Paweł Jakubik: Czerpiemy z możliwości dwóch światów – cyfrowego i realnego

Możliwość komentowania Paweł Jakubik: Czerpiemy z możliwości dwóch światów – cyfrowego i realnego została wyłączona Aktualności, Biznes, It

Z Pawłem Jakubikiem członkiem zarządu Microsoft w Polsce, rozmawia Marcin Prynda

Paweł Jakubik członek zarządu Microsoft w Polsce
Paweł Jakubik członek zarządu Microsoft w Polsce fot. mat. prasowe

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego brał Pan udział w  sesji tematycznej „Go for cloud. Chmura w biznesie, biznes w  chmurze”. Czy Pana zdaniem, polscy mali i  średni przedsiębiorcy przekonali się już do prowadzenia biznesu chmurze?

Wciąż mamy do czynienia z  firmami dwóch prędkości, jeśli chodzi o  wykorzystanie chmury. Jednocześnie czujemy się odpowiedzialni za to, by możliwości tej technologii były dostępne dla wszystkich, a  nie jedynie wąskiej grupy wybranych. Część firm włączyła już chmurowy bieg i  cyfryzuje swoje procesy z  korzyścią dla pracowników i  klientów. Daje im to niezbędną odporność w czasach zmian, kiedy konsumenci wybierają kanały cyfrowe do zakupu produktów, usług, komunikacji, edukacji i  rozrywki. Warto podkreślić, że chmura pozwala nie tylko bezpiecznie gromadzić dane i wyciągać na ich podstawie wnioski do kreowania nowych ofert. To przede wszystkim szybki i  efektywny finansowo sposób na budowanie innowacyjnych produktów i  usług. Tę szansę wykorzystał np. Bank Pocztowy, który postawił na szerokie wykorzystanie chmury obliczeniowej w  działalności finansowej i  dzisiaj plasuje się w  gronie rynkowych „challengerów”. Instytucja jest w  trakcie procesu cyfrowej transformacji, której efektem jest wprowadzenie innowacyjnych usług i  produktów. Bank może pochwalić się pierwszą w  Polsce biometryczną kartą płatniczą, umożliwiającą autoryzację płatności poprzez odcisk palca. Zapewnił również dostęp do aplikacji wykorzystującej biometryczną analizę twarzy do potwierdzenia tożsamości klienta podczas wnioskowania o  kredyt gotówkowy. Wdrożył również system klasy CRM w  chmurze. Kolejnym przykładem mniejszej firmy może być Piwik PRO, polski producent oprogramowania, które pozwala analizować zachowania użytkowników stron internetowych i aplikacji. Kładą oni szczególny nacisk na prywatność i  bezpieczeństwo gromadzonych danych. Firma konsekwentnie rozwija swoją ofertę i trafia na rynki europejskie: niemiecki, holenderski, austriacki i do Szwajcarii. Chmura pozwala zatem skalować biznes i staje się kluczem otwierającym drzwi do nowych rynków. To kilka pozytywnych przykładów, ale jest wiele firm, które wciąż nie wjechały na chmurową autostradę. Według Indeksu Cyfrowej Przyszłości Microsoft, Polska pozostaje 9 proc. w tyle za średnią CEE w zakresie wykorzystania technologii chmury.

Czy w  trudnym okres pandemii, nastąpiło przyspieszenie procesów związanych z cyfryzacją przedsiębiorstw np. w zakresie pracy zdalnej?

Zdecydowanie tak. Cyfryzacja i praca zdalna pozwoliły wielu firmom i  instytucjom publicznym na zapewnienie ciągłości działania i sprawnej komunikacji z pracownikami, klientami i  kontrahentami w  sytuacji wymuszonego dystansu społecznego. Po wybuchu pandemii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.  J.  Gromkowskiego z dnia na dzień przeorganizował cały dotychczasowy model pracy. Wcześniej z  18 oddziałów tylko 2 były zakaźne. W marcu 2020 r. to one znalazły się w centrum uwagi. Lekarze, pracownicy administracji oraz działu IT potrzebowali zaledwie 2 tygodni, by zdalnie kontaktować się miedzy sobą, a przede wszystkim – diagnozować i leczyć zakażonych koronawirusem pacjentów. Wiele firm i  instytucji było przygotowanych do wdrożenia pracy zdalnej, ale duża część doświadczyła możliwości tego modelu w sposób nagły. Mimo to opinie okazały się pozytywne. Według badań Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, po wybuchu pandemii nastąpiła zmiana nastawienia pracodawców oraz pracowników do pracy zdalnej. W przypadku przedsiębiorców nastąpił skok pozytywnych opinii z niemal 40% do 68%. Podobnie było z pracownikami, gdzie entuzjastów tej formy pracy było aż 66%. Dzisiaj dostrzegamy, że hybrydowy model pracy, łączący wykonywanie obowiązków w  biurze i  w  sposób zdalny, wybiera coraz więcej osób. Z  naszych badań wynika, że elastyczny model pracy wybiera aż 73 proc. ankietowanych pracowników. Nie wolno nam jednak zapominać, że praca na odległość wymaga dbałości o budowanie relacji ze współpracownikami, zapewnienie zdrowych warunków wykonywania obowiązków i zachowanie cyfrowej higieny. Tutaj kluczową rolę do odegrania mają odpowiedzialni liderzy, gotowi na cyfrową zmianę. Korzystanie z technologii musi być przemyślane, również w  sferze dobrostanu pracowników.

