Podsumowanie działalności TGE w maju 2023 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w maju 2023 r. została wyłączona Aktualności

Obroty gazem ziemnym na TGE utrzymują się na wysokim poziomie. W maju 2023 r. na rynku terminowym wyniosły one 8,2 TWh, co – pomimo spadku r/r – było jednocześnie wartością wyższą niż w kwietniu br. czy też w niektórych miesiącach wiosennych i letnich roku 2022. Pozwoliło to przekroczyć na RTPG w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku 50 TWh, co jest wartością wyższą niż wolumen w analogicznym okresie rekordowego roku 2021.

Podsumowanie działalności TGE w maju 2023 r.
Podsumowanie działalności TGE w maju 2023 r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2023 r. 10 309 290 MWh, co oznacza spadek o 10,3 proc. w stosunku do maja 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju br. na poziomie 493,07 zł/MWh i jest to spadek o 87,90 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w maju 2023 r. 701,17 zł/MWh, co stanowi spadek o 62,05 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2023 r. transakcje o wolumenie 9 527 163 MWh, co stanowi spadek r/r o 22,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 158,60 zł/MWh, co stanowi spadek o 63,68 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w maju br. 256,95 zł/MWh, czyli o 35,38 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w maju 2023 r. na poziomie 2 762 627 MWh, co stanowi spadek r/r o 12,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 196,91 zł/MWh i jest to spadek o 1,95 zł/MWh względem kwietnia 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w maju 2023 r. o 26,7 proc. r/r, do poziomu 9 725 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 248,88 zł/toe, co oznacza wzrost względem kwietnia br. o 100,10 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w maju 2023 r. 2 900 952 MWh, co stanowi spadek o 6,8 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 20,21 zł/MWh i stanowi to wzrost o 9,28 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W maju 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w maju 2023 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM10 309 29011 150 69011 494 537
RDB (RTG)346 132335 132163 459
RDN (RTG)4 138 2164 366 2482 615 174
RTPE (OTF)5 824 9426 449 3108 715 904
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM9 527 1638 571 61012 220 004
RDBg (RTG)286 878351 300351 891
RDNg (RTG)1 007 0401 309 152850 848
RTPG (OTF)8 233 2456 911 15811 017 265
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 762 6272 104 3713 166 455
zielone certyfikaty2 722 8762 074 9623 124 735
sesje RPM (RTG)567 904434 161630 002
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)2 154 9711 640 8002 494 733
błękitne certyfikaty39 75129 40941 719
sesje RPM (RTG)36 32327 36538 042
TP na RPM (RTG)3 4282 0433 677
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM9 7258 29713 262
sesje RPM (RTG)9 5288 26113 062
TP na RPM (RTG)19735200
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 900 9523 734 8463 113 840
OZE2 900 9523 734 8463 113 840
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM00650
pszenica klasy A000
pszenica klasy B00650
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE