Parki narodowe otrzymają z NFOŚiGW dotacje na pojazdy zeroemisyjne

Możliwość komentowania Parki narodowe otrzymają z NFOŚiGW dotacje na pojazdy zeroemisyjne została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 16 mln zł parkom narodowym na realizację programu priorytetowego „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”. Dotacja przeznaczona jest na zakup samochodów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania. Umowa została podpisana 4 listopada 2022 r.

NFOŚiGW wspieramy elektromobilność.jpg

– Dzięki podpisanym dziś umowom polskie parki narodowe otrzymają łącznie 16 mln zł na zakup cichych i zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych. To ważne wsparcie udzielane z myślą o przyrodzie i turystach odwiedzających parki. Dzięki temu nie tylko zostanie ograniczone zanieczyszczenie powietrza, ale również poprawi się komfort pracy służb parkowych i zmniejszy się poziom hałasu – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wdrożenie programu „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych” ma na celu ograniczenie zanieczyszczenie powietrza, zmniejszenie zużycia paliw emisyjnych, a także upowszechnienie wiedzy na temat elektromobilności i korzyści, które przynosi ona zarówno ludziom, jak i środowisku.

– Zasoby przyrodnicze parków narodowych, stanowią ważny element ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, dlatego musimy starać się ograniczyć emisję szkodliwych związków na tych terenach – zaznacza Sławomir Mazurek, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– W efekcie realizacji programu „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych” już w przyszłym roku Parki Narodowe otrzymają 79 nowych, elektrycznych i cichych pojazdów zeroemisyjnych – dodaje wiceszef NFOŚiGW.
Parki narodowe zamierzające kupić pojazdy zeroemisyjne, ubiegały się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o bezzwrotne dotacje. Kwota alokacji wynosi 16 mln zł pochodzących z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Dzięki dofinansowaniu zostanie zakupionych 79 pojazdów elektrycznych (samochodów osobowych, minivanów i SUV-ów) oraz 41 punktów i stacji ładowania do ich zasilania oraz zeroemisyjna łódź z napędem elektrycznym.


Umowa została podpisana 4 listopada br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę, wiceminister klimatu i środowiska Małgorzatę Golińską oraz Sławomira Mazurka, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Elektro Parki” będzie realizowany w latach 2022-2023. Parki narodowe otrzymają z NFOŚiGW dotację w wysokości do 90 proc. kosztów kwalifikowanych na zakup fabrycznie nowych pojazdów o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem. Górną granicą wartości auta będzie 170 tys. zł dla „osobówek” i minivanów oraz 270 tys. zł dla SUV-ów. Pułap 90 proc. kosztów kwalifikowanych ma dotyczyć również dotacji na zakup, budowę i montaż punktów i stacji ładowania.

Samochody zeroemisyjne oraz punkty i stacje ładowania wykorzystywane w parkach narodowych zostaną w specjalny sposób oznakowane. Ma to być dodatkowy element promowania w polskim społeczeństwie idei elektromobilności i troski o jakość powietrza w naszym kraju.

źródło informacji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej