 14732 19839 666
sesje RPM (RTG)34 08424 26733 675
TP na RPM (RTG)7 0637 9315 991
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM9 5478 25311 713
sesje RPM (RTG)9 4798 25111 632
TP na RPM (RTG)68282
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM5 222 3624 446 8285 869 565
OZE5 222 3624 446 8285 869 565
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE