Perła Medycyny 2018 dla Szpitala Grochowskiego

Możliwość komentowania Perła Medycyny 2018 dla Szpitala Grochowskiego została wyłączona Aktualności, Zdrowie

Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. został uhonorowany Perłą Medycyny 2018 w kategorii: Szpitale publiczne (Spółki) – poniżej 400 łóżek. Szpital działa od 1 października 2013 roku w formule spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa. W zastępstwie Witolda Bromboszcza, Prezesa Zarządu, nagrodę odebrała Ewa Szkiela, Prokurent, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala Grochowskiego.

Perła Medycyny 2018 dla Szpitala Grochowskiego fot. maat prasowe

 

logo szpital Grochowski fot. mat. prasowe

Wszystkie procedury w Szpitalu realizowane są w oparciu o kontrakt z NFZ. Spółka prowadzi działalność leczniczą za pomocą 2 przedsiębiorstw:

1) Szpital – ok. 250 łóżek z pełnym zapleczem diagnostycznym;

2) Przychodnia  Specjalistyczna wraz z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną.

Działalność komercyjna Spółki prowadzona jest w ramach Grochowskiego Centrum Medycznego(GCM).

Szpital Grochowski jest wieloprofilowym szpitalem miejskim. Do jego podstawowych zadań należy udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie reprezentowanych w Szpitalu specjalności medycznych. Ilość świadczeń za 2017 rok: hospitalizacje ok. 9800 osób;  świadczenia ambulatoryjne ponad 38 000 osób, w tym Izba Przyjęć ponad 12 000 osób.

Szpital Grochowski zatrudnia wysokospecjalistyczny zespół medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i naukowym. Liczba zatrudnionych pracowników  wynosi ok. 630, oraz ok. 140 pracowników na umowy cywilno-prawne. Kapitałem Szpitala jest wysoce profesjonalny zespól medyczny oraz zabezpieczający.

Szpital sprawuje całodobową opiekę zdrowotną nad pacjentami w następujących dziedzinach medycyny: chirurgia ogólna i onkologiczna, choroby wewnętrzne, kardiologia w pełnym zakresie wraz z kardiologią inwazyjną, terapia i rehabilitacja neurologiczna oraz anestezjologia i intensywna terapia.

W Szpitalu udzielane są także świadczenia zdrowotne w warunkach ambulatoryjnych w zakresie: alergologii, chirurgii ogólnej, chorób piersi, diabetologii, kardiologii, leczenia bólu oraz chirurgii onkologicznej.

Obecnie działalność w ramach lecznictwa zamkniętego prowadzona jest w 6 oddziałach szpitalnych, dysponujących łącznie liczbą ok. 250 łóżek. Liczba łóżek jest nieznacznie mniejsza w stosunku do lat poprzednich. Ulegać będzie dalszej zmianie  w związku z systematyczną modernizacją placówki.

Szpital grochowski wyposażenie fot. materiały prasowe

Szpital wyposażony jest w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny m.in.: Tomograf Komputerowy (TK), Angiograf do zabiegów koronarografii oraz nowy Kardioangiograf do zabiegów elektrofizjologii, nowoczesne cyfrowe aparaty RTG i USG oraz mammografii, wykonuje się także badania: bronchoskopii, gastroskopii oraz sigmo i kolonoskopii.

W ramach rozbudowy Szpitala w październiku 2012 roku został wybudowany, wyposażony i oddany do użytku wielofunkcyjny Pawilon VIII, w którym zostały zlokalizowane:

Izba Przyjęć, która spełnia wymagania dla SOR -posiada 6 łóżek obserwacyjnych,  2 stanowiska reanimacyjne, 2 sale zabiegowe;

Sterylizatornia,

Blok Operacyjny wyposażony jest w 4 sale operacyjne, który jest przystosowany do przeprowadzania wszystkich procedur chirurgicznych. 2 sale operacyjne wyposażone są w sprzęt pozwalający wykonywać procedury laparoskopowe. Zespół chirurgów i anestezjologów ma możliwość bezpośredniego dostępu do badań obrazowych wykonywanych u pacjenta. Sale operacyjne mają możliwość przeprowadzania telekonferencji z zabiegów, jak również możliwość archiwizacji procedur chirurgicznych na nośnikach cyfrowych.

Sala Wybudzeń posiada 7 stanowisk w pełni wyposażonych.

Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej, w której znajduje się 14 łóżek intensywnego nadzoru oraz sala zabiegowa, z pełnym nowoczesnym monitoringiem kardiologicznym inwazyjnym i nieinwazyjnym, z centralą oraz z możliwością monitorowania telemetrycznego. Istnieje możliwość respiratoroterapii, kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, czasowej stymulacji. Oddział specjalizuje się w leczeniu „zawałów” tj. ostrych zespołów wieńcowych z bezpośrednim zagrożeniem życia, po interwencjach kardiologicznych. Przyjmowani są też pacjenci ze świeżym zawałem serca, niestabilną chorobą wieńcową, zaawansowaną niewydolnością serca oraz groźnymi arytmiami.

pracownie diagnostyki kardiologicznej: Echokardiografii, Testów Wysiłkowych i Spiroergometrii, Zaburzeń Rytmu (Holtery, EKG, ciśnienia, elektrofizjologia nieinwazyjna), Kontroli Stymulatorów i ICD, Testów pochylniowych i badań układu autonomicznego oraz część Zakładu Rehabilitacji a także Sala Seminaryjna.