Ważną grupą projektów cyfryzacji są te związane z rozwojem i upowszechnianiem podpisu elektronicznego. Czy w  tej dziedzinie, w  ciągu ostatnich dwóch lat osiągnięto w  Polsce zadowalający postęp?

Cyfryzacja w  tym obszarze to znak czasów i  coraz mniej firm wyobraża sobie prowadzenie biznesu bez wykorzystania możliwości podpisu elektronicznego. Bardzo poprawiły się na tym polu zwłaszcza doświadczenia samych użytkowników. Udział w tym ma również chmura obliczeniowa. Świetnym przykładem jest polski fintech Autenti, który stworzył platformę dającą możliwość podpisywania i  wysyłania prawnie wiążących umów i dokumentów online. W  realiach pracy zdalnej czy hybrydowej rozwiązanie okazało się wygodnym, a co najważniejsze, bezpiecznym sposobem na prowadzenie sprawnej działalności. Bezpieczeństwo to kwestia kluczowa zwłaszcza dla instytucji finansowych. Alior Bank, korzystając z rozwiązania Autenti, wprowadził możliwość zawierania aneksów dotyczących odroczenia spłat rat kredytów firmowych z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego oraz e-podpisu, który jest dostępny dla 200 tys. klientów biznesowych banku. Co więcej, rozwiązanie uprościło i skróciło czas procesu dystrybucji dokumentów kadrowych, np. w trakcie zatrudniania nowego pracownika, podpisywaniu umówi, aneksów, czy wydawaniu świadectw pracy lub zaświadczeń.

Co należało zrobić, aby w okresie po pandemii utrzymać wysokie tempo rozwoju cyfryzacji w przedsiębiorstwach?

Polubiliśmy świat online i koniec pandemii nie zatrzyma procesu przejścia konsumentów do kanałów cyfrowych. Coraz częściej kupujemy online, zarządzamy finansami czy ubezpieczeniami, rozliczamy PIT-y, składamy wnioski urzędowe, oglądamy filmy, uczestniczymy w szkoleniach, konferencjach i  prezentacjach. Czerpiemy z możliwości dwóch światów – cyfrowego i realnego. One będą się przenikały, dlatego cyfryzacja dosłownie każdej działalności jest elementem przetrwania i rozwoju. Wysokie tempo rozwoju nie będzie jednak możliwe bez cyfrowej edukacji i podnoszenia umiejętności korzystania z technologii. Chmura to ogromna przestrzeń dla gotowych i obecnych już na rynku technologii: sztucznej inteligencji, analityki dużych zbiorów danych, Internetu rzeczy. Są dostępne w  tej bezpiecznej przestrzeni „od zaraz” i  to za niewielkie pieniądze. Kluczowe jest to, by w rękach kompetentnych osób tworzyć na ich bazie gotowe rozwiązania z  korzyścią dla firm, instytucji publicznych i całego społeczeństwa.

Jakie są najważniejsze plany Microsoftu w Polsce w 2022 roku?

Kontynuujemy nasze zaangażowanie w  rozwój społeczeństwa, polskiej gospodarki i firm . Zwłaszcza w obszarze cyfrowego bezpieczeństwa i odporności biznesu. Ogłosiliśmy realizację wielowymiarowej inwestycji w  rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej o wartości 1 mld. USD. Zakłada ona wsparcie polskich firm i instytucji publicznych na drodze cyfrowej transformacji, podniesienie kompetencji pracowników polskich firm oraz budowę infrastruktury Data Center. Aktualnie powstają trzy strefy dostępności chmury Azure w  polskim regionie przetwarzania danych. Otwierają one możliwości przetwarzania danych w  bezpiecznej infrastrukturze na terenie Polski. Od momentu ogłoszenia kompleksowego planu inwestycyjnego, Microsoft przeszkolił również ponad 200 tysięcy polskich specjalistów IT. To ponad 4 razy więcej niż początkowo zakładano. Dzięki naszym programom edukacyjnym liczba ta wzrośnie o kolejne 100 tys. osób. Obejmują one najnowocześniejsze programy szkoleniowe z  takich obszarów, jak cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i  przetwarzanie danych, nowoczesne środowisko pracy oraz tworzenie innowacyjnych aplikacji. Chciałbym podkreślić, że inwestycja w  budowę polskiego regionu przetwarzania danych i  infrastrukturę Data Center, stanowi jeden z  fundamentów zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego naszego kraju. Chcemy, by instytucje administracji publicznej w Polsce, a przez to obywatele, mieli poczucie, że ich dane są najlepiej strzeżone a nad ich bezpieczeństwem – bez przerwy – czuwa tysiące ekspertów, korzystających z  najwyższej klasy rozwiązań i narzędzi informatycznych.