Podsumowanie działalności TGE w lutym 2022 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w lutym 2022 r. została wyłączona Aktualności

Na Towarowej Giełdzie Energii utrzymują się wysokie obroty gazem ziemnym. W lutym 2022 r. wyniosły one 13 938 703 MWh, co stanowi wzrost o 19,2 proc. r/r. Jest to jednocześnie najlepszy luty w historii obrotu gazem na TGE.

Podsumowanie działalności TGE w lutym 2022 r. infografika TGE
Podsumowanie działalności TGE w lutym 2022 r. infografika TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2022 r. 15 501 498 MWh, co oznacza spadek o 8,3 proc. w stosunku do lutego 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym 2022 r. na poziomie 525,89 zł/MWh i jest to spadek o 141,01 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w lutym 2022 r. 618,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 8,87 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2022 r. transakcje o wolumenie 13 938 703 MWh, co oznacza wzrost r/r o 19,2 proc. Jest to jednocześnie najlepszy luty w historii obrotu gazem na TGE. Taki wynik to efekt wysokich obrotów na rynku terminowym tego towaru (RTPG), na którym obroty wzrosły r/r o 48,0 proc., do poziomu 12 264 805 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 383,06 zł/MWh i jest to spadek o 10,14 zł/MWh względem stycznia 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w lutym 2022 r. 284,28 zł/MWh, czyli o 42,99 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu
w styczniu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lutym 2022 r. 1 692 437 MWh, co stanowi spadek r/r o 37,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 256,90 zł/MWh i oznacza to spadek o 4,76 zł/MWh względem stycznia 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lutym 2022 r. o 46,6 proc. r/r, do poziomu 4 593 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 665,55 zł/toe – spadek względem stycznia 2022 r. o 51,62 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 482 781 MWh, co stanowi spadek o 25,1 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w lutym 3,19 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do stycznia 2022 r. o 0,05 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W lutym na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w lutym 2022 roku

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM15 501 49812 685 53816 910 211
RDB (RTG)110 182114 399215 442
RDN (RTG)2 545 8902 872 9593 016 055
RTPE (OTF)12 845 4269 698 18113 678 714
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM13 938 70318 247 78511 691 148
RDBg (RTG)560 370652 732862 880
RDNg (RTG)1 113 5281 879 5362 542 632
RTPG (OTF)12 264 80515 715 5178 285 636
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 692 4371 441 7672 723 634
zielone certyfikaty1 666 6621 397 3992 675 056
sesje RPM (RTG)575 262396 313621 790
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 091 4011 001 0862 053 266
błękitne certyfikaty25 77544 36848 579
sesje RPM (RTG)21 76032 60039 130
TP na RPM (RTG)4 01511 7689 449
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM4 5934 1348 602
sesje RPM (RTG)4 5934 1348 401
TP na RPM (RTG)00201
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 482 7813 609 6441 980 233
OZE1 482 7813 609 6441 980 233
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM001 500
pszenica klasy A000
pszenica klasy B001 500
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A00
Podsumowanie-dzialalnosci-TGE-w-lutym-2022_infografika-1
Podsumowanie-dzialalnosci-TGE-w-lutym-2022_infografika-1 TGE
Podsumowanie dzialalnosci TGE w lutym 2022_infografika-2
Podsumowanie dzialalnosci TGE w lutym 2022_infografika-2

źródło mat. prasowe: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.