Podsumowanie działalności TGE w maju 2024 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w maju 2024 r. została wyłączona Aktualności

Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrosły w maju br. o 66,6 proc. względem maja ub.r., do poziomu 4 832 528 MWh. Obroty tym towarem osiągnęły w pierwszych pięciu miesiącach roku już niespełna 26,8 TWh i przekroczyły zarazem poziom z rekordowego do tej pory półrocza, okresu styczeń–czerwiec ub.r. (25,7 TWh).

grafika TGE
grafika TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2024 r. 8 485 226 MWh, co oznacza spadek o 17,7 proc. w stosunku do maja 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju br. na poziomie 377,98 zł/MWh i jest to wzrost o 20,05 zł/MWh w porównaniu do kwietnia br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w maju 2024 r. 479,06 zł/MWh, co stanowi wzrost
o 12,09 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Podsumowanie dzialalnosci TGE w maju 2024_energia_elektryczna grafika TGE
Podsumowanie działalności TGE w maju 2024 energia_elektryczna grafika TGE

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2024 r. transakcje o wolumenie 9 683 673 MWh, co stanowi wzrost r/r o 1,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 150,60 zł/MWh i jest o 9,94 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w maju br. 188,03 zł/MWh, czyli o 13,84 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w maju br. na poziomie 2 339 240 MWh, co stanowi spadek r/r o 15,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 42,28 zł/MWh i jest to spadek o 0,39 zł/MWh względem kwietnia 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w maju br. o 34,3 proc. r/r, do poziomu 13 063 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 899,89 zł/toe, co oznacza wzrost względem kwietnia br. o 504,86 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w maju 2024 r. 4 832 528 MWh, co oznacza wzrost o 66,6 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 6,21 zł/MWh i stanowi to spadek o 1,38 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W maju 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w maju 2024 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM8 485 2269 198 46010 309 290
RDB (RTG)165 321203 580346 132
RDN (RTG)3 764 7013 555 5494 138 216
RTPE (OTF)4 555 2045 439 3315 824 942
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM9 683 6739 457 3939 527 163
RDBg (RTG)245 051359 408286 878
RDNg (RTG)736 4641 623 1921 007 040
RTPG (OTF)8 702 1587 474 7938 233 245
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 339 2401 669 7842 762 627
zielone certyfikaty2 302 2671 643 1332 722 876
sesje RPM (RTG)330 144461 747567 904
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 972 1231 181 3852 154 971
błękitne certyfikaty36 97326 65139 751
sesje RPM (RTG)30 97121 36836 323
TP na RPM (RTG)6 0035 2833 428
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM13 06312 8009 725
sesje RPM (RTG)12 06812 6649 528
TP na RPM (RTG)994136197
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM4 832 5284 919 1662 900 952
OZE4 832 5284 919 1662 900 952
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE