PKP Intercity wybrało wykonawcę dla największej inwestycji infrastrukturalnej przewoźnika w Przemyślu

Możliwość komentowania PKP Intercity wybrało wykonawcę dla największej inwestycji infrastrukturalnej przewoźnika w Przemyślu została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Spośród 8 wykonawców, którzy wyrazili zainteresowanie realizacją przebudowy stacji postojowej Przemyśl Bakończyce wraz z budową ekologicznej myjni całorocznej, PKP Intercity wybrało konsorcjum firm KZN Rail sp. z o.o. i Wadoma W. Małkowiak, W. Bodziony spółka komandytowa. Wykonawca zrealizuje zamówienie za kwotę 339 918 510,56 zł brutto. Postępowanie, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Spółka przeznaczyła za sfinansowanie zamówienia kwotę 383 315 252,90 zł brutto.

Wizualizacja myjnia stacja postojowa PKP Intercity w Przemyślu mat. prasowe PKP Intercity
Wizualizacja myjnia stacja postojowa PKP Intercity w Przemyślu mat. prasowe PKP Intercity

Po analizie przedstawionych ofert, złożonych w ogłoszonym 12 czerwca 2023 roku postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją stacji postojowej Przemyśl Bakończyce, za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert, którymi były: cena za realizację zamówienia oraz termin realizacji zamówienia, PKP Intercity uznało ofertę konsorcjum firm KZN Rail sp. z o.o. i Wadoma W. Małkowiak, W. Bodziony spółka komandytowa. Wykonawca ten zadeklarował w swej ofercie realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Przetarg ten spotkał się z dużym odzewem z rynku – zgłosiło się do niego 8 wykonawców.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebudowę stacji postojowej Przemyśl Bakończyce, w tym także za budowę całorocznej myjni automatycznej. Nowa, ekologiczna myjnia podniesie przede wszystkim standard utrzymania taboru oraz zminimalizuje oddziaływanie na środowisko naturalne. Dzięki przebudowie zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów, poprawiona zostanie gospodarka wodna obiektu oraz możliwe będzie kompleksowe mycie taboru, podgrzewanie składów, a przede wszystkim usprawnienie pracy całej stacji Przemyśl Główny i dostosowanie do obsługi już posiadanych przez spółkę pojazdów, jak i nowoczesnego taboru, planowanego do zakupu. Po przebudowie stacja będzie umożliwiała realizację lepszej oferty przewozowej oraz pozwoli na znaczącą poprawę warunków i komfortu pracy na stacji, dzięki powstaniu zaplecza administracyjnego. Rozbudowa układu torowego pozwoli obsłużyć większą liczbę składów i podniesie efektywność przygotowania pociągów do trasy.

Inwestycja w Przemyślu to największa inwestycja infrastrukturalna PKP Intercity. Dzięki przebudowie stacji postojowej, powstaniu nowych budynków hal napraw nie tylko zostanie zwiększona siatka połączeń, lecz także zwiększy się zatrudnienie do nawet 150 osób, a co za tym idzie umożliwi to znaczący rozwój regionu. Budowana myjnia będzie jedną z 7 nowoczesnych myjni w zapleczu technicznym spółki – powiedział Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

Realizacja inwestycji w części dotyczącej budowy całorocznej myjni automatycznej została ujęta w projekcie „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-0023/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PKP Intercity pozyskało 1,01 mld złotych dotacji.

źródło informacji: PKP Intercity