Olesno: Rewitalizacja obiektów przestrzeni publicznej

Możliwość komentowania Olesno: Rewitalizacja obiektów przestrzeni publicznej została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Olesno dbając o poprawę jakości życia mieszkańców wciąż inwestuje. Ostatnie inwestycje zrealizowane w mieście to Stadion Miejski w Oleśnie, Oleska promenada przy ul. Murka oraz Żłobek Miejski

Olesno rewitalizacja Stadion Promenada (1)

Oleska promenada oraz Stadion Miejski zostały zmodernizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja przy ul. Murka w Oleśnie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Olesno Stadion Miejski fot. mat. prasowe

Olesno Promenada fot. mat. prasowe

Całkowita wartość Projektu  pn. „Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu  spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie”: 10 999 743,17 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych: 8 099 108,48 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 4.250.809,91 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa: 748.676,03 zł

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: 991 700,00 zł

 

3. Żłobek Miejski – otwarcie po modernizacji w ramach programu rządowego „Maluch+”
Gmina Olesno otrzymała ponad 660 tys. zł dotacji z rządowego programu „Maluch+” na remont i wyposażenie żłobka oraz 30 tys. zł na utrzymanie dodatkowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców, co wraz z wkładem własnym gminy daje kwotę niemal miliona złotych. Dzięki powiększeniu żłobka o dwie nowe sale, w tej chwili uczęszcza do niego 90 maluchów.

Olesno Żłobek Miejski fot. mat. prasowe

Materiały: Urząd Miejski w Oleśnie