Podsumowanie działalności TGE w marcu 2023 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w marcu 2023 r. została wyłączona Aktualności

Marzec przyniósł rekordowe obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniosły one 5 869 565 MWh, co stanowi wzrost o 18,7 proc. względem marca roku 2022 oraz o 11,1 proc. względem grudnia roku 2022, kiedy odnotowano poprzedni rekord miesięcznych obrotów tymi gwarancjami (5 283 285 MWh).

grafika TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2023 r. 12 788 419 MWh, co oznacza spadek o 7,7 proc. w stosunku do marca 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu br. na poziomie 577,87 zł/MWh i jest to spadek o 97,61 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w marcu 2023 r. 738,65 zł/MWh, co stanowi spadek o 68,46 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu 2023 r. transakcje o wolumenie 14 280 851 MWh, co stanowi wzrost r/r o 40,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 225,41 zł/MWh, co stanowi spadek o 57,97 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w marcu br. 266,72 zł/MWh, czyli o 48,20 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w marcu 2023 r. na poziomie 2 039 910 MWh, co stanowi spadek r/r o 19,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 214,59 zł/MWh i jest to spadek o 17,78 zł/MWh względem lutego 2023 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w marcu 2023 r. o 36,6 proc. r/r, do poziomu 11 713 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 091,42 zł/toe, co oznacza spadek względem lutego br. o 15,34 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 2023 r. 5 869 565 MWh, co stanowi wzrost o 18,7 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 11,00 zł/MWh i stanowi to spadek o 2,89 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W marcu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w marcu 2023 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM12 788 4199 356 64913 854 905
RDB (RTG)378 683465 544127 410
RDN (RTG)3 966 0554 395 2612 958 669
RTPE (OTF)8 443 6824 495 84410 768 826
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM14 280 85112 585 92010 164 932
RDBg (RTG)464 951309 257533 716
RDNg (RTG)1 559 2701 373 5681 919 066
RTPG (OTF)12 256 63010 903 0957 712 150
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 039 9101 655 1932 519 770
zielone certyfikaty2 000 2441 628 6572 478 965
sesje RPM (RTG)496 159413 547900 796
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 504 0851 215 1101 578 169
błękitne certyfikaty39 66626 53640 805
sesje RPM (RTG)33 67520 84633 209
TP na RPM (RTG)5 9915 6907 596
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM11 7136 0678 576
sesje RPM (RTG)11 6326 0668 557
TP na RPM (RTG)82120
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM5 869 5652 500 4694 946 768
OZE5 869 5652 500 3694 946 768
kogeneracja01000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM00600
pszenica klasy A000
pszenica klasy B00500
pszenica klasy C000
żyto klasy B00100
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE