Pierwsza transakcja na Rynku Terminowym Praw Majątkowych, prowadzonym przez TGE w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu

Możliwość komentowania Pierwsza transakcja na Rynku Terminowym Praw Majątkowych, prowadzonym przez TGE w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu została wyłączona Aktualności, Biznes

Na początku stycznia 2023 r. została zawarta pierwsza transakcja na Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM), działającym na TGE w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF). OTF funkcjonuje od maja 2020 r. – została wdrożona w odpowiedzi na konieczność dostosowania regulacji i obrotu na Giełdzie do przepisów dyrektywy MiFID2. Transakcje na OTF zawierane są w ramach Rynku Terminowego Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE), Rynku Terminowego Produktów z dostawą gazu (RTPG) oraz Rynku Terminowego Praw Majątkowych (RTPM).

TGE-logotyp-pion

– Pomimo wielu zmian legislacyjnych z kryzysem energetycznym w tle, Towarowa Giełda Energii zakończyła rok 2022 dobrym wynikiem, a grudzień przyniósł rekordy na rynku spot energii elektrycznej. Początek tego roku również nas zaskoczył pierwszą transakcją na Rynku Terminowym Praw Majątkowych i dalszymi rekordami na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego. Jest to dobry prognostyk na przyszłość i dowód na to, że Giełda ma potencjał rozwojowy oraz silną pozycję, którą niezmiennie buduje od ponad 20 lat – mówi Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych.

5 stycznia 2023 r. została zawarta pierwsza transakcja na Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM), który funkcjonuje w ramach uruchomionej w maju 2020 r. Zorganizowanej Platformy Obrotu (Organised Trading Platform – OTF). W robocze wtorki i czwartki notowane są na tym rynku instrumenty terminowe z dostawą praw majątkowych analogicznych do dostarczanych poprzez zakup instrumentu PMOZE_A notowanego na rynku spot (RPM). Obrót analogicznymi instrumentami terminowymi, jednakże w innej sytuacji regulacyjnej – przed wejściem w życie dyrektywy MiFID2 – miał miejsce wcześniej, w latach 2016–2017, w ramach Rynku Towarów Giełdowych na Rynku Terminowym Towarowym (RTT). Ostatnie transakcje podobnymi instrumentami terminowymi zawarto zatem – aż do 5 stycznia 2023 r. – w grudniu 2017 r. na RTT.

Notowania na RTPM obejmują na każdej sesji cztery instrumenty terminowe, tj. z dostawą w najbliższych okresach, którymi są trzecie czwartki w maju oraz w listopadzie. W związku z tym 5 stycznia br. były notowane instrumenty z dostawą w maju roku 2023 (kod instrumentu: F-OZE_05-23), w listopadzie roku 2023 (F-OZE_11-23), w maju roku 2024 (F-OZE_05-24) oraz w listopadzie roku 2024 (F-OZE_11-24).

Wszystkie instrumenty notowane na RTPM są instrumentami finansowymi wedle definicji MiFID2. Czwartkowa transakcja została zawarta z dostawą w maju roku 2024 (instrument F-OZE_05-24), dla wolumenu 1000 MWh (1 kontrakt terminowy) i przy cenie 205,00 zł/MWh.

Zorganizowana Platforma Obrotu została wdrożona na TGE w maju 2020 r. w efekcie dostosowania regulacji i obrotu na Giełdzie do przepisów dyrektywy MiFID2. Transakcje na OTF zawierane są w ramach Rynku Terminowego Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE), Rynku Terminowego Produktów z dostawą gazu (RTPG) oraz Rynku Terminowego Praw Majątkowych (RTPM), na którym produkty zostały przekształcone w instrumenty finansowe. OTF stanowi dopełnienie oferty TGE w zakresie kontraktacji długoterminowej w celu zabezpieczenia cen oraz dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych do energii elektrycznej wytworzonej w OZE w przyszłości.

źródło informacji: TGE